Bogurodzica – Nieznany – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBogurodzica - Nieznany - Tekst i interpretacja

Bogurodzica – tekst wiersza

Autor: Nieznany

Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja!
Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,
Zyszczy nam, spuści nam.
Kiryjelejzon.

Twego dziela krzciciela, Bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kiryjelejzon.

Nas dla wstał z martwych Syn Boży,
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął człowieka pirwego.

Jenże trudy cirzpiał zawierne,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Adamie, ty Boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga w wiecu,
Domieściż twe dzieci, gdzie krolują anjeli.

Tegoż nas domieściż, Jezu Chryste miły,
Bychom z Tobą byli,
Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły.

Była radość, była miłość, było widzienie
Tworca anjelskie bez końca,
Tuć się nam zwidziało diable potępienie.

Ni śrzebrzem, ni złotem
Nas diabłu otkupił,
Swą mocą zastąpił.

Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie
Ręce, nodze obie.
Kry święta szła z boka na zbawienie tobie.

Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy,
Cirzpiał za nas rany,
Swą świętą krew przelał za nas, krześcijany.

O duszy o grzeszne sam Bog pieczą ima,
Diabłu ją otyma,
Gdzie to sam kroluje, k sob[ie] ją przy[i]ma.

Maryja dziewice, prośmy synka twego
Króla niebieskiego,
Aza nas uchowa ote wszego złego.

Amen…
… tako Bog Daj,
Bychom szli szwyćcy w raj.

Kluczowe informacje

 • „Bogurodzica” jest najstarszym zachowanym polskim utworem literackim. Jest to pieśń religijna pochodząca prawdopodobnie z XIII wieku.
 • Utwór jest hymnem maryjnym, zwracającym się do Matki Boskiej z prośbą o wstawiennictwo i opiekę nad Polakami.
 • Tekst „Bogurodzicy” jest napisany staropolską odmianą języka polskiego, co utrudnia jego pełne zrozumienie współcześnie.
 • Pieśń była śpiewana przez rycerstwo polskie przed bitwami jako modlitwa o zwycięstwo. Stała się jednym z pierwszych symboli narodowych.
 • Autorem „Bogurodzicy” jest anonimowy twórca. Istnieją różne hipotezy co do jego tożsamości, jednak żadna z nich nie została w pełni potwierdzona.
 • Utwór składa się z dwóch zwrotek i refrenu. Jego budowa opiera się na rymach oraz rytmie charakterystycznym dla średniowiecznych pieśni kościelnych.

Interpretacja

Znaczenie religijne i kulturowe „Bogurodzicy”

„Bogurodzica” to utwór o głębokim znaczeniu religijnym i kulturowym, będący nie tylko świadectwem pobożności średniowiecznych Polaków, ale również wyrazem ich tożsamości narodowej. Jako hymn maryjny, pieśń ta zwraca się do Matki Chrystusa z prośbą o opiekę i wstawiennictwo. W kontekście historycznym, „Bogurodzica” pełniła rolę modlitwy wojennej, śpiewanej przez rycerstwo przed bitwami, co świadczy o jej wyjątkowej roli w kształtowaniu polskiego ducha narodowego i wojskowego.

Utwór ten, będąc najstarszym polskim tekstem literackim, jest również cennym zabytkiem języka i kultury. Jego archaiczna forma językowa stanowi klucz do zrozumienia dawnych obyczajów, wierzeń i wartości, które kształtowały polską społeczność w średniowieczu. „Bogurodzica” jest więc nie tylko dziełem literackim, ale i dokumentem historycznym, pozwalającym na lepsze zrozumienie przeszłości.

Analiza języka i stylu „Bogurodzicy”

Język „Bogurodzicy” jest staropolski, pełen archaizmów i konstrukcji charakterystycznych dla epoki, w której powstała. Styl utworu jest podniosły i uroczysty, co odpowiada jego sakralnemu charakterowi. Rymy i rytmiczność tekstu są typowe dla średniowiecznych pieśni kościelnych, co nadaje mu melodyjności i ułatwia zapamiętywanie oraz wspólne wykonywanie.

W „Bogurodzicy” można dostrzec również wykorzystanie licznych środków stylistycznych, takich jak apostrofa (bezpośredni zwrot do Matki Boskiej), metafory i symbole religijne. Te elementy wzbogacają tekst, nadając mu głębię i pozwalając na wielowymiarową interpretację. Język i styl „Bogurodzicy” są świadectwem literackiej maestrii autora, mimo że jego tożsamość pozostaje nieznana.

Teologiczne i eschatologiczne wymiary „Bogurodzicy”

„Bogurodzica” zawiera w sobie głębokie teologiczne przesłanie, skupiające się na roli Maryi w historii zbawienia oraz na misterium Paschalnym – cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Utwór podkreśla znaczenie ofiary Chrystusa, która przynosi ludzkości zbawienie i wyzwolenie od grzechu. W tekście pojawia się również motyw eschatologiczny, odnoszący się do życia pośmiertnego i nadziei na wieczne szczęście w niebie.

