Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9136
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zabawy i ćwiczenia rozwijające i usprawniające perepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową

Percepcja wzrokowa, jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych oraz umiejętność ich interpretowania. Rozwój procesu spostrzegania przebiega od globalnego i polisensorycznego do spostrzegania analitycznego. Zmysł wzroku spełnia szczególna rolę w rozwoju procesów poznawczych i w nabywaniu przez dziecko doświadczeń. Stymulowanie rozwoju percepcji wzrokowej zapewnia dziecku możliwość nabywania tych zdolności, których rozwój warunkuje prawidłową naukę czytania i pisania a także liczenia. Często się zdarza, iż pomimo prawidłowego ogólnego rozwoju dziecka, ma ono trudności z opanowaniem nauki w szkole. Przyczyny tych niepowodzeń mogą być różne, jednak mogą także wynikać z zaniedbań w rozwoju funkcji analizatora wzrokowego, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń diagnozowanych w późniejszych latach nauki szkolnej jako: dysleksja, dysgrafia i dysortografia.


REKLAMA

Dlatego też percepcję wzrokową powinniśmy stymulować u wszystkich dzieci aby zminimalizować ryzyko powstawania deficytów rozwojowych.

Rozpoczynając pracę z dzieckiem, należy wprowadzać ćwiczenia, zachowując kolejność następujących kroków:
- całościowe spostrzeganie eksponowanego materiału konkretnego (obrazki, przedmioty),
- wybiorcze postrzeganie materiału konkretnego (z uwzględnieniem czasu ekspozycji),
- całościowe spostrzeganie prezentowanego materiału abstrakcyjnego (symbole graficzne, figury geometryczne)
- analiza i synteza (zdaniowo - wyrazowa, sylabowo - literowa).

Dziecko, którego percepcja wzrokowa w którymś ze swoich aspektów przebiega nieprawidłowo, angażuje zbyt dużo uwagi w proces rozpoznawania kształtów, kontrolowania kolejności znaków itp., przez co obniża się jego koncentracja uwagi na rzeczach istotnych. Ważne jest, więc aby odpowiednio wcześnie zadbać o prawidłowe funkcjonowanie percepcji wzrokowej.

Wybrane zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcje wzrokową:

 • Obserwacja (dostrzeganie, wskazywanie, rozpoznawanie i nazywanie)
  - najbliższego otoczenia w różnych okolicznościach
  - czynności wykonywanych przez różne osoby i naśladowanie ich

 • Wyszukiwanie i dobieranie
  - Odszukiwanie w zbiorze obrazków, ilustracji, opisanych słownie.
  - dobieranie jednakowych par przedmiotów, obrazków - gry typu "memory", gra w domino,
  - dobieranie i wyszukiwanie przedmiotów, które do siebie pasują lub tworzą całość
  - składanie figur z części,
  - dzielenie większych elementów na mniejsze a następnie ich scalanie
  - wyszukiwanie i dopasowywanie konturów, cieni do obrazków, łączenie w pary obraz i jego cień
  - wyszukiwanie elementów składowych potrzebnych do ułożenia wzoru,

 • Układanie
  - układanie z wybranych lub wskazanych przez nauczyciela figur geometrycznych - obrazków, układanek, mozaik - wg wzoru lub własnego pomysłu
  - układanie, budowanie, zabawy konstrukcyjne wg wzoru lub polecenia słownego z różnego rodzaju elementów,
  - układanie ciągów rytmicznych, szlaczków wg wzoru i bez,
  - układanie historyjek obrazkowych i słowne przedstawienie ich treści,
  - Układanie obrazków w kolejności w jakiej były one pokazywane
  - długie i krótkie ekspozycje.

 • Porównywanie
  - porównywanie takich samych przedmiotów pod względem różnic i podobieństw,
  - wskazywanie brakujących elementów na obrazku,
  - wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami pozornie identycznymi
  - różnicowanie przedmiotów, figur różniących się położeniem, wielkością, kolorem,
  - wyodrębnianie przedmiotów i figury z tła,
  - Zabawy pamięci wzrokowej "co się zmieniło?", "Czego brakuje?",
  - porównywanie liczby elementów,

 • Porządkowanie i grupowanie:
  - grupowanie obiektów przedstawionych na obrazku według przyjętego kryterium, próby samodzielnego określenia przyjętego przez dziecko kryterium,
  - eliminatka - klasyfikowanie przedmiotów, obrazków o podobnej treści oraz eliminowanie z grupy przedmiotów nie pasujących do całości,
  - klasyfikowanie przedmiotów, figur geometrycznych wg jednej lub więcej cech wspólnych,
  - grupowanie materiału abstrakcyjnego wg podanego kryterium (np.: wybierz tylko linie proste)

 • Wyodrębnianie i liczenie
  - wyodrębnianie przedmiotów do policzenia, próby określenia ile ich jest bez liczenia,
  - zabawy tematyczne z liczeniem obiektów,
  - dobieranie przeliczników zastępczych do liczby elementów (np.: weź tyle klocków ile jest lalek),

 • Odwzorowywanie
  - odwzorowywanie i odtwarzanie ułożenia zabawek, przedmiotów i figur, odwzorowywanie graficzne symboli, znaków, szlaczków z wykorzystaniem szablonów i bez, odtwarzanie kształtów przedmiotów, figur, przez łączenie linią punktów, zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól,
  - Kolorowanie - wypełnianie konturów.
  - Ciecie i wycinanie nożyczkami.
  - pogrubienie, kalkowanie, rysowanie po śladzie,
  - uzupełnianie niedokończonych rysunków- dorysowywanie brakujących elementów,
  - rysunki tematyczne,
  - dyktanda graficzne, rysowanie na siatce kwadratowej.

 • Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale literowym
  - wyszukiwanie takich samych liter, sylab, wyrazów w rozsypankach, loteryjkach, układankach, w tle obrazka, w tekście,
  - segregowanie liter wg określonego kryterium,
  - wyszukiwanie wyrazów ukrytych w tabelach literowych,
  - wyszukiwanie ze zbioru różnych sylab wyrazów pozornie podobnych ale nie pąsujących do całości,
  - wyszukiwanie różnic w wyrazach o pozornie podobnym kształcie,
  - układanie liter wg wzoru, na wzorze z różnego rodzaju elementów,
  - domino literowe, sylabowe, wyrazowe,
  - układanie wyrazów z sylab (rozsypani sylabowe),
  - układanie zdań z wyrazów wg wzoru,
  - układanie pociętych na części liter wg wzoru,
  - uzupełnianie brakujących sylab w wyrazie,
  - dobieranie podpisów do obrazków,
  - krzyżówki,
  - rebusy,
  - szukanie krótszych wyrazów w dłuższych.

  Literatura:

 • Frostig M, Horne D: "Wzory i obrazki - Program rozwijający percepcje wzrokową" Warszawa 1986
 • Franczyk A, Krajewska K: "Zabawy i ćwiczenia na cały rok" Kraków 2005

  Sylwia Kraska
  Przedszkole Nr 6
  im.Jasia i Małgosi
  w Sieradzu


 • Zaświadczenie online  numer online: 134 gości

  reklama