Bursztynowy ptaszek – Tadeusz Różewicz – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBursztynowy ptaszek - Tadeusz Różewicz - Tekst i interpretacja

Bursztynowy ptaszek – tekst wiersza

Autor: Tadeusz Różewicz

Je­sień
pta­szek bursz­ty­no­wy
przej­rzy­sty
z ga­łąz­ki na ga­łąz­kę
nosi kro­plę zło­ta.

Je­sień
pta­szek ru­bi­no­wy
świe­tli­sty
z ga­łąz­ki na ga­łąz­kę
nosi kro­plę krwi.

Je­sień
pta­szek la­zu­ro­wy
umie­ra
z ga­łąz­ki na ga­łąz­kę
kro­pla desz­czu spa­da

Kluczowe informacje

 • Wiersz przedstawia trzy etapy ludzkiego życia: dzieciństwo, dorosłość i starość prowadzącą do śmierci.
 • Dzieciństwo poety, kiedy mógł rozwijać swoją pasję do literatury, zostało przedstawione w pogodny i przejrzysty sposób.
 • Strofa druga, w której pojawia się „kropla krwi”, nawiązuje do II wojny światowej i udziału Różewicza w Armii Krajowej.
 • Różewicz stracił brata Janusza, również poetę, podczas wojny.
 • Utwór wykazuje silne inspiracje epoką romantyzmu, wykorzystując motywy, wzorce i nawiązania do poezji wieszczów (np. „Grób Agamemnona” Słowackiego, „Dziady cz. III” Mickiewicza).
 • Podmiot liryczny jest poetą, który przelewał krew za ojczyznę, co upodabnia wiersz do poezji tyrtejskiej.
 • Różewicz posługuje się XIX-wiecznymi motywami i wzorcami charakterystycznymi dla romantyzmu.
 • Wiersz porusza temat przemijania i śmierci w metaforyczny sposób.

Interpretacja

Symbolika kolorów i ptaków w poezji Różewicza

W wierszu „Bursztynowy ptaszek” Tadeusz Różewicz posługuje się symboliką kolorów oraz metaforą ptaka, aby przekazać głębsze znaczenie swojej poezji. Pierwszy ptaszek, określony jako bursztynowy, niesie ze sobą kroplę złota. Bursztyn, będący kamieniem żywicznym, często kojarzony jest z zachowaniem czegoś pięknego i cennego w nienaruszonej formie. W kontekście wiersza, kolor bursztynowy oraz złoto mogą symbolizować czystość i niewinność dzieciństwa, okres w życiu, który jest wolny od trosk i pełen radości. Ptak, jako stworzenie lekkie i zwiewne, podkreśla ulotność tego okresu.

Drugi ptaszek, rubinowy, przenosi kroplę krwi, co może być interpretowane jako symbol dojrzewania, doświadczenia bólu i straty. Rubin, cenny kamień o głębokim czerwonym kolorze, często kojarzony jest z pasją, ale również z cierpieniem. W kontekście biograficznym, odnosi się to do doświadczeń wojennych poety, gdzie krew może symbolizować zarówno ofiarność, jak i utratę bliskich, w tym brata poety, Janusza Różewicza. W tym przypadku, ptaszek nie jest już tylko lekkim i radosnym stworzeniem, lecz nośnikiem ciężaru dorosłości i doświadczeń życiowych.

Przemijanie i śmierć jako uniwersalne motywy

Trzeci ptaszek, lazurowy, umiera, a z gałązki na gałązkę spada kropla deszczu. Lazurowy kolor, kojarzony z niebem i przestworzami, w tym kontekście może symbolizować duchowość i przejście do innego stanu bytu. Śmierć ptaszka jest metaforą nieuchronnego końca, który jest częścią cyklu życia. Kropla deszczu, która spada, może być interpretowana jako łza, symbol smutku i żalu, ale również jako oczyszczenie i możliwość nowego początku po zakończeniu życiowego cyklu.

