Wiersze

16 maja 1973 roku – Wisława Szymborska – Tekst i interpretacja

16 maja 1973 roku - tekst wiersza Autor: Wisława Szymborska Jedna z tych wielu dat,kóre nie mówią mi już nic. Dokąd w tym dniu chodziłam.co robiłam -...

17 IX – Zbigniew Herbert – Tekst i interpretacja

17 IX - tekst wiersza Autor: Zbigniew Herbert Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźcoa droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkołynie rozstąpi się w przepaść Rzeki nazbyt...

A jak poszedł król na wojnę – Maria Konopnicka – Tekst i interpretacja

A jak poszedł król na wojnę - tekst wiersza Autor: Maria Konopnicka A jak poszedł król na wojnę,Grały jemu surmy zbrojne,Grały jemu surmy złoteNa zwycięstwo, na...

A kiedy przyjdzie… – Tadeusz Boy-Żeleński – Tekst i interpretacja

A kiedy przyjdzie... - tekst wiersza Autor: Tadeusz Boy-Żeleński A kie­dy przyj­dzie go­dzi­na roz­sta­nia,Po­pa­trz­my so­bie w oczy dłu­go, dłu­goI bez jed­ne­go sło­wa po­że­gna­niaIdź­my - ja w...

Abecadło – Julian Tuwim – Tekst i interpretacja

Abecadło - tekst wiersza Autor: Julian Tuwim Abecadło z pieca spadło,O ziemię się hukło,Rozsypało się po kątach,Strasznie się potłukło: I – zgubiło kropeczkę,H – złamało kładeczkę,B –...

Ach, już i w rodzicielskim domu – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ach, już i w rodzicielskim domu - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Ach, już i w ro­dzi­ciel­skim domuBy­łem złe dzie­cię,Choć nie chcia­łem na­przy­krzyć się ni­ko­mu,A prze­cie.By­łem...

Adam Krafft – Cyprian Kamil Norwid – Tekst i interpretacja

Adam Krafft - tekst wiersza Autor: Cyprian Kamil Norwid I ty w szpitalu zakończyłeś życie, Od nieudolnych zrozumiany głazów, Co ludzi jeszcze nauczają skrycie, Zaledwo echem twoich brzmiąc wyrazów, Twojego...

Addio! – Cyprian Kamil Norwid – Tekst i interpretacja

Addio! - tekst wiersza Autor: Cyprian Kamil Norwid "Jeżeli ty mnie szukasz?-- Prawda woła--To z namiętnościami czasowemiWęzeł swój roztargnij, synu ziemi!Bo nie dojrzysz i cieniu mego...

Afisz „Wesela” – Stanisław Baliński – Tekst i interpretacja

Afisz „Wesela” - tekst wiersza Autor: Stanisław Baliński Patrzcie. Rok dziewięćsetny. Już żyrandol gorzeBłyszczy czerwień foteli i złocone lożeI słychać podniesiony gwar amfiteatru.Znany krytyk niedbale...

Ajudah – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ajudah - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,Jak spienione bałwany, to w czarne szeregiŚcisnąwszy się, buchają, to jak srébrne śniegiW milionowych...

Alarm – Antoni Słonimski – Tekst i interpretacja

"Alarm", Antoni Słonimski - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Albatros – Charles Baudelaire – Tekst i interpretacja

"Albatros", Charles Baudelaire - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Ale książki – Czesław Miłosz – Tekst i interpretacja

Ale książki - tekst wiersza Autor: Czesław Miłosz Ale książki będą na półkach, prawdziwe istoty,Które zjawiły się raz, świeże, jeszcze wilgotne,Niby lśniące kasztany pod drzewem w...

Allegro ma non troppo – Wisława Szymborska – Tekst i interpretacja

Allegro ma non troppo - tekst wiersza Autor: Wisława Szymborska Jesteś piękne! - mówię życiu -Bujniej już nie można było.Bardziej żabio i słowiczo,Bardziej mrówczo i nasiennie." Staram...

Ałuszta w dzień – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ałuszta w dzień - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Już góra z pier­si mgli­ste otrzą­sa chy­la­ty,Ran­nym szu­mi na­ma­zem niwa zło­to­kło­sa,Kła­nia się las i sy­pie z ma­jo­we­go...

Ałuszta w nocy – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Ałuszta w nocy - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Rzeź­wią się wia­try, dzien­na wol­nie­je po­su­cha,Na bar­ki Cza­tyr­da­chu spa­da lam­pa świa­tów,Roz­bi­ja się, roz­le­wa stru­mie­nie szkar­ła­tówI ga­śnie. Błęd­ny...

Anioły stoją na rodzinnych polach – Juliusz Słowacki – Tekst i interpretacja

"Anioły stoją na rodzinnych polach", Juliusz Słowacki - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Apollo i Marsjasz – Zbigniew Herbert – Tekst i interpretacja

Apollo i Marsjasz - tekst wiersza Autor: Zbigniew Herbert właściwy pojedynek Apollonaz Marsjaszem(słuch absolutnykontra ogromna skala)odbywa się pod wieczórgdy jak już wiemysędziowieprzyznali zwycięstwo bogu mocno przywiązany do...

Ars poetica – Leopold Staff – Tekst i interpretacja

Ars poetica - tekst wiersza Autor: Leopold Staff Echo z dna serca, nieuchwytne,Woła mi: "Schwyć mnie, nim przepadnę,Nim zblednę, stanę się błękitne,Srebrzyste, przezroczyste, żadne!" Łowię je spiesznie...

Bądź przy mnie blisko – Halina Poświatowska – Tekst i interpretacja

Bądź przy mnie blisko - tekst wiersza Autor: Halina Poświatowska Badż przy mnie blisko,bo tylko wtedynie jest mi zimno. Chłód wieje z przestrzeni. Kiedy pomyślejaka ona dużaa jaka...

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają – Ernest Bryll – Tekst i interpretacja

Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają - tekst wiersza Autor: Ernest Bryll Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielająI co chwila nam ziemia pęka pod...

Bagnet na broń – Władysław Broniewski – Tekst i interpretacja

Bagnet na broń - tekst wiersza Autor: Władysław Broniewski Kiedy przyjdą podpalić dom,ten, w którym mieszkasz – Polskę,kiedy rzucą przed siebie gromkiedy runą żelaznym wojskiemi pod...

Bajdary – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Bajdary - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Wy­pusz­czam na wiatr ko­nia i nie szczę­dzę ra­zów;Lasy, do­li­ny, gła­zy, w ko­lei, w na­tło­kuU nóg mych pły­ną, giną jak...

Bajeczka o osiołku – Aleksander Fredro – Tekst i interpretacja

Bajeczka o osiołku - tekst wiersza Autor: Aleksander Fredro Osioł­ko­wi w żło­by dano,W je­den owies, w dru­gi, sia­no.Uchem strzy­że, gło­wą krę­ci.I to pach­nie, i to nęci.Od...

Bajka – Krzysztof Kamil Baczyński – Tekst i interpretacja

Bajka - tekst wiersza Autor: Krzysztof Kamil Baczyński Lu­dzie pro­ści i zbroj­ni, więc smut­ni,wcho­dzi­li na okrę­ty omsza­łe;nie­bo gra­ło po­dob­ne do lut­nisrebr­nej chy­ba i kwia­tem pach­nia­ło.Od uli­czek...

Bakczysaraj – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

"Bakczysaraj", Adam Mickiewicz - tekst, interpretacja, rodzaj i gatunek literacki oraz środki stylistyczne.

Bakczysaraj w nocy – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Bakczysaraj w nocy - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Roz­cho­dzą się z dża­mi­dów po­boż­ni miesz­kań­ce,Od­głos iza­nu w ci­chym gubi się wie­czo­rze,Za­wsty­dzi­ło się li­cem ru­bi­no­wym zo­rze,Srebr­ny król...

Bal u Pana Boga – Jacek Kaczmarski – Interpretacja

Kluczowe informacje Autor: Wiersz "Bal u Pana Boga" został napisany przez Jacka Kaczmarskiego, znanego polskiego poety, pieśniarza i autora tekstów. Motyw: Utwór opisuje bankiet u Pana...

Bal w operze – Julian Tuwim – Tekst i interpretacja

Bal w operze - tekst wiersza Autor: Julian Tuwim 1 Dzi­siaj wiel­ki bal w Ope­rze!Sam Po­tęż­ny Ar­chi­kra­torDał naj­wyż­szy pro­tek­to­rat,Wszel­ka dziw­ka majt­ki pie­rzeI na kre­dyt kiec­ki bie­rze,Na uli­cach...

Ballada bezludna – Bolesława Leśmian – Tekst i interpretacja

Ballada bezludna - tekst wiersza Autor: Bolesława Leśmian Nie­do­stęp­na ludz­kim oczom, że nikt po niej się nie blą­ka,W swym bez­pie­czu szma­rag­do­wym roz­kwi­ta­ła w bez­miar ląka,Stru­mień skrzył...

Ballada dziadowska – Bolesława Leśmian – Tekst i interpretacja

Ballada dziadowska - tekst wiersza Autor: Bolesława Leśmian Po­stu­ki­wał dzia­dy­ga o ziem kulą drew­nia­ną,Miał ci nogę ob­cię­tą aż po samo ko­la­no. Szedł skąd­kol­wiek gdzie­kol­wiek - byle za­żyć...

Ballada o szczęściu – Magdalena Nazaretanka – Tekst i interpretacja

Ballada o szczęściu - tekst wiersza Autor: Magdalena Nazaretanka Był sobie raz zielony las, a w lesie sejm burzliwy,Bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być...

Ballada o trąbiącym poecie – Tekst i interpretacja

Ballada o trąbiącym poecie - tekst wiersza Autor: Konstanty Ildefons Gałczyński Mó­wią, że była pa­nien­ka,co mia­ła na imię Ina.Gdy chcia­ła po­wie­dzieć: "ko­cham",mó­wi­ła: "ko­ka­ina". Mia­ła nie­bie­ską wstąż­kęi nie­bie­skie­go...

Ballada z tamtej strony – Józef Czechowicz – Tekst i interpretacja

Ballada z tamtej strony - tekst wiersza Autor: Józef Czechowicz o śmier­ci nic już nie wiem o czar­ne okna i po­wie­kitrze­po­ce mo­ty­la­mipach­nie so­śni­ną mo­drze­wiemdo­ty­ka co noc sna­mizza...

Ballada zimowa – Krzysztof Kamil Baczyński – Tekst i interpretacja

Ballada zimowa - tekst wiersza Autor: Krzysztof Kamil Baczyński Chmu­ra z mie­dzi ude­rza,Bla­skiem bije w pu­kler­zach,je­śli pu­klerz - to oczy z oło­wiu. W la­sach si­wych od bły­skówjak...

Balon – Adam Naruszewicz – Tekst i interpretacja

Balon - tekst wiersza Autor: Adam Naruszewicz Gdzie by­strym tyl­ko Orzeł po­lo­temPierz­chli­we po­ga­nia pta­ki,A gniew­ny Jo­wisz ogni­stym gro­temPo­wietrz­ne prze­szy­wa szla­ki, Nie­zwy­kłych lu­dzi zu­chwa­ła para,Zwal­czyw­szy na­tu­ry pra­wa,Wzna­wia tor...

Bambo – Julian Tuwim – Tekst i interpretacja

Bambo - tekst wiersza Autor: Julian Tuwim Mu­rzy­nek Bam­bo w Afry­ce miesz­ka,Czar­ną ma skó­rę ten nasz ko­leż­ka. Uczy się pil­nie przez całe ran­kiZe swej mu­rzyń­skiej Pierw­szej czy­tan­ki. A...

Bema pamięci żałobny rapsod – Cyprian Kamil Norwid – Tekst i interpretacja

Bema pamięci żałobny rapsod - tekst wiersza Autor: Cyprian Kamil Norwid ICze­mu, Cie­niu, od­jeż­dżasz, ręce zła­maw­szy na pan­cerz,Przy po­chod­niach, co skra­mi gra­ją oko­ło twych ko­lan? --Miecz...

Bez – Tadeusz Różewicz – Tekst i interpretacja

Bez - tekst wiersza Autor: Tadeusz Różewicz naj­więk­szym wy­da­rze­niemw ży­ciu czło­wie­kasą na­ro­dzi­ny i śmierćBoga oj­cze Oj­cze naszcze­mujak zły oj­ciecnocą bez zna­ku bez śla­dubez sło­wa cze­muś mnie opu­ściłcze­mu ja opu­ści­łem...

Bezimiennemu – Adam Asnyk – Tekst i interpretacja

Bezimiennemu - tekst wiersza Autor: Adam Asnyk Gdy jesz­cze go­ścił na zie­miZłe mu w go­ści­nie tej było -Miał ser­ca, ser­ca za wie­le,I to go wła­śnie zgu­bi­ło. Był...

Biała magia – Krzysztof Kamil Baczyński – Tekst i interpretacja

Biała magia - tekst wiersza Autor: Krzysztof Kamil Baczyński Sto­jąc przed lu­strem ci­szyBar­ba­ra z rę­ka­mi u wło­sówna­le­wa w szkla­ne cia­łosrebr­ne kro­pel­ki gło­su. I wte­dy jak dzban- świa­tłemza­peł­nia...

Biedny chrześcijanin patrzy na getto – Tekst i interpretacja

Biedny chrześcijanin patrzy na getto - tekst wiersza Autor: Czesław Miłosz Pszczoły obudowują czerwoną wątrobę,Mrówki obudowują czarną kość,Rozpoczyna się rozdzieranie, deptanie jedwabi,Rozpoczyna się tłuczenie szkła, drzewa,...

Błękitna chwila – Kazimiera Iłłakowiczówna – Tekst i interpretacja

Błękitna chwila - tekst wiersza Autor: Kazimiera Iłłakowiczówna Zniknie nad brzegiem, ujdzie za skałyŻagiel, w błękicie jak skrzydło — białyna rozpalonym zboczu rozścielęwiatr przedwieczorny pachnące ziele,niską...

Bo mię matka moja miła – Juliusz Słowacki – Tekst i interpretacja

Bo mię matka moja miła - tekst wiersza Autor: Juliusz Słowacki Bo mię mat­ka moja miłaNa sło­wi­ka uro­dzi­ła,A ja wziąw­szy taki głos,Ze sło­wi­ka je­stem kos...A to...

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała – Tekst i interpretacja

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała - tekst wiersza Autor: Juliusz Słowacki Bo to jest wiesz­cza naj­ja­śniej­sza chwa­ła,Że w po­sąg mie­ni na­wet po­że­gna­nie.Ta kart­ka wie­ki tu...

Bóg jest wszędzie – Kazimiera Iłłakowiczówna – Tekst i interpretacja

Bóg jest wszędzie - tekst wiersza Autor: Kazimiera Iłłakowiczówna Nie można tego obejść. Bóg jest wszędzie,w każdym dziwnym i strasznym obrzędzie.Wywołuje Go nie tylko modlitw kadzidlany...

Bogurodzica – Nieznany – Tekst i interpretacja

Bogurodzica - tekst wiersza Autor: Nieznany Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,Zyszczy nam, spuści nam.Kiryjelejzon. Twego dziela krzciciela, Bożyce,Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.Słysz...

Bonaccia – Leopold Staff – Tekst i interpretacja

Bonaccia - tekst wiersza Autor: Leopold Staff Władysławowi Kozickiemu Morze ogromne, nieprzejrzane morze,Rozlane ciężko bez kresu i granic,Śpi nieruchome w upalnym przestworze,Głuche na wszystko i nieczułe na...

Botticelli – Maria Konopnicka – Tekst i interpretacja

Botticelli - tekst wiersza Autor: Maria Konopnicka Z za­wi­tą sia­dła gło­wą,Jest mat­ką, nie kró­lo­wą,To dzie­cię - syn, nie król...Za cały ród nie­wie­ściPia­stun­ką jest bo­le­ści,Pia­stu­je wła­sny ból. Jej...

Brama – Tadeusz Różewicz – Tekst i interpretacja

Brama - tekst wiersza Autor: Tadeusz Różewicz La­sca­ite ogni spe­ran­zaVoi ch’en­tra­te Po­rzuć­cie wszel­ką na­dzie­jęKtó­rzy tu wcho­dzi­cie Od­wa­gi! Za tą bra­mą nie ma pie­kła Pie­kło zo­sta­ło zde­mon­to­wa­neprzez teo­lo­gówi psy­cho­lo­gów głę­bi zo­sta­ło za­mie­nio­ne...

Bursztynowy ptaszek – Tadeusz Różewicz – Tekst i interpretacja

Bursztynowy ptaszek - tekst wiersza Autor: Tadeusz Różewicz Je­sieńpta­szek bursz­ty­no­wyprzej­rzy­styz ga­łąz­ki na ga­łąz­kęnosi kro­plę zło­ta. Je­sieńpta­szek ru­bi­no­wyświe­tli­styz ga­łąz­ki na ga­łąz­kęnosi kro­plę krwi. Je­sieńpta­szek la­zu­ro­wyumie­raz ga­łąz­ki na ga­łąz­kękro­pla desz­czu...

Burza – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Burza - tekst wiersza Autor: Adam Mickiewicz Zdar­to ża­gle, ster pry­snął, ryk wód, szum za­wiei,Gło­sy trwoż­nej gro­ma­dy, pomp zło­wiesz­cze jęki,Ostat­nie liny majt­kom wy­rwa­ły się z ręki,Słoń­ce...

But w butonierce – Bruno Jasieński – Tekst i interpretacja

But w butonierce - tekst wiersza Autor: Bruno Jasieński Zmar­no­wa­łem po­de­szwy w ca­ło­dzien­nych spie­sze­niach,Te­raz je­stem sło­necz­ny, sie­bie­pew­ny i rad.Idę mło­dy, ge­nial­ny, trzy­mam ręce w kie­sze­niach,Sta­wiam kro­ki...

Pierwszy wchodzi do komory – Irit Amiel – Tekst i interpretacja

Pierwszy wchodzi do komory - tekst wiersza Autor: Irit Amiel Pierwszy wchodzi do Komory Król Maciuś Pierwszya zanim tłumnie wszystkie Jośki Mośki i Srulei wszystkie Chańcie...

Wiersz „Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana – analiza i interpretacja

W artykule podejmiemy analizie i interpretacji wiersz "Urszula Kochanowska" Bolesława Leśmiana. Utwór ten jest fascynującą polemiką z klasycznym cyklem "Trenów" Jana Kochanowskiego, koncentrującą się...

Zawsze kiedy chcę żyć krzyczę… – Halina Poświatowska – Interpretacja

Kluczowe informacje Tematyka: Wiersz porusza tematykę życia, śmierci, miłości i pragnienia intensywnego doświadczania życia. Styl: Charakterystyczny dla Poświatowskiej liryczny i emocjonalny ton. Motywy: Motyw krzyku jako wyrazu...