Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
981
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Badania własne dotyczące stosowania metody czynnościowej w klasach IV-VI

Arykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Człuchowskim na podstawie testów dla klasy IV, V i VI wcześniej opracowanych i przedstawionych przez autorkę (zobacz). Badania te dotyczyły celowości stosowania na lekcjach matematyki nauczania czynnościowego.

Cel badań

Celem moich badań było sprawdzenie efektywności stosowania metody czynnościowej. Ten główny cel nasunął dalsze pytania:
1. Czy metoda czynnościowa sprzyja koncepcji spiralnego toku nauczania ?
2. Na ile uczniowie potrzebują stosowania czynności konkretnych, poprzez wyobrażeniowe do osiągania ujęcia abstrakcyjnego ?

Teren badań i organizacja badań

Badania przeprowadziłam w Szkole Podstawowej, w której pracuję. Badaniami objęłam 28 uczniów klasy IV, 39 uczniów klas V oraz 33 uczniów klas VI. Czas przeznaczony na badania wynosił pełną godzinę lekcyjną. Przeprowadziłam je w atmosferze spokoju, zapewniając każdemu uczniowi samodzielność pracy.

Metody i narzędzia badawcze

Metodą badawczą był pomiar dydaktyczny. Natomiast stosowanym narzędziem były testy, które przygotowałam wcześniej. Były one skonstruowane autorsko z uwzględnieniem wymogów określonych programem nauczania oraz aktualnych rozwiązań metodycznych.

(...)

Wyniki badań i ich analiza...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Małgorzata Winiarska
Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Człuchowskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 165 gości

reklama