Wiersz Różewicza porusza temat przemijania i śmierci w sposób metaforyczny, co jest charakterystyczne dla poezji. Przemijanie jest uniwersalnym motywem literackim, a poeta wykorzystuje go, aby zwrócić uwagę na nieuniknioność zmian i koniec, który czeka każdego człowieka. W ten sposób, Różewicz wpisuje się w tradycję literacką, w której śmierć jest nie tylko końcem, ale również elementem, który nadaje życiu głębszy sens i wartość.

Inspiracje romantyzmem i poezja tyrtejska

Wiersz „Bursztynowy ptaszek” wykazuje silne inspiracje epoką romantyzmu, co widoczne jest w użyciu motywów i wzorców charakterystycznych dla tego okresu. Romantycy często posługiwali się symboliką przyrody, aby wyrazić uczucia i idee, a Różewicz, czerpiąc z tej tradycji, tworzy bogatą metaforykę, która pozwala na wielowymiarową interpretację jego poezji. Motyw ptaka, który jest centralny w tym utworze, był również popularny w romantyzmie, gdzie ptaki często symbolizowały dążenie do wolności i nieograniczonych możliwości.

Podmiot liryczny w wierszu Różewicza, jako poeta, który przelewał krew za ojczyznę, nawiązuje do poezji tyrtejskiej, czyli poezji o charakterze patriotycznym i bojowym. Poezja tyrtejska, której nazwa pochodzi od starożytnego greckiego poety Tyrtajosa, często wykorzystywana była do inspirowania ludzi do walki i obrony wartości narodowych. W kontekście biograficznym Różewicza, który był żołnierzem Armii Krajowej, ten motyw nabiera szczególnego znaczenia, podkreślając ofiarność i bohaterstwo w kontekście historycznym.

Budowa wiersza

Wiersz „Bursztynowy ptaszek” autorstwa Tadeusza Różewicza jest utworem lirycznym, który składa się z trzech strof. Każda strofa zawiera pięć wersów, co nadaje wierszowi rytmiczną i zwartą strukturę. Utwór ten nie posiada regularnego schematu rymów, co jest charakterystyczne dla wielu dzieł Różewicza, który często odrzucał tradycyjne formy poetyckie na rzecz swobodniejszej ekspresji.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Bursztynowy ptaszek” należy do liryki, która jest jednym z trzech głównych rodzajów literackich obok epiki i dramatu. Utwór ten można zaklasyfikować do gatunku poemat liryczny, który jest formą poezji wyrażającą osobiste przeżycia, uczucia i refleksje poety. Wiersz Różewicza, poprzez swoją symboliczną i metaforyczną warstwę, oddaje głębokie emocje związane z przemijaniem i śmiercią, co jest typowe dla tego gatunku literackiego.

Środki stylistyczne

W utworze „Bursztynowy ptaszek” Tadeusz Różewicz posłużył się różnorodnymi środkami stylistycznymi, które nadają wierszowi głębię i wielowymiarowość. Oto niektóre z nich:

 • Metafora – ptaszek bursztynowy, rubinowy i lazurowy symbolizują kolejne etapy życia człowieka.
 • Symbol – kropla złota, kropla krwi i kropla deszczu są symbolami niewinności, ofiary i śmierci.
 • Personifikacja – jesień przedstawiona jako byt, który przenosi ptaszka z gałązki na gałązkę, nadaje wierszowi dynamiki i życia.
 • Paralelizm – powtarzająca się struktura strof podkreśla rytmiczność i jednolitość przekazu.
 • Aluzje literackie – nawiązania do romantyzmu i poezji wieszczów, które wzbogacają kontekst interpretacyjny wiersza.

Środki te współgrają ze sobą, tworząc wielowarstwowy obraz ludzkiego życia, jego piękna i przemijania. Różewicz, znany z innowacyjnego podejścia do poezji, wykorzystuje te elementy, aby przekazać czytelnikowi swoje głębokie przemyślenia na temat istoty ludzkiej egzystencji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj