Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
95
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wirtualna lekcja z matematyki

Wirtualna lekcja z matematyki - propozycja konspektu

I. WSTĘP
II. METRYCZKA KONSPEKTU
III. UMIEJSCOWIENIE LEKCJI W JEDNOSTCE METODYCZNEJ
IV. CELE OPERACYJNE PROWADZONEJ LEKCJI
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
VI. METODY NAUCZANIA
VII. FORMY ORGANIZACYJNE NAUCZANIA
VIII. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
XI. PRZEBIEG LEKCJI

I. WSTĘP

Głównym celem tej pracy jest zastosowanie komputera na lekcjach matematyki w liceum - poziom rozszerzony- oraz korelacja matematyki z informatyką.

Wynika to z faktu, że we współczesnym Świecie znajomość różnych narzędzi informatycznych jest niezbędna.

Współczesne nauczanie matematyki powinno mieć ścisły związek z technologią informacyjną, która stwarza możliwość szybkiego samodzielnego docierania do wyników.

Program Logo Komeniusz umożliwia między innymi dokonywanie szybkich obliczeń, które czasami na lekcjach matematyki stają się (podczas rozwiązywania kolejnego już przykładu) męczące i nudne.

Dlatego wprowadzenie komputera na lekcjach matematyki powinno uatrakcyjnić metody werbalnego nauczania oraz pobudzić intelektualne możliwości uczniów.

II. METRYCZKA KONSPEKTU
1. Imię i nazwisko prowadzącego lekcję - Władysława Druciak.
2. Data prowadzenia lekcji -
3. Nazwa szkoły - Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze.
4. Nazwa przedmiotu - matematyka
5. Klasa - I Liceum Ogólnokształcące.
6. Miejsce prowadzenia lekcji - pracownia informatyki.
7. Wyposażenie - klasa, np. pracownia matematyczna pracownia komputerowa. Najlepiej aby każdy uczeń siedział przed jednym komputerem (maksymalnie 2 uczniów przed jednym).
8. Wymagania z zakresu technologii informacyjnej (TI) - komputer musi posiadać program dydaktyczny Logo Komeniusz.

III. UMIEJSCOWIENIE LEKCJI W JEDNOSTCE METODYCZNEJ
1. Temat lekcji poprzedniej - Rozwiązywanie układów równań i nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
2. Temat lekcji prowadzonej - Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą wyznaczników.
3. Temat lekcji następnej - Układy równań liniowych z parametrem.
4. Czas trwania lekcji prowadzonej - 2 * 45 min.
5. Czas trwania jednostki metodycznej - 2 * 45 min.

IV. CELE OPERACYJNE PROWADZONEJ LEKCJI
1. Kierunkowe cele operacyjne
1.1 Postawy

 • Uczniowie przed tymi lekcjami wcześniej opanowali już w stopniu dobrym umiejętność rozwiązywania układów równań metodą :
 • podstawiania
 • przeciwnych współczynników
 • graficzną.
 • Sposób kontroli - pytanie:
 • Jakie znacie metody rozwiązywania układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi ?
 • Czy poznane przez Was metody prowadziły zawsze do prostego rozwiązania?
  2. Instrumentalne cele operacyjne
  2.1 Wiadomości do zapamiętania
 • Wzory określające :
 • wyznacznik główny układu
 • wyznacznik ze względu na zmienną x
 • wyznacznik ze względu na zmienną y
 • wzory Cramera.
 • Sposób kontroli - pytanie:
 • Podaj wzór na wyznacznik główny układu ?
 • Podaj warunki (metoda wyznacznikowa) na to, aby układ dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi był nieoznaczony?
  2.2 Wiadomości do zrozumienia
 • Warunki określające liczbę rozwiązań układu równań pierwszego stopnia.
 • Sposób kontroli - pytanie:
 • Podaj warunki (metoda wyznacznikowa) na to, aby układ dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi był nieoznaczony?
  2.3 Umiejętności
 • Umiejętne dobieranie metody rozwiązywania układów równań do różnych przykładów.
 • Sposób kontroli - pytanie:
 • Jaką metodą rozwiązałbyś(abyś) następujący układ :
  2.4 Zdolności poznawcze
 • WYOBRAŹNIA: graficzna ilustracja układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.
 • MYŚLENIE: analizowanie toku rozwiązań dla poszczególnych metod.
 • SPOSTRZEGAWCZOŚĆ: umiejętne dobieranie odpowiedniej metody dla danego przypadku.

  V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
  4.1 Treści podstawowe

 • Funkcja liniowa, wykres.
 • Wzajemne położenie dwóch prostych na płaszczyźnie.
 • Rozwiązywanie układów równań i nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą:
 • podstawiania
 • przeciwnych współczynników
 • graficzną.
  4.2 Treści rozszerzające
 • Rozwiązywanie układów równań i nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą wyznacznikową.

  VI. METODY NAUCZANIA

 • Faza przygotowawcza : wykład.
 • Faza wykonawcza : pogadanka heurystyczna, metoda problemowa..

  VII. FORMY ORGANIZACYJNE NAUCZANIA
  Praca grupowa, praca przy komputerze.

  VIII. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • Komputery
 • Tablica
 • dydaktyczny Logo Komeniusz
 • podręcznik: Ryszard Kalina, Tadeusz Szymański, Feliks Linke - "Matematyka dla klasy 1 liceum i technikum"
 • tablice matematyczne: Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer

  IX. PRZEBIEG LEKCJI

  (...)

  Praca w pełnej wersji (bogato ilustrowana) dostępna na naszej płycie CD

  Władysława Druciak
  Zespół Szkół Ogólnokstałcących w Kamiennej Górze


 • Zaświadczenie online  numer online: 134 gości

  reklama