Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9966
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Stop paleniu !

Powszechność palenia tytoniu w naszym kraju sprawiła, że bardzo ważną rzeczą jest prowadzenie już wśród najmłodszych dzieci edukacji antynikotynowej. Jak wynika z badań statystycznych w Polsce jest około 8 mln osób, które regularnie sięgają po papierosy. Mimo zaostrzenia w ubiegłym roku ustawy antynikotynowej liczba palących nie zmniejszyła się. Z przykrością trzeba stwierdzić, że wśród nich są dzieci i młodzież. Narażeni na wchłanianie nikotynowego dymu są także tzw. bierni palacze, którzy sami nie paląc papierosów przebywają w otoczeniu osób palących.

Za wszelką cenę należy przeciwstawić się niechlubnym trendom palenia tytoniu i zrobić wszystko, aby uświadomić dzieciom i ich rodzicom szkodliwości wynikające z tego nałogu.

Dlatego też w roku szkolnym 2010/2011 w Miejskim Przedszkolu w Krośniewicach, po uprzednim szkoleniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie, w grupie 6 – latków prowadziłam zajęcia wynikające z programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas".


REKLAMA

Edukacja antynikotynowa jest niezbędnym elementem wychowania społecznego. Edukowanie najmłodszych jest konieczne z wielu przyczyn, a do najważniejszych zaliczyć trzeba choroby wynikające tak z aktywnego, jak i biernego palenia tytoniu, na które narażone są dzieci w wieku przedszkolnym. Nikotyna może powodować w organizmach dzieci zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie odporności układu immunologicznego, astmę, schorzenia dróg oddechowych.

Przed rozpoczęciem programu edukacyjnego zorganizowałam spotkanie z rodzicami, aby zapoznać ich z ogólnymi założeniami programu i sposobami jego realizacji. Dyskusja była bardzo ożywiona, ale konstruktywna. Wszyscy rodzice wyrazili zgodę na uczestniczenie ich dzieci w programie, a także obiecali pomoc przy jego realizacji. Zawarty został kontrakt deklarujący jednoznacznie niepalenie papierosów przy dziecku oraz dawanie wsparcia w sytuacjach, gdy chce ono unikać zadymionych pomieszczeń. Rodzice zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki pomogły stwierdzić: ile osób pali przy dziecku, w jakim stopniu dzieci są narażone na bierne palenie, czy rodzice są świadomi zagrożenia płynącego z palenia papierosów?

Zajęcia rozpoczęłam od wycieczki, podczas której dzieci zapoznawały się ze źródłami i rodzajami dymu poprzez obserwację środowiska.

W przedszkolu moi wychowankowie mieli za zadanie namalować różnego rodzaju dymy, w tym osobę palącą papierosa. Omawiając dymy występujące w środowisku, powoli dochodziliśmy do sedna sprawy, czyli dymu papierosowego. Zajęcia zainspirowały dzieci do wielu wypowiedzi dotyczących powstawania dymów i szkodliwości, które wywołują w otaczającej nas przyrodzie. Moich wychowanków bardzo zainteresowało dlaczego papieros dymi?. Skąd się ten dym bierze? Stąd już była prosta droga do uświadomienia dzieciom, że w papierosach znajduje się nikotyna, substancja, która jest bardzo szkodliwa dla organizmu.

Spontaniczne wypowiedzi dzieci świadczyły, że na co dzień spotykają się one z palaczami, zarówno w miejscach publicznych, jak i we własnych domach. "Mój brat pali papierosy i wtedy powstaje dużo dymu, a także taki nieprzyjemny zapach. Nie lubię tego zapachu. Jest taki smrodliwy" – stwierdzał jeden z przedszkolaków, a wypowiedź ta nie była odosobniona. Dzieci zauważyły także ekonomiczny aspekt palenia papierosów, o którym opowiedział kolejny przedszkolak - "Mama powtarza tacie, że papierosy źle wypływają na zdrowie, a do tego sporo kosztują. Za te pieniążki mógłbym dostać jakiś prezent".

Takie i inne wypowiedzi skłoniły mnie do zorganizowania kolejnego spotkania z rodzicami i przedyskutowania problemów tzw. biernego palenia, na które narażone są ich dzieci. Podczas spotkania zwróciłam uwagę, że program edukacyjny nie jest skierowany przeciwko rodzicom, a tylko ma uświadomić im skutki palenia tytoniu. Myślę, że rodzice potraktowali ten problem bardzo poważnie, a prelekcja wygłoszona przez panie z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły szczegółowe pytania, które rodzice zadawali prelegentom.

Jednak zanim doszło do tego spotkania realizowałam kolejne punkty programu edukacyjnego. Zajęcia te miały na celu dalsze uświadamianie dzieciom szkodliwości dymu papierosowego, uwrażliwianie ich na miejsca, w których mogą być narażone na dym nikotynowy, a także na radzenie sobie z osobami palącymi.

Realizacji tych celów miały służyć różne ćwiczenia, rozmowy, zabawy, które miały zainspirować dzieci do określonych zachowań i wypowiedzi. Przedszkolaki projektowały własny znaczek "Nie pal przy mnie" , który wręczały palącym członkom rodziny.

Aby poszerzyć wiedzę na temat skutków palenia papierosów, zaprosiłam rodziców i dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym o tematyce antynikotynowej "Skutki palenia" . Celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu i narażania dzieci na bierne wdychanie dymu. Prace plastyczne zarówno konkursowe jak i te wykonane podczas zajęć dydaktycznych, zabaw plastycznych, zostały zaprezentowane na wystawie w ZOZ "Zdrowie" w Krośniewicach, promując zdrowy tryb życia.

W ramach realizacji zagadnień z programu zorganizowałam kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów, a dzieci przy pomocy nauczyciela wykonały plakaty i ulotki, które zostały wykorzystane podczas przemarszu antynikotynowego ulicami Krośniewic. Dzieci rozdawały ulotki, skandowały hasła, zachęcając przy tym mieszkańców miasta do zerwania z nałogiem.

Podczas uroczystości "Dnia Rodziny", przedszkolaki odegrały scenki o tematyce antynikotynowej, śpiewały piosenki, zachęcały do badań profilaktycznych swoich rodziców.

Ostatnia etapem realizowanego programu było przedstawienie sprawozdania rodzicom oraz podziękowania za współpracę.

Po całym cyklu zajęć zauważyłam, że zarówno dzieci, jak i rodzice pozytywnie oceniali zaproponowany im przeze mnie sposób pracy. Z zaangażowaniem, zainteresowaniem i wyraźną chęcią wykonywali zadania i ćwiczenia , brali udział w grach i zabawach, wymyślali zastosowanie wykonywanych przez siebie prac do innych działań. Ich aktywność zmotywowała mnie do kontynuowania założeń tego programu w przyszłym roku szkolnym.

Renata Zemło
Miejskie Przedszkole
w Krośniewicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 126 gości

reklama