Ars poetica – Leopold Staff – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeArs poetica - Leopold Staff - Tekst i interpretacja

Ars poetica – tekst wiersza

Autor: Leopold Staff

Echo z dna serca, nieuchwytne,
Woła mi: „Schwyć mnie, nim przepadnę,
Nim zblednę, stanę się błękitne,
Srebrzyste, przezroczyste, żadne!”

Łowię je spiesznie jak motyla,
Nie, abym świat dziwnością zdumiał,
Lecz by się kształtem stała chwila
I abyś, bracie, mnie zrozumiał.

I niech wiersz, co ze strun się toczy,
Będzie, przybrawszy rytm i dźwięki,
Tak jasny jak spojrzenie w oczy
I prosty jak podanie ręki.

Kluczowe informacje

 • Publikacja: Utwór został opublikowany w tomiku „Barwa miodu” w 1936 roku, co stanowiło wyraz dojrzałości artystycznej Staffa.
 • Budowa: Wiersz ma regularną budowę, składając się z trzech czterowersowych strof, z zachowaną stałą liczbą sylab.
 • Motyw Ars poetica: Jest to wiersz autotematyczny, opowiadający o procesie tworzenia poezji. Tytuł nawiązuje do „Listu do Pizonów” Horacego, który był jednym z pierwszych kompendiów wiedzy o twórczości poetyckiej.
 • Język i styl: Staff w swoim utworze dąży do prostoty i jasności przekazu, co podkreśla w wersach: „Tak jasny jak spojrzenie w oczy. I prosty jak podanie ręki”.
 • Przesłanie: Poeta wyraża przekonanie, że poezja powinna być zrozumiała i bliska czytelnikowi, a jednocześnie wyrażać głębokie emocje i myśli.
 • Kontekst historyczny: „Ars poetica” Staffa została wydana przed II Wojną Światową, co miało wpływ na późniejsze zmiany w jego twórczości.
 • Znaczenie: Wiersz jest ważnym głosem w dyskusji o naturze poezji i roli poety, podkreślając potrzebę komunikacji między twórcą a odbiorcą.

Analiza pierwszej zwrotki

W pierwszej zwrotce Leopold Staff wprowadza czytelnika w intymny świat twórczego procesu. „Echo z dna serca” to metafora wewnętrznego głosu, inspiracji, która jest nieuchwytna i ulotna. Poeta porównuje ją do motyla, co podkreśla jej kruchą i przemijającą naturę. Wiersz rozpoczyna się od bezpośredniego wezwania, które ma charakter desperacki: „Schwyć mnie, nim przepadnę”. To apel o uchwycenie chwili, zanim ona zniknie, co jest typowym motywem w literaturze, podkreślającym przemijalność i ulotność doświadczeń ludzkich.

Staff zwraca uwagę na to, jak emocje i myśli z czasem tracą na intensywności, stają się „błękitne, Srebrzyste, przezroczyste, żadne”. Użycie tych barw i przymiotników ma na celu oddanie procesu blaknięcia i zanikania emocji, które z czasem stają się coraz mniej namacalne. W tym kontekście, poeta przedstawia swoją rolę jako łowcy chwil, który stara się uchwycić i zachować te ulotne momenty w formie słowa pisanego.

Analiza drugiej zwrotki

W drugiej zwrotce Staff kontynuuje myśl o tworzeniu poezji, ale skupia się na celu tego działania. „Łowię je spiesznie jak motyla” to dalsze rozwinięcie metafory z pierwszej zwrotki, gdzie poeta jest jak entomolog, pragnący uchwycić piękno chwili zanim ona ucieknie. Jednakże, Staff podkreśla, że jego celem nie jest zdumienie świata „dziwnością”, ale nadanie trwałej formy przemijającemu doświadczeniu, aby móc podzielić się nim z innymi.

Używając zwrotu „by się kształtem stała chwila”, Staff wskazuje na transformację efemerycznych emocji w coś trwałego, co może być przekazane i zrozumiane przez innych. To wyrażenie pragnienia komunikacji i wspólnoty z czytelnikiem, co jest podkreślone w linijce „I abyś, bracie, mnie zrozumiał”. Tutaj poeta zwraca się bezpośrednio do odbiorcy, używając słowa „bracie”, co sugeruje bliskość, wspólnotę i uniwersalność ludzkich doświadczeń, które poezja ma za zadanie przekazywać.

Analiza trzeciej zwrotki

W ostatniej zwrotce Staff podsumowuje swoją wizję poezji, podkreślając jej funkcję komunikacyjną i dostępność. „I niech wiersz, co ze strun się toczy”, to obraz, który przywołuje muzykę i harmonię, sugerując, że poezja powinna płynąć naturalnie i być przyjemna dla ucha. Poeta dąży do tego, by jego twórczość była „Tak jasny jak spojrzenie w oczy”, co oznacza bezpośredniość i klarowność przekazu, oraz „prosty jak podanie ręki”, co symbolizuje otwartość, dostępność i ludzką solidarność.

Staff zaznacza, że poezja powinna być zrozumiała i bliska każdemu, nie wymagająca specjalistycznej wiedzy czy interpretacji. To wyrażenie demokratycznego podejścia do sztuki, gdzie poeta nie stawia barier między sobą a odbiorcą, ale dąży do stworzenia mostu, który pozwoli na wzajemne zrozumienie. W ten sposób, „Ars poetica” Staffa staje się manifestem poetyckim, który opowiada się za prostotą, przejrzystością i uniwersalnością w komunikacji poetyckiej.

Budowa wiersza

Wiersz Leopolda Staffa „Ars poetica” charakteryzuje się regularną budową. Składa się z trzech strof, każda po cztery wersy, co nadaje utworowi rytmiczność i harmonię. Staff stosuje stałą liczbę sylab, co jest typowe dla klasycznych form poetyckich i świadczy o jego umiejętnościach warsztatowych oraz o poszukiwaniu idealnej formy dla wyrażenia swoich myśli.

Gatunek i rodzaj literacki

Utwór „Ars poetica” należy do liryki, a dokładniej jest to poemat liryczny. Wiersz ten jest autotematyczny, czyli odnosi się do samej sztuki poetyckiej, jej istoty i celów. Staff, nawiązując do tradycji, gdzie ars poetica była traktowana jako rodzaj manifestu poetyckiego, wyraża swoje przemyślenia na temat procesu twórczego i komunikacji z czytelnikiem.

Środki stylistyczne

 • Metafora – „Echo z dna serca” jest metaforą wewnętrznych przeżyć poety, które próbuje uchwycić i przekazać w swoich wierszach.
 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do czytelnika („abyś, bracie, mnie zrozumiał”), który tworzy więź między autorem a odbiorcą.
 • Porównanie – poeta używa porównań („Tak jasny jak spojrzenie w oczy / I prosty jak podanie ręki”), aby zobrazować, jak powinna być poezja – zrozumiała i naturalna.
 • Personifikacja – „chwila” staje się bytem, który może przybrać kształt, co podkreśla chwilowość i ulotność doświadczeń, które poeta stara się uchwycić.
 • Aliteracja – powtórzenie spółgłoski „s” w wersie „Schwyć mnie, nim przepadnę”, co wzmacnia ekspresję i rytm wiersza.

Leopold Staff – notka biograficzna

Leopold Staff (1878-1957) był jednym z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku. Jego twórczość obejmuje różne okresy i style, od modernizmu po neoklasycyzm. Staff był mistrzem słowa, znanym z głębokiej refleksji nad życiem, miłością i śmiercią. Jego poezja, pełna liryzmu i bogata w metafory, odznacza się zarówno intymnością, jak i uniwersalnością.

W swojej karierze literackiej Staff wielokrotnie wracał do tematu twórczości poetyckiej, czego wyrazem jest właśnie „Ars poetica”. Utwór ten, opublikowany w tomiku „Barwa miodu” w 1936 roku, stanowi wyraz dojrzałości artystycznej poety. Staff, choć żył w burzliwych czasach, w swojej poezji dążył do ponadczasowych wartości, takich jak prawda, piękno i dobro, co czyni jego dzieła aktualnymi do dziś.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj