Błękitna chwila – Kazimiera Iłłakowiczówna – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBłękitna chwila - Kazimiera Iłłakowiczówna - Tekst i interpretacja

Błękitna chwila – tekst wiersza

Autor: Kazimiera Iłłakowiczówna

Zniknie nad brzegiem, ujdzie za skały
Żagiel, w błękicie jak skrzydło — biały
na rozpalonym zboczu rozścielę
wiatr przedwieczorny pachnące ziele,
niską buczyną, ostrym jałowcem
wstrząśnie nad dzikim, górskim manowcem.

Dom jest daleko, świat jest daleko,
Za zapomnienia górą i rzeką:
nic nam nie grozi, nikt o nas nie wie:
ptak w migdałowym ukryty drzewie
potrząsa skrzydłem i gwiżdże z cicha ,
Zdeptany piołun wonią oddycha.

Połóż mi rękę pod senną głowę.
Wczoraj — zginęło, dzisiaj — jest nowe,
jutro — pod żaglem białym na głębi.
Jesteśmy wolni, jesteśmy sami
śród ziół pachnących, pod błękitami.

Koniki polne w kamieniach dzwonią,
Serce zamiera, jak ptak pod dłonią,
Czas coraz pustą napełnia czaszę…
Wczoraj — zginęło, dzisiaj jest nasze,
a jutra nie chcę widzieć za mgłami
oczy, zamknięte pocałunkami.

Kluczowe informacje

 • Wiersz jest jednym z najbardziej znanych utworów miłosnych autorki.
 • Symbolem miłości w wierszu jest biały żagiel.
 • Miłość przedstawiona jest jako uczucie namiętne i gwałtowne.
 • Podmiot liryczny zapomina o całym świecie, gdy jest z ukochaną osobą.
 • Wiersz powstał w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • Utwór zawiera obrazy przyrody, takie jak brzeg, skały, zbocze.
 • Miłość jest porównana do chwilowego, ulotnego zjawiska („błękitna chwila”).
 • Wiersz ma charakter intymny i osobisty.
 • Podmiot liryczny pragnie zatrzymać czas spędzony z ukochaną osobą.

Interpretacja

Ulotność i przemijanie w „Błękitnej chwili”

Wiersz „Błękitna chwila” Kazimiery Iłłakowiczówny jest głęboką refleksją na temat ulotności chwil i przemijania. Już w pierwszych wersach, gdzie żagiel „Zniknie nad brzegiem, ujdzie za skały”, poeta uchwyciła moment, który jest efemeryczny i nieuchwytny. Żagiel, będący symbolem miłości, jest tu przedstawiony jako coś, co zaraz zniknie z pola widzenia, podkreślając tym samym chwilowość i kruchą naturę uczuć. Ta błękitna chwila, choć piękna, jest tylko przelotnym momentem w czasie, co podkreśla wartość teraźniejszości i potrzebę jej doceniania.

Podmiot liryczny wyraża pragnienie zatrzymania czasu, co widać w wersach „Czas coraz pustą napełnia czaszę… Wczoraj — zginęło, dzisiaj jest nasze”. Ta konstatacja podkreśla, że jedynie obecny moment jest tym, co możemy naprawdę posiadać. Przeszłość już minęła, a przyszłość jest niepewna i nieuchwytna, co podkreśla wagę przeżywania teraźniejszości. Wiersz staje się więc refleksją nad wartością chwili obecnej i jej niepowtarzalnością w kontekście nieubłaganie płynącego czasu.

Symbolika przyrody i miłości

Przyroda w wierszu Iłłakowiczówny pełni funkcję tła dla rozgrywającej się sceny miłosnej, ale jednocześnie jest aktywnym uczestnikiem i symbolem uczuć. Obrazy natury, takie jak „rozpalone zbocze”, „niska buczyna” czy „dziki, górski manowiec”, wprowadzają atmosferę dzikości i pierwotności, która jest odzwierciedleniem namiętności i siły miłości. Przyroda staje się tu metaforą uczucia, które jest równie dzikie i nieokiełznane, co otaczający podmioty liryczne krajobraz.

Wiersz wykorzystuje również motyw zapachu jako nośnika emocji. „Wiatr przedwieczorny pachnące ziele” i „Zdeptany piołun wonią oddycha” to przykłady, jak zapachy przyrody mieszają się z doznaniem miłosnym, wzmacniając jego intensywność. Przyroda nie tylko otacza kochanków, ale również przenika ich doświadczenie, stając się integralną częścią ich miłosnego świata.

