Adam Krafft – Cyprian Kamil Norwid – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeAdam Krafft - Cyprian Kamil Norwid - Tekst i interpretacja

Adam Krafft – tekst wiersza

Autor: Cyprian Kamil Norwid

I ty w szpitalu zakończyłeś życie,

Od nieudolnych zrozumiany głazów,

Co ludzi jeszcze nauczają skrycie,

Zaledwo echem twoich brzmiąc wyrazów,

Twojego serca powtarzając bicie –

I ty w szpitalu z trosk umarłeś – smutno:

Jak gdyby głazom tylko wierzyć można,

Jeśli je dłuta w kształt szlachetny utną

I zaopatrzy jaka myśl pobożna

W kamienny pacierz…

Tyś ów pacierz zmówił –

A jeszcze sięgasz, kędy zenit jego

Kolumnę gmachu przeszedł gotyckiego

I pod stopami Pana wieniec uwił.

Z twoich to ramion latoroślą wzbity,

Zaowocował w gronach świętych twarzy

Nie jako rzeźba, lecz jak hymn Lewity,

Trzymającego przednią straż ołtarzy,

Wylany z duszy, nie zaś stalą ryty.

Kto go nie widział, komu nie padł cieniem

Na całe życie jako wątek marzeń

I z tajemniczym nie ochmurzył drzeniem

Lazurowego tła doczesnych zdarzeń,

Ten ani może błędną widzów drogę

Opuszczających próg kościelny cenić;

Gdziekolwiek bowiem zrazu stawisz nogę,

Zdaje się jeszcze łuk za łukiem cienić —

I jako Prorok obudzony świtem,

Nie mogąc rychło zbyć drabiny senné j,

Oczarowanym zbłąkasz się korytem

I jeszcze wrócisz hołd powtórzyć lenny.

O wielki mistrzu! słusznie zginasz barki

I na ramionach własne pieścisz dzieło,

Gdy oto widze, wedle błahej miarki,

Nie ocenili, co ich prześcignęło:

Samemu tobie zostawując brzemię

Zniesienia siebie – boś opuścił ziemię.

O wielki mistrzu! tyś dał innym przykład,

Ku jakim szlakom mają zdążać sami,

Niech tylko pojmą, biorąc czyn za wykład,

Cherubowymi wznosząc się skrzydłami

Nad liść wawrzynu, łzę i szyderstw węża,

Niechaj się ku nim oglądają z góry

Z ewangeliczną łagodnością męża.

Ty nawet przebacz, jeżli z widzów który,

Jerozolimskie naśladując córy,

Gdy w grobie Pana oglądały płótno,

Westchnie – a puste zawtórują mury:

„I ty w szpitalu z trosk umarłeś — smutno!…”

Kluczowe informacje

 • Okres twórczości: Wiersz powstał w 1842 roku, w czasach drugiego pokolenia romantyków.
 • Tematyka: Utwór opowiada o losach średniowiecznego rzeźbiarza, Adama Kraffta, który został zapomniany przez społeczeństwo.
 • Motyw niedocenienia: Norwid porusza problem niedocenienia artystów i ich zapomnienia przez społeczeństwo.
 • Struktura wiersza: Składa się z trzech zwrotek o różnej liczbie wersów, z dominującym jedenastozgłoskowcem.
 • Środki stylistyczne: W utworze występują rymy krzyżowe i okalające, a także inwokacja na początku.
 • Symbolika: Norwid używa symboliki, porównując dzieło Kraffta do hymnu Lewity, co podkreśla jego duchowy wymiar.
 • Empatia narratora: Osoba mówiąca utożsamia się z Krafftem, rozumiejąc jego kunszt i być może dostrzegając podobieństwo ich losów.
 • Wizja artysty: Norwid przedstawia Kraffta jako artystę, którego praca jest wyrazem duszy, a nie tylko umiejętności technicznych.

Ostatnie chwile życia i niedocenienie artysty

Cyprian Kamil Norwid wprowadza nas w dramatyczne okoliczności końca życia Adama Kraffta, średniowiecznego rzeźbiarza. Krafft, mimo swojego talentu i wkładu w sztukę, kończy życie w szpitalu, otoczony przez „nieudolnych zrozumiany głazów”. Ta metafora może odnosić się do ludzi, którzy nie potrafili docenić jego dzieła i geniuszu, porównując ich do surowych, nieobrobionych kamieni, które nie rozumieją wartości sztuki. Wiersz podkreśla samotność i smutek, z jakim artysta musiał się zmierzyć, mimo że jego praca nadal oddziałuje na innych, „zaledwo echem twoich brzmiąc wyrazów”.

W pierwszych wersach Norwid zwraca uwagę na tragiczny los artysty, który jest niedoceniany za życia, a jego praca zostaje zrozumiana dopiero po śmierci. „Twojego serca powtarzając bicie” sugeruje, że prawdziwa wartość dzieła artysty przejawia się w jego emocjonalnym oddziaływaniu, które przetrwało próbę czasu, nawet jeśli sam twórca nie doczekał się uznania.

Dzieło jako wyraz duszy artysty

Norwid kontynuuje swoją refleksję nad dziełem Kraffta, które porównuje do „hymnu Lewity”. To porównanie nadaje rzeźbom Kraffta charakter sakralny i podniosły, ukazując je jako coś więcej niż tylko przedmioty estetyczne. Są one wyrazem duchowości, „wylany z duszy, nie zaś stalą ryty”. Norwid podkreśla, że prawdziwa sztuka wyrasta z głębi duszy artysty, a nie tylko z jego umiejętności technicznych. Dzieło Kraffta jest przedstawione jako żywy, rosnący organizm, „zaowocował w gronach świętych twarzy”, co sugeruje, że sztuka ma zdolność do oddziaływania na ludzi i inspirowania ich.

