Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9603
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program własny szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego "Pędziwiatry"

Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym charakteryzuje intensywna motywacja do poznawania otaczającego świata.

Podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie dziecka do przyszłości w szerokim tego słowa znaczeniu:
- nauczenie go bezpiecznego, aktywnego poruszania się po świecie.
- danie mu takiej wiedzy, by poznał i zrozumiał otaczającą go rzeczywistość.
- uczenie go żyć w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
- ukształtowanie takiego systemu wiadomości i umiejętności, które pomogą mu lepiej rozumieć świat oraz radzić sobie w codziennych sytuacjach.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form poznawania rzeczywistości jest wycieczka.

Zajęcia w terenie to nic innego, jak tylko uczenie przez odkrywanie, przeżywanie i działanie, w które zaangażowanie są wszystkie zmysły (wzrokowe, ruchowe, słuchowe, węchowe i smakowe).


REKLAMA

Osobisty kontakt z otaczającym dziecko światem pozwala budować jego obraz w całej złożoności i lepiej go zrozumieć. Wiedza zdobyta podczas wycieczki jest trwalsza, pełniejsza i bogatsza. Podczas wędrówki rozbudza się pasja poznawcza. Uczeń obserwuje wiele nowych zjawisk, dzieli się swoimi wątpliwościami, stawia pytania, na które poszukuje odpowiedzi. Poczynione obserwacje i zdobyte nowe doświadczenia ugruntowują i weryfikują wcześniej zdobytą wiedzę i są zarazem motorem do dalszej nauki, poszukiwania i odkrywania.

Przygoda z turystyką powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat dziecka, wtedy, gdy jest ono najbardziej chłonne wiedzy, ciekawe świata i pełne chęci do jego poznawania i rozumienia.

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Małgorzata Pabisiak


Zaświadczenie onlinenumer online: 72 gości

reklama