W wymiarze eschatologicznym, „Bogurodzica” przedstawia wizję ostatecznego losu człowieka, który dzięki wstawiennictwu Maryi i ofierze Chrystusa ma szansę na osiągnięcie raju. Wiersz wyraża głęboką wiarę w miłosierdzie Boże i przekonanie o możliwości zbawienia każdego człowieka, co stanowiło ważny element średniowiecznej duchowości.

Symbolika i motywy w „Bogurodzicy”

W „Bogurodzicy” pojawiają się liczne symbole i motywy religijne, które odnoszą się do chrześcijańskiej doktryny i ikonografii. Motyw Bogurodzicy jako Matki i Dziewicy jest centralny dla całego utworu, podkreślając jej wyjątkową rolę w dziele zbawienia. Maryja jest tu pośredniczką między Bogiem a ludźmi, co ma swoje odzwierciedlenie w licznych wezwaniach i prośbach kierowanych do niej przez wierzących.

W tekście „Bogurodzicy” można również dostrzec motyw walki dobra ze złem, reprezentowany przez Chrystusa zwyciężającego szatana i śmierć. Symbolika krzyża i cierpienia, a także motyw zmartwychwstania, są obecne w wierszu i mają kluczowe znaczenie dla jego interpretacji. Utwór ten, poprzez swoje bogate znaczenie symboliczne, przekazuje wiernym nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

Wpływ „Bogurodzicy” na polską tradycję narodową

„Bogurodzica” od wieków pełniła ważną rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej. Była nie tylko pieśnią religijną, ale również symbolem jedności i siły polskiego rycerstwa. Śpiewana przed bitwami, stanowiła wyraz gotowości do walki i poświęcenia w imię wyższych wartości, takich jak wiara i ojczyzna.

Współcześnie „Bogurodzica” jest uznawana za jeden z najważniejszych zabytków polskiej kultury i często postrzegana jako duchowy pierwowzór hymnu narodowego. Jej obecność w polskiej tradycji jest żywa nie tylko w kontekście historycznym, ale również w edukacji i kulturze, gdzie nadal odgrywa ważną rolę jako element dziedzictwa narodowego. Utwór ten jest symbolem trwałości i ciągłości polskiej kultury duchowej.

Budowa wiersza

„Bogurodzica” jest utworem o wyjątkowej strukturze, która odzwierciedla jego sakralny i uroczysty charakter. Składa się z dwóch zwrotek oraz refrenu, który jest powtarzany po każdej zwrotce. Każda zwrotka zawiera kilka zdań, które są zbudowane w sposób przypominający modlitwę lub wezwanie. Refren „Kiryjelejzon” jest wyrażeniem błagalnym, pochodzącym z liturgii chrześcijańskiej, oznaczającym „Panie, zmiłuj się”. Tekst utworu jest napisany w staropolskiej odmianie języka polskiego, co nadaje mu archaiczny i uroczysty ton.

Gatunek i rodzaj literacki

„Bogurodzica” należy do liryki, a dokładniej jest to hymn, czyli pieśń pochwalna o tematyce religijnej. Jako hymn maryjny, utwór ten pełni funkcję modlitewną i wychwalającą, skierowaną do Matki Boskiej. W literaturze średniowiecznej hymny były często wykorzystywane jako środki wyrazu religijnego, mające na celu nie tylko wyrażenie uczuć, ale również jednoczenie wspólnoty w akcie kultu.

Środki stylistyczne

W „Bogurodzicy” wykorzystano szereg środków stylistycznych, które podkreślają jej sakralny charakter:

 • Apostrofa – bezpośredni zwrot do Bogurodzicy, co wzmacnia uczuciowy i modlitewny ton utworu.
 • Metafory – np. „Syn Boży” jako „starosta skował pkielnego”, co oznacza, że Chrystus pokonał szatana.
 • Epitety – takie jak „Bogiem sławiena Maryja” czy „człowiecze zbożny”, które służą podkreśleniu cech postaci i stanów duchowych.
 • Paralelizm – powtarzanie podobnych struktur syntaktycznych, co nadaje rytm i podniosłość wypowiedzi.
 • Aliteracja – powtórzenie podobnych dźwięków na początku kolejnych wyrazów, np. „Swą świętą krew przelał za nas, krześcijany”, co wzmacnia rytmiczność i muzyczność tekstu.
 • Archaizmy – staropolskie słownictwo, jak „cirzpiał”, „starostę skował”, które nadają utworowi historyczny i autentyczny charakter.

Użycie tych środków stylistycznych sprawia, że „Bogurodzica” jest nie tylko utworem o głębokiej wartości religijnej, ale również dziełem literackim o wyjątkowych walorach estetycznych, które od wieków stanowi ważny element polskiego dziedzictwa kulturowego.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj