Asertywność – co to znaczy i kim jest osoba asertywna?

Strona głównaPsychologiaAsertywność - co to znaczy i kim jest osoba asertywna?

Asertywność to klucz do skutecznej komunikacji i satysfakcjonującego życia. Pozwala wyrażać swoje potrzeby, uczucia i poglądy w sposób jasny, szanujący innych i jednocześnie szanujący siebie. W artykule omówimy definicję i znaczenie asertywności, cechy i składniki asertywności, jak rozwijać tę umiejętność, jej zastosowanie w życiu codziennym i zawodowym oraz techniki i narzędzia asertywne.

Definicja i znaczenie asertywności

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych potrzeb, uczuć i poglądów w sposób jasny, szanujący innych i jednocześnie szanujący siebie. W kontekście komunikacji interpersonalnej, definicja asertywności odnosi się do zdolności do stawiania granic, komunikowania swoich oczekiwań i dbania o własne dobro, jednocześnie respektując prawa i uczucia innych osób.

Pojęcie asertywności jest często używane jako synonim pewności siebie, jednak asertywność ma szersze znaczenie, obejmujące również umiejętność radzenia sobie z konfliktami i negocjacjami.

Co oznacza bycie osoba asertywną?

Bycie asertywnym oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny, bezpośredni i szanujący innych. Asertywność jako dobra cecha charakteru pozwala na budowanie zdrowych relacji z innymi, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu

Bycie asertywnym oznacza również umiejętność odmawiania, wyrażania własnych granic i stawiania oporu naciskom ze strony innych osób, jednocześnie nie naruszając ich praw i uczuć.

BarieraPrzykład
Lęk przed krytyką„Co jeśli się na mnie złości?”
Chęć bycia lubianym„Nie chcę, żeby mnie odrzucił/a.”
Brak umiejętności komunikacyjnych„Nie wiem, jak to wyrazić.”
Uogólnione przekonania„Nie powinienem mówić 'nie’.”
Bariery asertywności

Dlaczego warto rozwijać asertywność?

Warto rozwijać asertywność, ponieważ przynosi ona wiele korzyści zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Oto kilka argumentów, które podkreślają ważność asertywności:

 1. Poprawa jakości relacji z innymi – asertywność pozwala na budowanie zdrowych, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu relacji.
 2. Większa pewność siebie – asertywność wpływa na poczucie własnej wartości, co z kolei przekłada się na większą pewność siebie w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Redukcja stresu – umiejętność radzenia sobie z konfliktami i negocjacjami w sposób asertywny pozwala na lepsze zarządzanie stresem i unikanie niepotrzebnych napięć.
 4. Skuteczniejsza komunikacja – asertywność pozwala na jasne i bezpośrednie wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb, co przekłada się na lepszą komunikację z innymi.

Cechy i składniki asertywności

cechy asertywności

Cechy asertywności

Cechy osoby asertywnej obejmują zarówno umiejętności komunikacyjne, jak i postawy, które pozwalają na skuteczne wyrażanie swoich potrzeb i uczuć. Oto kilka kluczowych cech, które charakteryzują zachowanie człowieka asertywnego:

 • Umiejętność wyrażania własnych uczuć, potrzeb i poglądów w sposób jasny i szanujący innych.
 • Stawianie granic i ochrona własnych praw, jednocześnie respektując prawa innych osób.
 • Asertywna postawa w konfliktach, negocjacjach i sytuacjach trudnych.
 • Umiejętność słuchania innych i akceptowania ich uczuć i potrzeb, nie zgadzając się z nimi.
 • Samokontrola emocjonalna i zdolność do radzenia sobie ze stresem.

W kontekście zawodowym, cechy zachowania asertywnego pracownika obejmują również umiejętność wyrażania własnych oczekiwań, dążenie do wspólnego celu oraz zdolność do pracy w zespole opartej na wzajemnym szacunku i współpracy.

KategoriaAsertywnaPasywnaAgresywna
Ekspresja uczućWyraża uczucia otwarcieTłumi uczuciaWyraża uczucia agresywnie
Podejście do konfliktuSzuka kompromisuUnika konfliktuDominuje w konflikcie
Reakcja na krytykęSłucha i rozważaAkceptuje bez sprzeciwuOdrzuca lub atakuje
KomunikacjaBezpośrednia, uczciwaPowściągliwa, niejednoznacznaAtakująca, oskarżycielska
Szacunek dla siebieWysokiNiskiNadmierny
Porównanie postaw: asertywna, pasywna, agresywna

Składniki asertywnej komunikacji

Asertywna komunikacja opiera się na kilku kluczowych elementach, które pozwalają na skuteczne wyrażanie swoich potrzeb i uczuć. Oto najważniejsze składniki asertywności:

 • Komunikaty asertywne – jasne i bezpośrednie wyrażanie swoich myśli, uczuć i potrzeb, jednocześnie szanując innych.
 • Umiejętność komunikowania – zdolność do słuchania innych, zadawania pytań i wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla rozmówcy.
 • Komunikacja obiektywna – oparta na faktach i konkretach, unikająca ocen i osądów.
 • Komunikacja interpersonalna – zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Zasady asertywności: 10 praw człowieka asertywnego

10 praw asertywnego człowieka to zasady, które pomagają w rozwijaniu asertywności i skutecznej komunikacji z innymi. Oto te prawa:

 1. Prawo do wyrażania własnych uczuć, potrzeb i poglądów.
 2. Prawo do stawiania granic i ochrony własnych praw.
 3. Prawo do odmowy bez poczucia winy.
 4. Prawo do zmiany zdania i wyboru własnej drogi.
 5. Prawo do popełniania błędów i uczenia się na nich.
 6. Prawo do posiadania własnych wartości i przekonań.
 7. Prawo do oczekiwania szacunku i zrozumienia od innych.
 8. Prawo do wyrażania własnych oczekiwań i dążenia do wspólnego celu.
 9. Prawo do bycia słuchanym i akceptowania uczuć innych, nie zgadzając się z nimi.
 10. Prawo do samokontroli emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem.

Znając i stosując te zasady asertywnego zachowania, można skuteczniej komunikować się z innymi, budować zdrowe relacje i czerpać satysfakcję z życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Czy można się nauczyć asertywności?

Czy można się nauczyć asertywności? Odpowiedź brzmi: tak. Asertywność jest umiejętnością, którą można rozwijać i trenować. Aby stać się człowiekiem asertywnym, warto zacząć od zrozumienia, czym jest asertywność i jakie są jej cechy. Następnie, można zastosować różne metody i techniki, które pomogą obudzić asertywność i uczynić ją częścią swojego życia.

Ważne jest, aby pamiętać, że rozwijanie asertywności to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Niektóre osoby mogą potrzebować więcej czasu, aby nauczyć się asertywności, ale z pewnością warto podjąć to wyzwanie, aby poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi.

Rozwijanie asertywności

rozwijanie asertywności

Ćwiczenia na asertywność

Ćwiczenia na asertywność to praktyczne metody, które pomagają w rozwijaniu tej umiejętności. Oto kilka przykładów ćwiczeń asertywnego zachowania:

 • Trening asertywności – regularne ćwiczenie sytuacji, w których trzeba wyrazić swoje potrzeby, uczucia i prawa, np. poprzez role-play z przyjacielem lub terapeutą.
 • Komunikaty – praktykowanie technik komunikacji asertywnej, takich jak komunikaty „ja”, asertywna odmowa czy wyrażanie własnych oczekiwań.
 • Analiza sytuacji – refleksja nad sytuacjami, w których zachowanie było mniej asertywne, i próba znalezienia sposobów na poprawę.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości – praca nad samooceną i przekonaniem o własnych prawach, co jest kluczowe dla bycia asertywnym.

Regularne stosowanie tych ćwiczeń może przyczynić się do rozwijania asertywności i poprawy jakości komunikacji z innymi.

Rozwijanie asertywności u dzieci i dorosłych

Rozwijanie asertywności u dzieci i dorosłych może różnić się pod względem podejścia, ale istnieją pewne zasady, które są uniwersalne. Oto kilka porad, jak efektywnie rozwijać asertywność u różnych grup wiekowych:

 • U dzieci – warto nauczyć je, jak wyrażać swoje uczucia, potrzeby i prawa w sposób szanujący innych, np. poprzez rozmowy, gry czy ćwiczenia komunikacyjne.
 • U dorosłych – istotne jest, aby pracować nad samooceną, poczuciem własnej wartości i przekonaniem o własnych prawach, co może być kluczowe dla bycia asertywnym.

Ważne jest, aby pamiętać, że rozwijanie asertywności to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Niezależnie od wieku, warto podjąć to wyzwanie, aby poprawić jakość swojego życia i relacji z innymi.

Techniki i narzędzia asertywności

trening asertywności przed lustrem

Sztuka asertywnej odmowy

Sztuka asertywnej odmowy polega na umiejętności odmawiania w sposób, który nie powoduje poczucia winy ani nie narusza relacji z innymi. Kluczowe elementy umiejętności asertywnej odmowy obejmują:

 • Używanie komunikatów „ja” – wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, zamiast oskarżać drugą osobę.
 • Stawianie granic – jasne określenie swoich potrzeb i oczekiwań, nieuległe odmawianie, gdy sytuacja tego wymaga.
 • Asertywna prośba – wyrażanie swoich potrzeb w sposób uprzedzający, zamiast czekać na moment, gdy będziemy musieli odmówić.
 • Asertywna odpowiedź – odpowiadanie na prośby innych w sposób szanujący ich potrzeby, ale jednocześnie dbający o własne granice.

