Bonaccia – Leopold Staff – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBonaccia - Leopold Staff - Tekst i interpretacja

Bonaccia – tekst wiersza

Autor: Leopold Staff

Władysławowi Kozickiemu

Morze ogromne, nieprzejrzane morze,
Rozlane ciężko bez kresu i granic,
Śpi nieruchome w upalnym przestworze,
Głuche na wszystko i nieczułe na nic

Ponad bezwładem modro – złotej szyby
Błękit przeczysty jedna tylko plami
Brzemienna chmura sykstyńsk, jak gdyby
Duch się unosił boży nad wodami.

A ja, olśniony blaskiem tej godziny
Poprzez zasłony opuszczonych powiek,
Leżę jak szczęsna gruda złotej gliny,
Zanim z niej został ulepiony człowiek.

Kluczowe informacje

 • „Bonaccia” to wiersz Leopolda Staffa, jednego z najwybitniejszych polskich poetów dwudziestolecia międzywojennego.
 • Utwór nawiązuje do kultury śródziemnomorskiej, która była źródłem inspiracji dla Staffa.
 • Tytuł „Bonaccia” pochodzi z języka włoskiego i oznacza bezwietrzną, spokojną pogodę na morzu.
 • W wierszu Staff wykorzystuje środki stylistyczne takie jak epitety, metafory i porównania, by oddać nastrój bezruchu i ciszy.
 • Podmiot liryczny opisuje statyczny, nieruchomy obraz morza, które „drzemie w słońcu jak w aksamicie”.
 • Wiersz jest przykładem impresjonistycznej poezji, skupiającej się na wrażeniach zmysłowych i chwilowych nastrojach.
 • Utwór wyraża tęsknotę za spokojem, ciszą i harmonią, które przeciwstawione są zgiełkowi i pośpiechowi współczesnego świata.

Interpretacja

Symbolika morza i stanu bonacci

W wierszu „Bonaccia” Leopolda Staffa morze jest głównym motywem, który niesie ze sobą bogatą symbolikę. Morze ogromne, nieprzejrzane to metafora ludzkiego życia, jego głębi i niewyjaśnionych tajemnic. Stan bonacci, czyli bezwietrznej ciszy na morzu, można interpretować jako metaforę wewnętrznego spokoju, harmonii, a nawet pewnego rodzaju oczyszczenia czy medytacji. W tym stanie natura wydaje się być zawieszona w czasie, co pozwala na głęboką refleksję i wewnętrzne skupienie.

Bezruch morza jest również odzwierciedleniem stanu ducha podmiotu lirycznego, który znajduje się w stanie kontemplacji i wyciszenia. Śpi nieruchome w upalnym przestworze sugeruje, że natura i człowiek są ze sobą zintegrowani, a harmonia świata zewnętrznego przenika do wewnętrznego doświadczenia jednostki. Ta symbioza jest kluczowa dla zrozumienia przesłania wiersza, które podkreśla wartość ciszy i spokoju w hałaśliwym świecie.

Obraz i estetyka impresjonizmu

Staff w swoim wierszu stosuje techniki charakterystyczne dla impresjonizmu, skupiając się na subtelnych wrażeniach zmysłowych i efemerycznych nastrojach. Ponad bezwładem modro – złotej szyby to obraz, który przywołuje na myśl płótno impresjonistycznego malarza, gdzie światło i kolor odgrywają kluczową rolę. Poeta zwraca uwagę na delikatne niuanse kolorystyczne, które oddziałują na zmysły czytelnika, wywołując w nim emocjonalną reakcję.

Użycie metafory brzemienna chmura sykstyńska wskazuje na inspiracje kulturowe i religijne, które dodają utworowi głębi. Porównanie chmury do dzieł sztuki z Kaplicy Sykstyńskiej wprowadza element transcendencji, sugerując, że natura i sztuka są ze sobą powiązane i mogą prowadzić do duchowego przeżycia. Estetyka impresjonizmu w poezji Staffa pozwala czytelnikowi doświadczyć wiersza na wielu poziomach percepcji.