Intymność i izolacja w miłosnym uniwersum

W „Błękitnej chwili” Iłłakowiczówna kreuje przestrzeń intymną, w której podmioty liryczne są odizolowane od reszty świata. „Dom jest daleko, świat jest daleko” to wyraźne oddzielenie się od codzienności i zewnętrznych problemów. Taka izolacja pozwala na pełne skupienie się na uczuciu i na partnerze, co jest istotne w budowaniu bliskości i głębi relacji międzyludzkich. Wiersz sugeruje, że prawdziwa intymność jest możliwa tylko w oderwaniu od zgiełku i obowiązków codziennego życia.

Z kolei wers „nic nam nie grozi, nikt o nas nie wie” podkreśla poczucie bezpieczeństwa i prywatności, które są niezbędne do tego, aby miłość mogła rozkwitać. Podmioty liryczne znajdują się w swoim własnym świecie, gdzie nic zewnętrznego nie może zakłócić ich szczęścia. Ta chwila spokoju i odosobnienia jest przedstawiona jako idealne warunki dla rozwoju uczucia, które w takich okolicznościach może osiągnąć swoją pełnię.

Wolność i samotność jako aspekty miłości

W „Błękitnej chwili” pojawia się również motyw wolności, który jest ściśle związany z doświadczeniem miłości. „Jesteśmy wolni, jesteśmy sami” to wyrażenie stanu, w którym kochankowie są uwolnieni od wszelkich ograniczeń i mogą w pełni oddać się swoim uczuciom. Wolność ta jest jednak dwuznaczna, ponieważ wiąże się również z samotnością – podmioty liryczne są samotne w swojej wolności, co może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem.

Samotność w kontekście miłości może być rozumiana jako wyjątkowość i niepowtarzalność doświadczenia, które jest tylko i wyłącznie udziałem kochanków. Z drugiej strony, może to również oznaczać pewną izolację od reszty świata i konieczność zmierzenia się z uczuciem w oderwaniu od społecznych oczekiwań i norm. Wiersz Iłłakowiczówny balansuje na granicy tych dwóch interpretacji, pozostawiając czytelnikowi przestrzeń na własne refleksje na temat roli wolności i samotności w miłości.

Budowa wiersza

Wiersz „Błękitna chwila” autorstwa Kazimiery Iłłakowiczówny charakteryzuje się swobodną budową, która nie podąża za klasycznymi wzorcami wersyfikacyjnymi. Utwór nie posiada regularnego schematu rymów ani stałego metrum, co nadaje mu formę wolną, bliską prozie poetyckiej. Wiersz składa się z sześciu strof, z których każda zawiera od czterech do sześciu wersów. Brak regularności w budowie wiersza podkreśla jego intymny i osobisty charakter, a także odzwierciedla ulotność i nieuchwytność chwili, którą podmiot liryczny pragnie zatrzymać.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Błękitna chwila” należy do rodzaju literackiego liryki, a jego gatunkiem literackim jest pieśń. Pieśń jest formą liryczną, która często wyraża głębokie uczucia i emocje, a także związana jest z muzykalnością i rytmicznością języka. Utwór Iłłakowiczówny, choć nie posiada regularnego metrum, to jednak jego rytmiczność i melodia słów sprawiają, że można go zaliczyć do tej kategorii. Wiersz jest wyrazem uczuć miłosnych, co jest charakterystyczne dla pieśni, a także posiada cechy medytacji nad ulotnością chwil i przemijaniem.

Środki stylistyczne

W wierszu „Błękitna chwila” Kazimiera Iłłakowiczówna wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzbogacają jego treść i formę. Oto niektóre z nich:

 • Metafory – „Żagiel, w błękicie jak skrzydło — biały” to przykład metafory, która nadaje wierszowi poetycki charakter i podkreśla jego nastrojowość.
 • Epitety – „rozpalonym zboczu”, „przedwieczorny wiatr”, „dziki, górski manowiec” to epitety, które tworzą obrazy przyrody i wprowadzają atmosferę tajemniczości.
 • Personifikacja – „wiatr przedwieczorny pachnące ziele” to przykład personifikacji, która nadaje wiatrowi ludzkie cechy.
 • Porównanie – „Serce zamiera, jak ptak pod dłonią” to porównanie, które ilustruje intensywność emocji towarzyszących miłości.
 • Symbol – „biały żagiel” jest symbolem miłości, która jest namiętna i gwałtowna, a zarazem ulotna i chwilowa.
 • Onomatopeja – „Koniki polne w kamieniach dzwonią” to przykład onomatopei, która naśladuje dźwięki natury i wzbogaca wrażenia słuchowe.

Wykorzystanie tych środków stylistycznych sprawia, że wiersz „Błękitna chwila” jest bogaty w obrazy i emocje, a jego lektura staje się wielowymiarowym doświadczeniem. Utwór Iłłakowiczówny jest przykładem poezji, która łączy w sobie głębokie uczucie miłości z refleksją nad przemijaniem i chwilowością życia.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj