Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9347
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Być wychowawcą dzisiaj

Wychowanie to ulepszanie osobowości człowieka przynoszące wzrost wartości duchowych. Definicja średniowieczna głosi, iż jest to "sztuka nad sztukami", w której nauczyciel - wychowawca bierze czynny udział i wpływa na oddziaływanie wychowawcze poprzez trzy główne czynniki jakimi są: etyka, kultura i wiedza.

Zdaniem A. Guryckiej wychowanie jest intensywnym, dynamicznym, wielowymiarowym układem wzajemnie od siebie zależnych procesów wysyłania i akceptacji wpływów, zachodzących pomiędzy jednostkami. Działania te przebiegają w niejednolitej formie i na różnych etapach. Uważa, iż przebieg dojrzewania dziecka - to proces przyjmowania przez niego w układzie dwupodmiotowej relacji odpowiedzialności za siebie, to coraz szerszy zasięg wymiany wzajemnych wpływów. Szuman natomiast wskazuje, iż nie tylko działalność własna, ale również i aktywność cudza jest dla człowieka źródłem wiedzy. Osoba poznająca świat musi odbierać wiadomości znajdujące się w czynach i słowach, zarówno swoich jak i innych. Podmiotem aktywności jest nie tylko aktywny nadawca, jest nim równocześnie aktywny odbiorca działań.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF - 57 KB)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Katarzyna Ostrowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 62 gości

reklama