Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9103
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Opis projektu "Między nami pokoleniami"

Najczęstszym problemem osób starszych jest samotność. Jest ona spowodowana brakiem komunikacji. międzyludzkiej. Brak komunikacji rodzi stagnację, która systematycznie zabija jakiekolwiek zaangażowanie. Budowanie nowych relacji z wiekiem jest coraz trudniejsze. Konsekwencją takiego stanu jest brak kontaktów z kolegami, nuda, bezczynność, tęsknota za pracą, zakładem, poczucie bezużyteczności, brak zaufania, samotność ludzi starszych. Często osoby starsze nie radzą sobie z tymi zmianami co w efekcie powoduje, że znajdują się na marginesie życia społecznego, czują się zagubieni i niepotrzebni. W związku z tym potęguje się poczucie ich społecznej izolacji i nieprzydatności.


REKLAMA

Obecnie najczęściej życie w rodzinie kreowane jest w oparciu o "pieniądz" i jemu jest podporządkowywane. Wartość dziadka i babci zdewaluowała się w sposób zasadniczy. Dotychczas "przepływ" pokoleniowy następował w drodze komunikacji między dzieckiem a dziadkami (babciami). Niestety zauważalny jest regres tej tendencji. Ograniczony kontakt z babciami i dziadkami nie sprzyja pełnej socjalizacji młodego pokolenia i jest niezmiernie szkodliwy dla obu grup wiekowych.

Dokonujące się zmiany ustrojowe wymuszają zmiany w życiu wszystkich pokoleń. Ludzie starszego pokolenia, wymagają innego rodzaju wsparcia, opierającego się głównie na solidarności środowiskowej, poczuciu więzi międzypokoleniowej, na tolerancji i wyrozumiałości.

Mając na względzie sytuację seniorów zależało nam na tym by promować takie formy wsparcia, aby sytuacje problemowe, w tym przypadku osamotnienie i izolację osób w wieku emerytalnym, zmieniać poprzez mobilizowanie ich do udziału w spotkaniach międzypokoleniowych

W fazie planowania projektu zdawałyśmy sobie sprawę, że środki zaradcze nie wyeliminują wszystkich zagrożeń związanych z życiem w społeczeństwie, tym bardziej, z życiem w nim osób starszych.

Mając świadomość, że człowiek dopiero na starość ma odwagę cieszyć się życiem. Patrzy na nie trochę jak na teatr, zabawę, traktuje je mniej serio. Ponieważ w tym końcowym okresie życia wraca się do pierwszego okresu życia (dzieciństwa), gdyż właśnie zabawa jest cechą dzieciństwa. W zabawie wszystko dzieje się na niby. Dla dziecka zabawa jest przygotowaniem do życia a dla starca jest jego bilansem. Ta wspólność postaw sprawia, że dzieciom łatwiej znaleźć wspólny język z dziadkami niż z rodzicami.

W związku z tym powstał projekt socjalny "Między nami pokoleniami", którego głównym celem było nawiązanie więzi międzypokoleniowej. Projekt swym działaniem obejmie dwie grupy docelowe: 20 seniorów z DDP w Głogowie oraz 25 dzieci z grupy sześciolatków z przedszkola nr 10 w Głogowie.

Wzajemna współpraca, zgodnie z założeniem, okazała się kluczem do sukcesu. Wspólne oddziaływanie na płaszczyźnie interpersonalnej dokonywały się poprzez spotkania o charakterze integracyjnym, w których głównym elementem było czytanie bajek jak również baśni oraz opowiadań o zwyczajach i legendach ludowych tj. przekazywanie dziedzictwa kulturowego. Czytanie bajek i baśni angażowało w przeżywanie tekstu, nie tylko umiejętności intelektualne, ale również emocjonalne. Dawało to możliwości dostrzegania seniorom swoich problemów, swoich pozytywnych i negatywnych doświadczeń oraz dawało możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z małymi słuchaczami. Spotkania te miały niewątpliwy sukces terapeutyczny dla czytających i słuchających. Każda konfrontacja seniorów z dziećmi dawała możliwość refleksji nad przepracowywanym problemem. Dawała możliwość do ustosunkowania się do zadawanych pytań. W kontaktach międzypokoleniowych seniorzy niejednokrotnie pokonywali własne obawy przed porażką jak również nabierali wiary we własne możliwości. Spotkania emerytów z przedszkolakami pozwoliły seniorom również podzielić się swoimi kompetencjami a dzieciom pozwoliły na zbliżenie się do tej grypy wiekowej. Interakcje międzypokoleniowe dawały możliwości dokonywania zmian w społecznej tożsamości i dzieci i seniorów.

Projekt socjalny "Między nami pokoleniami" dał na pewno pozytywne rezultaty zmian dzieci wobec osób starszych. Projekt przyczynił się do pokonywania pewnych barier adaptacyjnych. Tak zwaną "drogą małych kroczków" pozwolił wzmocnić seniorów do przełamywania pewnych upośledzeń socjalizacyjnych nagromadzonych przez lata życia w alienacji.

Natomiast bezpośredni kontakt seniorów z przedszkolakami dał dzieciom szansę na zmianę postrzegania "seniora". Być może w ocenie dzieci zostanie upowszechniony wizerunek mędrca, który aktywnie działa we współczesnym świecie, komunikuje się i swoją wiedzę oraz doświadczenie przekazuje innym..

Zgodnie z założeniami projektu "Między nami pokoleniami" dzieci również angażowały się w organizację wspólnych spotkań. Do ośrodku wsparcia, dla wszystkich seniorów, były sukcesywnie przekazywane prace plastyczne dzieci. Przedszkolaki odwiedzały wszystkich seniorów przy okazji różnych uroczystości i prezentowały swoje występy artystyczne. Prezentowały seniorom program powitalny przed rozpoczęciem wspólnych spotkań bajkowych, jasełka przed Bożym Narodzeniem, koncert kolęd, program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka, Przedstawienie teatralne "Czerwony Kapturek" oraz uroczystość z okazji zakończenia wspólnych spotkań przedszkolaków i seniorów. Występy dzieci dla seniorów z DDP w Głogowie były chętnie oglądane i uczestniczyło w nich coraz więcej podopiecznych DDP. Maluchy zawsze były chętnie przyjmowane przez seniorów. Po występach dzieci częstowane były słodyczami.

Ponadto w czasie trwania projektu "Między nami pokoleniami" dzieci miały szanse nauczyć się:

 • szanowania ludzi starszych, kulturalnego zachowywania się w ich obecności,
 • akceptowania przyzwyczajeń i odmiennych poglądów u innych,
 • dostrzegania i szanowanie potrzeb innych również starszych osób,
 • pomagania starszym, młodszym, niepełnosprawnym, akceptowanie ich inności,
 • dostrzegania i akceptowanie potrzeb ludzi o szczególnych zdolnościach,
 • wzajemnego okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości.

  Być może dzięki temu projektowi uda się stworzyć zapotrzebowanie na taką formę edukacji.

  Małgorzata Jakubiak
  Przedszkole nr 10 w Głogowie
  Aniela Koch
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 57 gości

  reklama