Poeta zwraca uwagę na nieśmiertelność dzieła sztuki, które przetrwało próbę czasu i nadal oddziałuje na widzów. „Kto go nie widział, komu nie padł cieniem” mówi o głębokim wpływie, jaki dzieło może mieć na osobę, która je doświadcza. Norwid podkreśla, że dzieło Kraffta jest tak potężne, iż jego obecność wydaje się być wszechogarniająca, „zdaje się jeszcze łuk za łukiem cienić”.

Ostateczne przesłanie i apel do pamięci o artyście

Autor zwraca się bezpośrednio do Kraffta, nazywając go „wielkim mistrzem” i wyrażając żal, że jego geniusz nie został doceniony przez współczesnych. Poeta krytykuje krótkowzroczność tych, którzy nie potrafili zrozumieć wartości dzieła artysty, pozostawiając mu „brzemię zniesienia siebie”. To wyrażenie podkreśla samotność i ciężar, jaki artysta musiał nieść, będąc niezrozumianym i niedocenionym.

Norwid kończy wiersz apelem do potomnych, aby zrozumieli przesłanie artysty i nauczyli się doceniać prawdziwe piękno i wartość sztuki. „Niech tylko pojmą, biorąc czyn za wykład” sugeruje, że należy oceniać artystę przez pryzmat jego dzieł, a nie przez krótkotrwałe osiągnięcia materialne. Apel do empatii i zrozumienia jest silny, gdy Norwid prosi, aby nawet ci, którzy nie potrafili docenić Kraffta za życia, teraz spojrzeli na niego z szacunkiem i zrozumieniem, „z ewangeliczną łagodnością męża”.

W ostatnim wersie poeta wraca do początku wiersza, przypominając o smutnym zakończeniu życia artysty w szpitalu. To powtórzenie pełni funkcję refrenu, który ma na celu wzmocnienie przesłania o niedocenieniu i samotności Kraffta. Norwid zamyka wiersz w melancholijnym tonie, podkreślając, że nawet wielcy artyści, tacy jak Krafft, mogą zostać zapomniani i niedocenieni przez społeczeństwo, które nie potrafiło dostrzec ich geniuszu.

Budowa wiersza

Wiersz „Adam Krafft” autorstwa Cypriana Kamila Norwida charakteryzuje się nieregularną budową. Składa się z trzech zwrotek o różnej liczbie wersów, co jest typowe dla twórczości Norwida, który często eksperymentował z formą. Dominującym metrum w utworze jest jedenastozgłoskowiec, który wprowadza rytmiczną harmonię do tekstu. Wiersz nie posiada regularnego schematu rymów, ale można w nim dostrzec zarówno rymy krzyżowe jak i rymy okalające, co dodatkowo wzbogaca jego strukturę.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Adam Krafft” należy do liryki, która jest jednym z trzech głównych rodzajów literackich obok epiki i dramatu. W ramach liryki, utwór ten można zaklasyfikować jako poemat liryczny, który jest dłuższą formą poetycką, często o tematyce refleksyjnej lub opisowej. Poemat liryczny pozwala na głębokie rozważania na temat ludzkiego losu, sztuki, czy historii, co jest wyraźnie widoczne w omawianym dziele.

Środki stylistyczne

W wierszu „Adam Krafft” Cyprian Kamil Norwid wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które służą podkreśleniu przekazu i emocjonalnego oddziaływania na czytelnika. Oto niektóre z nich:

 • Metafory – np. „kamienny pacierz” jako symbol modlitwy wyrażonej w kamieniu.
 • Porównania – dzieło Kraffta jest porównywane do „hymnu Lewity”, co nadaje mu sakralny wymiar.
 • Personifikacja – np. „gronach świętych twarzy”, gdzie rzeźby nabierają ludzkich cech.
 • Epitet – np. „lazurowego tła doczesnych zdarzeń”, co maluje obraz niebiańskiego tła dla ziemskich wydarzeń.
 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do mistrza, który podkreśla bezpośrednią komunikację między mówiącym a przedmiotem wiersza.
 • Symbolika – np. „łuk za łukiem” symbolizujący gotycką architekturę i niekończącą się drogę artysty.

Notka biograficzna o autorze

Cyprian Kamil Norwid, urodzony w 1821 roku, był jednym z najbardziej wybitnych polskich poetów, myślicieli i artystów epoki romantyzmu. Jego twórczość, choć doceniona dopiero po latach, odznacza się głęboką refleksją nad kondycją ludzką, rolą artysty w społeczeństwie oraz kwestiami moralnymi i estetycznymi. Norwid był także malarzem i rzeźbiarzem, co wpływało na bogactwo obrazów i symboli w jego poezji.

Twórczość Norwida charakteryzuje się indywidualnym stylem, który często wykraczał poza ówczesne konwencje literackie. Poeta był prekursorem nowych form wierszowania i eksperymentował z językiem, co sprawia, że jego dzieła są trudne, ale zarazem fascynujące dla czytelników. Norwid zmarł w 1883 roku w Paryżu, pozostawiając po sobie bogaty dorobek literacki, który do dziś jest przedmiotem analiz i interpretacji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj