Wiersze

16 maja 1973 roku – Wisława Szymborska – Tekst i interpretacja

16 maja 1973 roku - tekst wiersza Autor: Wisława Szymborska Jedna z tych wielu dat,kóre nie mówią mi już nic. Dokąd w tym dniu chodziłam.co robiłam -...

17 IX – Zbigniew Herbert – Tekst i interpretacja

17 IX - tekst wiersza Autor: Zbigniew Herbert Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźcoa droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkołynie rozstąpi się w przepaść Rzeki nazbyt...

A jak poszedł król na wojnę – Maria Konopnicka – Tekst i interpretacja

A jak poszedł król na wojnę - tekst wiersza Autor: Maria Konopnicka A jak poszedł król na wojnę,Grały jemu surmy zbrojne,Grały jemu surmy złoteNa zwycięstwo, na...

A kiedy przyjdzie… – Tadeusz Boy-Żeleński – Tekst i interpretacja

A kiedy przyjdzie... - tekst wiersza Autor: Tadeusz Boy-Żeleński A kie­dy przyj­dzie go­dzi­na roz­sta­nia,Po­pa­trz­my so­bie w oczy dłu­go, dłu­goI bez jed­ne­go sło­wa po­że­gna­niaIdź­my - ja w...

Abecadło – Julian Tuwim – Tekst i interpretacja

Abecadło - tekst wiersza Autor: Julian Tuwim Abecadło z pieca spadło,O ziemię się hukło,Rozsypało się po kątach,Strasznie się potłukło: I – zgubiło kropeczkę,H – złamało kładeczkę,B –...

Ach, już i w rodzicielskim domu – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ach, już i w rodzicielskim domu - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Ach, już i w ro­dzi­ciel­skim domuBy­łem złe dzie­cię,Choć nie chcia­łem na­przy­krzyć się ni­ko­mu,A prze­cie.By­łem...

Adam Krafft – Cyprian Kamil Norwid – Tekst i interpretacja

Adam Krafft - tekst wiersza Autor: Cyprian Kamil Norwid I ty w szpitalu zakończyłeś życie, Od nieudolnych zrozumiany głazów, Co ludzi jeszcze nauczają skrycie, Zaledwo echem twoich brzmiąc wyrazów, Twojego...

Addio! – Cyprian Kamil Norwid – Tekst i interpretacja

Addio! - tekst wiersza Autor: Cyprian Kamil Norwid "Jeżeli ty mnie szukasz?-- Prawda woła--To z namiętnościami czasowemiWęzeł swój roztargnij, synu ziemi!Bo nie dojrzysz i cieniu mego...

Afisz „Wesela” – Stanisław Baliński – Tekst i interpretacja

Afisz „Wesela” - tekst wiersza Autor: Stanisław Baliński Patrzcie. Rok dziewięćsetny. Już żyrandol gorzeBłyszczy czerwień foteli i złocone lożeI słychać podniesiony gwar amfiteatru.Znany krytyk niedbale...

Ajudah – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ajudah - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,Jak spienione bałwany, to w czarne szeregiŚcisnąwszy się, buchają, to jak srébrne śniegiW milionowych...

Alarm – Antoni Słonimski – Tekst i interpretacja

"Alarm", Antoni Słonimski - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Albatros – Charles Baudelaire – Tekst i interpretacja

"Albatros", Charles Baudelaire - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Ale książki – Czesław Miłosz – Tekst i interpretacja

Ale książki - tekst wiersza Autor: Czesław Miłosz Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty,Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne,Niby lśniące kasztany pod drzewem w...

Allegro ma non troppo – Wisława Szymborska – Tekst i interpretacja

Allegro ma non troppo - tekst wiersza Autor: Wisława Szymborska Jesteś piękne! - mówię życiu -Bujniej już nie można było.Bardziej żabio i słowiczo,Bardziej mrówczo i nasiennie." Staram...

Ałuszta w dzień – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ałuszta w dzień - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Już góra z pier­si mgli­ste otrzą­sa chy­la­ty,Ran­nym szu­mi na­ma­zem niwa zło­to­kło­sa,Kła­nia się las i sy­pie z ma­jo­we­go...

Ałuszta w nocy – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ałuszta w nocy - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Rzeź­wią się wia­try, dzien­na wol­nie­je po­su­cha,Na bar­ki Cza­tyr­da­chu spa­da lam­pa świa­tów,Roz­bi­ja się, roz­le­wa stru­mie­nie szkar­ła­tówI ga­śnie. Błęd­ny...