Podmiot liryczny i jego doświadczenie

Podmiot liryczny w wierszu „Bonaccia” jest przedstawiony w stanie głębokiego wyciszenia i kontemplacji. A ja, olśniony blaskiem tej godziny wskazuje na moment przełomowy, kiedy to podmiot doświadcza epifanii, czyli nagłego uświadomienia sobie głębszego sensu życia lub otaczającej go rzeczywistości. Ta olśniewająca godzina jest chwilą, w której podmiot liryczny czuje się jedno z otaczającym go światem.

Porównanie siebie do szczęsnej grudy złotej gliny podkreśla poczucie jedności z naturą oraz potencjał do tworzenia i przemiany. Podmiot liryczny jest jak glina, z której może zostać ulepiony człowiek – jest to obraz pełen nadziei na odrodzenie i nowe możliwości. W tym kontekście, wiersz Staffa może być odczytywany jako odniesienie do procesu twórczego, w którym z niekształtnej materii powstaje dzieło sztuki, podobnie jak z chaosu emocji rodzi się spokój ducha.

Uniwersalne przesłanie wiersza

Wiersz „Bonaccia” Leopolda Staffa posiada uniwersalne przesłanie, które odnosi się do poszukiwania wewnętrznego spokoju wśród zgiełku codzienności. Głuche na wszystko i nieczułe na nic to wyrażenie, które podkreśla potrzebę odnalezienia miejsca, gdzie można uciec od zewnętrznych bodźców i znaleźć chwilę na refleksję. Wiersz zachęca do poszukiwania równowagi między życiem wewnętrznym a zewnętrznym, między działaniem a spoczynkiem.

Staff, poprzez obraz bonacci, przekazuje czytelnikowi, że wartością samą w sobie jest umiejętność docenienia ciszy i spokoju. Współczesny świat, pełen hałasu i pośpiechu, często sprawia, że zapominamy o potrzebie wyciszenia i zatrzymania się, by móc lepiej zrozumieć siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Wiersz „Bonaccia” jest więc zaproszeniem do refleksji nad własnym życiem i poszukiwaniem momentów, które pozwolą na odnalezienie wewnętrznej harmonii.

Budowa wiersza

Wiersz „Bonaccia” Leopolda Staffa charakteryzuje się klasyczną budową, składającą się z trzech zwrotek. Każda zwrotka liczy po cztery wersy, co nadaje utworowi rytm i symetrię. Wiersz nie posiada rymów, co jest charakterystyczne dla formy zwanej białym wierszem. Brak rymów podkreśla spokojny, niemal medytacyjny charakter utworu, a także pozwala czytelnikowi skupić się na obrazach i emocjach, które autor pragnie przekazać.

Gatunek i rodzaj literacki

Leopold Staff, tworząc „Bonaccia”, posługuje się liryką, która jest jednym z trzech głównych rodzajów literackich. W ramach liryki, utwór ten można zaklasyfikować jako poemat liryczny, który jest formą poezji skupiającą się na wyrażaniu uczuć, myśli i refleksji lirycznego podmiotu. Wiersz ten nie wpisuje się w żadną z bardziej rygorystycznych form poetyckich, takich jak sonet czy oda, lecz stanowi swobodną ekspresję wewnętrznego świata autora.

Środki stylistyczne

Leopold Staff w „Bonaccia” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które przyczyniają się do budowania nastrój i głębi utworu:

 • Epitety – „modro – złotej szyby”, „brzemienna chmura”, które służą do szczegółowego opisu morza i nieba, nadając im barw i emocjonalnego wydźwięku.
 • Metafory – „Duch się unosił boży nad wodami”, co sugeruje obecność transcendentnej, niemal boskiej siły w przyrodzie.
 • Porównania – „śpi nieruchome w upalnym przestworze”, gdzie morze jest porównane do śpiącego bytu, co wzmacnia wrażenie spokoju i bezruchu.
 • Personifikacja – „Głuche na wszystko i nieczułe na nic”, nadaje morzu ludzkie cechy, co pozwala czytelnikowi na lepsze wczucie się w opisywany krajobraz.
 • Symbolika – „brzemienna chmura sykstyńska” może być interpretowana jako symbol boskości lub wyższej mocy, nawiązując do fresków Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.

Wykorzystanie tych środków stylistycznych pozwala Staffowi na stworzenie bogatego, wielowymiarowego obrazu, który angażuje wyobraźnię czytelnika i skłania do refleksji nad otaczającym nas światem i naszym miejscem w nim.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj