Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9063
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkola

Rodzina jako instytucja społeczna była i jest nadal przedmiotem żywych zainteresowań oraz badań ze strony historyków, etnografów, ekonomistów, demografów, socjologów a także pedagogów. Wynika to z możliwości rozpatrywania jej z różnych punktów widzenia: ewolucji i przekształceń oraz pozycji, jaką zajmowała ona w poszczególnych okresach historycznych i w poszczególnych kulturach, wielkości i struktury, kształtowania postaw oraz spełniania funkcji.

Rodzina jest pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym, które z punktu widzenia skuteczności oddziaływań jest nie zastąpionym ogniwem systemu wychowania oraz główną płaszczyzną kształtowania osobowości.

M. Tyszkowa ujmuje i rozpatruje rodzinę w trojaki sposób:
- rodzina jako instytucja społeczna ma określony status społeczny, a procesy w nie zachodzące podlegają rejestrowaniu i regulacji przez normy prawne,
- rodzina jako grupa społeczna charakteryzuje się jako ścisłym wzajemnym kontaktem między członkami, bliskością więzów społeczno-emocjonalnych, współdziałaniem,
- rodzina jako środowisko wychowawcze ma również swoją specyfikę. Przez środowisko wychowawcze autor rozumie określoną część świata zewnętrznego, układ sytuacji, do których dziecko przystosowuje się aktywnie, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Środowisko wychowawcze ma dwa zasadnicze aspekty - osobowy i nieosobowy. Gdy mówimy o środowisku wychowawczym rodziny, interesują nas głównie osobowe aspekty tego środowiska to jest występujące w nim układy stosunków międzyludzkich.

Rodzina jako najmniejsza, a zarazem najbliższa człowiekowi grupa społeczna, w której przychodzi na świat, rozwija się i wychowuje, ma do spełnienia szereg zadań, czy jak to określają socjologowie - funkcji. Obok przedłużenia ciągłości biologicznej społeczeństwa, spełnia czynności opiekuńczo-wychowawcze. Mają one na celu pielęgnację i ukierunkowanie rozwoju społecznego dziecka, wdrożenie w dziedzictwo kulturowe społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych oraz troskę o prawidłowy rozwój fizyczny.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 84 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Lidia Kanka


Zaświadczenie onlinenumer online: 143 gości

reklama