Anioły stoją na rodzinnych polach – Juliusz Słowacki – Tekst i interpretacja

"Anioły stoją na rodzinnych polach", Juliusz Słowacki - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Apollo i Marsjasz – Zbigniew Herbert – Tekst i interpretacja

Apollo i Marsjasz - tekst wiersza Autor: Zbigniew Herbert właściwy pojedynek Apollonaz Marsjaszem(słuch absolutnykontra ogromna skala)odbywa się pod wieczórgdy jak już wiemysędziowieprzyznali zwycięstwo bogu mocno przywiązany do...

Ars poetica – Leopold Staff – Tekst i interpretacja

Ars poetica - tekst wiersza Autor: Leopold Staff Echo z dna serca, nieuchwytne,Woła mi: "Schwyć mnie, nim przepadnę,Nim zblednę, stanę się błękitne,Srebrzyste, przezroczyste, żadne!" Łowię je spiesznie...

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają – Ernest Bryll – Tekst i interpretacja

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają - tekst wiersza Autor: Ernest Bryll Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielająI co chwila nam ziemia pęka pod...

Bagnet na broń – Władysław Broniewski – Tekst i interpretacja

Bagnet na broń - tekst wiersza Autor: Władysław Broniewski Kiedy przyjdą podpalić dom,ten, w którym mieszkasz – Polskę,kiedy rzucą przed siebie gromkiedy runą żelaznym wojskiemi pod...

Bajdary – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Bajdary - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Wy­pusz­czam na wiatr ko­nia i nie szczę­dzę ra­zów;Lasy, do­li­ny, gła­zy, w ko­lei, w na­tło­kuU nóg mych pły­ną, giną jak...

Bajeczka o osiołku – Aleksander Fredro – Tekst i interpretacja

Bajeczka o osiołku - tekst wiersza Autor: Aleksander Fredro Osioł­ko­wi w żło­by dano,W je­den owies, w dru­gi, sia­no.Uchem strzy­że, gło­wą krę­ci.I to pach­nie, i to nęci.Od...

Bajka – Krzysztof Kamil Baczyński – Tekst i interpretacja

Bajka - tekst wiersza Autor: Krzysztof Kamil Baczyński Lu­dzie pro­ści i zbroj­ni, więc smut­ni,wcho­dzi­li na okrę­ty omsza­łe;nie­bo gra­ło po­dob­ne do lut­nisrebr­nej chy­ba i kwia­tem pach­nia­ło.Od uli­czek...

Bakczysaraj – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

"Bakczysaraj", Adam Mickiewicz - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Bakczysaraj w nocy – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Bakczysaraj w nocy - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Roz­cho­dzą się z dża­mi­dów po­boż­ni miesz­kań­ce,Od­głos iza­nu w ci­chym gubi się wie­czo­rze,Za­wsty­dzi­ło się li­cem ru­bi­no­wym zo­rze,Srebr­ny król...

Bal u Pana Boga – Jacek Kaczmarski – Interpretacja

Kluczowe informacje Autor: Wiersz "Bal u Pana Boga" został napisany przez Jacka Kaczmarskiego, znanego polskiego poety, pieśniarza i autora tekstów. Motyw: Utwór opisuje bankiet u Pana...

Pierwszy wchodzi do komory – Irit Amiel – Tekst i interpretacja

Pierwszy wchodzi do komory - tekst wiersza Autor: Irit Amiel Pierwszy wchodzi do Komory Król Maciuś Pierwszya zanim tłumnie wszystkie Jośki Mośki i Srulei wszystkie Chańcie...

Wiersz „Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana – analiza i interpretacja

W artykule podejmiemy analizie i interpretacji wiersz "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana. Utwór ten jest fascynującą polemiką z klasycznym cyklem "Trenów" Jana Kochanowskiego, koncentrującą się...

Zawsze kiedy chcę żyć krzyczę… – Halina Poświatowska – Interpretacja

Kluczowe informacje Tematyka: Wiersz porusza tematykę życia, śmierci, miłości i pragnienia intensywnego doświadczania życia. Styl: Charakterystyczny dla Poświatowskiej liryczny i emocjonalny ton. Motywy: Motyw krzyku jako wyrazu...