Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
973
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sylwetka osobowościowa pedagoga specjalnego

"... Nie należy nikogo przekreślać, nikogo potępiać,
bo w każdym jest coś pozytywnego, ale należy
dać wszystkim i każdemu możliwość rehabilitacji
przez pracę naprawczą, rzetelną i uczciwą, na
której nam tak zależy i która jest nam tak
bardzo potrzebna..."

M. Grzegorzewska
Listy do młodego nauczyciela

Koncepcję idealnego pedagoga kreśliło wielu klasyków pedagogiki specjalnej. Jednym z nich była Maria Grzegorzewska. Wniosła ona znaczący wkład w polską pedeutologię, podjęła próbę zarysowania ideału pedagoga specjalnego oraz jego dyspozycji osobowościowych. Twierdziła, że dobroć, życzliwość i miłość stanowią "subtelny instrument roboczy" w pracy wychowawczej. Ważną cechą estetyczną jest wewnętrzna prawdziwość (wierność przekonaniom), poczucie odpowiedzialności za rozwój osobowości człowieka. Wyraźnie zaznacza, że zawód ten w swych podstawowych właściwościach nie różni się od zawodu wychowawcy pracującego w masowych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W "Listach do młodego nauczyciela" pisała, że wykształcenie i przygotowanie do zawodu jest sprawą wielkiej wagi, ale nie decyduje o wartości pracy nauczyciela. Jej zdaniem istotniejsza była postawa wobec ludzi, życzliwość dla dziecka oraz dynamizm twórczy. Nauczyciel to człowiek bogaty wewnętrznie, świadomy w całej pełni odpowiedzialności za swoje czyny i słowa, wysuwający na plan pierwszy zainteresowanie człowiekiem, jego życiem, tym co w nim "ludzkie".

Należy pamiętać, że nauczyciel nie tylko wpływa na wychowanka celowym oddziaływaniem poprzez różne metody, techniki, środki wychowawcze, ale również swoim postępowaniem i swoją postawą wobec całej otaczającej go rzeczywistości. Podstawą w pracy wychowawczej jest miłość do dziecka wyrażająca się w jego całkowitej akceptacji, zrozumieniu potrzeb, okazywaniu pomocy w przezwyciężaniu trudności wynikających z niepełnosprawności. Posłannictwem nauczyciela jest umiejętność dawania, "bo dając z siebie jednocześnie zyskujemy" - podkreśla Grzegorzewska.


REKLAMA

Kontynuatorów wizji pedagoga specjalnego nakreślonego przez M. Grzegorzewską było wielu. H. Borzyszkowa w szczególny sposób podkreśla niektóre właściwości osobowościowe, które powinien posiadać pedagog specjalny:

 • umieć zrozumieć wartość społeczną swojej pracy i charakteryzować się specjalnym stosunkiem do jednostki upośledzonej,
 • odznaczać się dużą wnikliwością poznawcza i badawczą dociekliwością, zrozumieć indywidualne problemy jednostki oraz otoczyć ją troska celem wprowadzenia na odpowiednia drogę rewalidacji,
 • musi być wyjątkowo odpowiedzialny za organizowany proces dydaktyczno-wychowawczy z jednostką upośledzoną; praca ta wymaga aby odznaczał się łatwością w nawiązywaniu kontaktów z różnymi osobami,
 • musi go cechować wyjątkowe zaufanie i przychylność do jednostek upośledzonych,
 • jego osobowość powinna odznaczać się dużym optymizmem, który zapobiega zniechęcaniu, gdy rezultaty jego pracy są skromne oraz gdy trzeba na nie długo czekać.

  Ewa Tomasik podkreśla, że pedagog specjalny oprócz kwalifikacji ma być obrońcą osób niepełnosprawnych i musi zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.

  Wielki pedagog, Wł. Dawid mówi o tym, że istotą powołania nauczycielskiego jest "miłość dusz ludzkich". Jest ona "źródłem entuzjazmu, wiary w swe powołanie, wyjaśnianiem faktu, że w życiu człowieka wypadkiem, momentem, który o życiu tym decyduje, może być i jest czasem - jakiś jeden nauczyciel".

  Praca pedagoga specjalnego to praca z drugim człowiekiem w sytuacji słabości, wymagającym wsparcia w rozwoju bo "nie ma kaleki jest człowiek". Mimo przemian społeczno-ustrojowych, w postępie, nauce i technice, przemianach w systemie edukacji specjalnej, nadal ważne są trzy podstawowe elementy, którymi powinien odznaczać się nauczyciel: wiedza, umiejętności i cechy osobowości.

  Julita Pudzianowska
  Publiczne Gimnazjum w Orońsku


 • Zaświadczenie online  numer online: 53 gości

  reklama