Kategoria: Kształcenie

Współczesny świat stawia przed nami wiele wyzwań. Jednym z nich jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie tych,…

Kształcenie ustawiczne, znane również jako edukacja permanentna, jest kluczowym elementem procesu uczenia się przez całe życie. W dzisiejszych szybko zmieniających…

Etnografia wizualna to fascynująca dziedzina badań, która wychodzi poza tradycyjne metody badawcze stosowane w antropologii i socjologii. Umożliwia ona badaczom…

W dobie wszechobecnej digitalizacji, pytanie o to, czy edukacja informatyczna powinna być wprowadzona już na pierwszym etapie edukacji, staje się…