Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9528
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Co robić aby nauczyć dziecko tak trudnej sztuki znajomości własnych emocji, uczuć i pomóc mu odważnie wejść w świat

Uczucia i emocje są największą tajemnicą człowieka, bo wynikają z reakcji podświadomych. Sfera emocjonalna to najbardziej ukryta i zagadkowa sfera życia człowieka, bo pod wpływem bodźców podświadomych reagujemy odruchowo.

W życiu dziecka charakterystyczne są procesy emocjonalne- silne pobudzanie i słabe procesy hamowania lub procesy zahamowania czyli tendencja do blokad emocjonalnych i wycofania.

Przyczyna tego jest - etap rozwojowy, a także słaba znajomość siebie i swoich uczuć, oraz wydarzenia życia.

Zbyt dużo bodźców silnych zarówno pozytywnych jak i negatywnych wywołują u dzieci silne reakcje: pobudzenie, głośne zachowania, agresją, nadruchliwość.

Emocje zbyt dużej radości, rozpieszczanych dzieci wywołują u nich: chaos, egocentryzm, zaborczość, zniechęcenie, chimery i znudzenie, nadruchliwość jak i odizolowanie- koncentracje na sobie czego motorem jest zachłanność i egoizm- podświadomy lęk.


REKLAMA

Emocje lęku, które występują u dziecka w sytuacjach: zmian, braku porozumienia z osobami znaczącymi, zagrożenia życia. Wywołują u dziecka: osamotnienie, zbytnia koncentrację na sobie, egocentryzm, agresję, nadruchliwość, opryskliwość itp.

We współczesnym świecie Istnieje problem sieroctwa społecznego. Nie każdy wie, że sieroctwo to jest stan pozbawienia dziecka opieki rodzicielskiej i niekoniecznie musi być związany ze śmiercią lub opuszczeniem dziecka. Ten sam stan osamotnienia kształtuje się u dziecka, którego rodzice nie poświęcają mu czasu, dostatecznej uwagi i opieki.

Co robić aby nauczyć dziecko tak trudnej sztuki znajomości własnych emocji.

Rozwiązaniem jest stworzenie dziecku warunków życia opartych na: akceptacji, miłości dobrze pojmowanej, dialogu, logice, trosce, samodzielności i rozwadze opartej na racjonalnym rozsądnym wychowywaniu dziecka.

Dzieci nie są naszą własnością są nam tylko wypożyczone na jakiś czas od nas zależy co im w tym czasie ofiarujemy.

Ludzie= dzieci są z gruntu dobrzy chcą dobrze, ale popełniają błędy. Chcą dobrze, ale im nie wychodzi.

Dlatego w wychowaniu dziecka:


REKLAMA

- nie utwardzajmy dzieci przez silne demoniczne obrazy to potęguje tylko ich lęk i blokuje odruchy wyboru dobra czyli prawdy od zła.
- długi czas oglądania telewizji powoduje nadruchliwość, bo intensywnie pracują gałki oczne i dziecko przeżywa niezrozumiałe, obce emocje postaci, a nie swoje własne. Filmy i bajki nie nauczą dzieci życia tak samo jak i nie nauczą nas. Aby poznać zrozumieć życie trzeba je przeżywać, przerobić, doświadczyć, dotknąć- oglądanie filmów i cudzych emocji tylko nas alienuje od życia.
- prowadzić dialog rozmowę z dziećmi, tłumaczyć mu wszystko, wprowadzać w życie aby były uczestnikami życia aby prawdziwie żyły. Przez dialog sprawdzać jak dziecko rozumie rzeczywistość.
- omawiać tłumaczyć dzieciom nowe nieznane sytuacje zdarzenia.
- uczyć rozumienia własnych uczuć: co teraz czujesz o co ci w tych uczuciach chodzi, w tej chwili jestem podenerwowany, ale ja tego nie chcę to mnie nie interesuje już się uspokajam- zdenerwowanie nic dobrego nie wnosi w życie człowieka.
- traktować dziecko indywidualnie, każdy człowiek jest inny nie porównywać,
- uczyć szacunku do dorosłych, pokazywać dlaczego trzeba słuchać i być poddanym dorosłym osobom- jakie korzyści z tego wynikają dla dziecka,
- dobra matka karci syna,
- wyznaczać dziecku granice i pokazywać, że dzięki nim czyje się bezpieczne,
- uczyć obowiązkowości,
- dobrze rozumieć MIŁOŚĆ= szacunek i prawda.
- nie tworzyć w dziecku poczucia winy lub niskiej wartości, pytać o potrzeby i rozumienie świata,
- rodzic to autorytet oparty na konsekwencji i szacunku w obie strony, nie agresja,
- uczyć dokonywania wyborów na zasadzie jak powinno być naprawdę na prawdę to w tej sytuacji powinno być tak...
- uczyć odmawiania- np. ja tego nie chce to mnie nie interesuje, także kolegom, jeśli ktoś przezywa obelgi, przezwiska to zapytać, a czy ty jesteś np. krowa- nie to po co się tym zajmujesz (ignorować kłamstwo)? Uczyć odpowiedzialności za siebie oraz umiejętności postępowania z innymi. Nie zajmować się innymi, bo na siebie mamy wpływ na innych jeśli oni chcą.
- nie karcić za błędy dzieci się uczą i mają do tego prawo gdyby Edisson na pierwszym podejściu- błędzie zrezygnował nie wynalazł by żarówki - miał 9 podejść.
- podziwiać dziecko za wiedzę - no zobacz jaki ty jesteś mądry!!! Uczyć, że nie zawsze nas pochwalą, ale my sami mamy być z siebie dumni.
- pokazywać konsekwencje zachowań szczególnie tych nie przemyślanych,
- uczyć świadomości siebie: czego ja potrzebuję, co mi potrzeba, wtedy wiem w jakim obszarze się poruszam, to wytwarza poczucie bezpieczeństwa i wartości.
- Szacunek dla ludzi i świata- człowiek to tylko część świata, inne stworzenia też, nie da się ich oddzielić od STWÓRCY korzenie człowieka są w więzi z rzeczywistością, przyrodą, drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Bogiem i jego tajemnicą,
- Uczyć się od autorytetów i uczyć szacunku do autorytetów: Korczak był zachwycony obecnością dzieci w naszym żuciu, czytać biografie świętych, Księga Mądrości -Mądrość Syracha w Biblii to prawdziwe bogactwo mądrych porad.
- opowiadać dzieciom prawdziwe historie np. z życia świętych lub pięknych ludzi, zachwycać prawdziwym życiem.

Dorota Cicharska
Publiczne Przedszkole
w Raszkowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 83 gości

reklama