Praktykowanie asertywności i mówienie nie w codziennych sytuacjach pozwala na rozwijanie umiejętności odmawiania bez poczucia winy i utrzymanie dobrych relacji z innymi.

Komunikaty asertywne

Wyrażanie asertywności to umiejętność komunikowania swoich potrzeb, opinii i uczuć w sposób jasny, szanujący innych i nieagresywny. Oto kilka technik, które pomagają w skutecznym wyrażaniu potrzeb:

 • Używanie komunikatów „ja” – opisywanie swoich uczuć i potrzeb, zamiast oceniać czy oskarżać innych.
 • Bezpośrednie wyrażanie emocji – mówienie o swoich uczuciach w sposób jasny i zrozumiały dla innych.
 • Zdania asertywne – tworzenie jasnych i konkretnych zdań, które wyrażają nasze potrzeby i oczekiwania.

Praktykowanie tych technik pozwala na lepsze wyrażanie potrzeb i uczuć, co prowadzi do zwiększenia asertywności i poprawy jakości relacji z innymi.

Umiejętności, które warto rozwijać

Asertywna osoba cechuje się szeregiem umiejętności, które warto rozwijać, aby stać się bardziej asertywnym. Oto niektóre z nich:

 • Przyjmowanie krytyki – umiejętność słuchania konstruktywnej krytyki i nauka z porażek.
 • Szacunek dla innych – szanowanie potrzeb, uczuć i praw innych osób, jednocześnie dbając o własne granice osobiste.
 • Samoocena i wartość osobista – praca nad poczuciem własnej wartości, pewnością siebie i autentycznością.
 • Umiejętność mówienia – rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej, w tym wyrażania potrzeb, uczuć i opinii.
 • Słuchanie aktywne – umiejętność słuchania innych z empatią i zrozumieniem, co pozwala na lepsze nawiązywanie relacji.

Rozwijanie tych umiejętności pozwala na poprawę życia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, a także na osiągnięcie większej satysfakcji z relacji z innymi.

Asertywność w życiu codziennym i zawodowym

asertywność w pracy

Przykłady asertywności w życiu codziennym

Przykłady asertywności w życiu codziennym obejmują różne sytuacje, w których osoba potrafi wyrazić swoje potrzeby, uczucia i prawa, jednocześnie szanując innych. Oto kilka przykładów zachowań asertywnych w codziennym życiu:

 • Wyrażanie własnych potrzeb i oczekiwań wobec partnera życiowego, np. w kwestii podziału obowiązków domowych.
 • Asertywne odmawianie uczestnictwa w imprezie, gdy nie mamy na to ochoty lub czasu.
 • Wyrażanie własnych uczuć i emocji w sposób jasny i szanujący innych, np. mówiąc „Czuję się zaniepokojony, gdy…”.
 • Stawianie granic w relacjach z innymi, np. informując znajomego, że nie możemy pożyczyć mu pieniędzy.

Warto pamiętać, że jak być asertywnym w codziennym życiu to umiejętność, którą można rozwijać poprzez praktykę i refleksję nad własnym zachowaniem.

Asertywność w pracy

Asertywność w pracy to kluczowy element skutecznej komunikacji i budowania dobrych relacji zespołowych. Oto kilka korzyści, które daje nam asertywność w pracy:

 • Poprawa jakości komunikacji z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami.
 • Większa pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie warunków pracy.
 • Większa satysfakcja z wykonywanej pracy i lepsze relacje z innymi.

Wykorzystanie asertywności w pracy zawodowej może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu zawodowego i zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Cechy zachowania asertywnego pracownika

Osoba asertywna w miejscu pracy cechuje się pewnymi zachowaniami i postawami, które pozwalają jej skutecznie komunikować się z innymi. Oto kilka cech charakterystycznych dla asertywnego pracownika:

 • Wyraża swoje potrzeby, uczucia i prawa w sposób jasny i szanujący innych.
 • Stawia granice i potrafi odmawiać, gdy sytuacja tego wymaga.
 • Posługuje się technikami komunikacji asertywnej, takimi jak komunikaty „ja” czy asertywna odmowa.
 • Pracuje nad swoją samooceną i poczuciem własnej wartości, co przekłada się na pewność siebie w relacjach z innymi.

Osoby asertywne zazwyczaj radzą sobie lepiej w sytuacjach konfliktowych, potrafią negocjować i budować dobre relacje z innymi, co pozwala skuteczniej realizować się na polu zawodowym.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj