Bajeczka o osiołku – Aleksander Fredro – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBajeczka o osiołku - Aleksander Fredro - Tekst i interpretacja

Bajeczka o osiołku – tekst wiersza

Autor: Aleksander Fredro

Osioł­ko­wi w żło­by dano,
W je­den owies, w dru­gi, sia­no.
Uchem strzy­że, gło­wą krę­ci.
I to pach­nie, i to nęci.
Od któ­re­goż te­raz za­cznie,
Aby so­bie pod­jeść smacz­nie?
Trud­ny wy­bór, trud­na zgo­da –
Chwy­ci sia­no, owsa szko­da.
Chwy­ci owies, żal mu sia­na.
I tak stoi aż do rana,
A od rana do wie­czo­ra;
Aż na­resz­cie przy­szła pora,
Ze ośli­na po­śród ja­dła –
Z gło­du pa­dła.

Kluczowe informacje

 • Autor: Aleksander Fredro, znany polski dramaturg i poeta, autor wielu utworów dla dzieci.
 • Tematyka: Wiersz porusza problem chciwości i niezdecydowania.
 • Forma: Jest to krótki wiersz, napisany prostym, zrozumiałym językiem, dostosowanym do percepcji dzieci.
 • Motywy: Głównym motywem jest osiołek, który nie może zdecydować się, czy woli jeść owies, czy siano, co prowadzi do jego paraliżu decyzyjnego.
 • Przesłanie: Utwór ma charakter dydaktyczny, pokazując, że nieumiejętność podjęcia decyzji może prowadzić do utraty obu możliwości.
 • Znane tytuły: Wiersz znany jest również pod tytułem „Chciwość osła”.
 • Interpretacja: „Bajeczka o osiołku” może być interpretowana jako przestroga przed chciwością i zachęta do umiejętności podejmowania decyzji.

Rozważania Osiołka – Dylemat Wyboru

W pierwszej zwrotce wiersza Aleksandra Fredry poznajemy sytuację, w której osiołek stoi przed dwoma żłobami, w jednym z nich znajduje się owies, w drugim siano. Obie opcje są dla niego atrakcyjne, co wyraża się poprzez strzyżenie uchem i kręcenie głową, co jest oznaką zainteresowania i wewnętrznego rozterki. Fredro w prosty sposób wprowadza czytelnika w problematykę wyboru, który nie jest jedynie kwestią codziennego wyboru pokarmu, ale metaforą życiowych decyzji, przed którymi staje każdy z nas. Osiołek, choć jest zwierzęciem, staje się tutaj symbolem ludzkiego niezdecydowania i lęku przed podjęciem decyzji, który może prowadzić do utraty jednej z opcji.

Paraliż decyzyjny, który ogarnia osiołka, jest uniwersalnym doświadczeniem. Każdy z nas miał momenty, w których wybór wydawał się niemożliwy do dokonania, a strach przed utratą jednej z możliwości paraliżował nasze działania. Fredro, choć pisze w formie bajeczki, dotyka głębokiej prawdy o ludzkiej psychice, ukazując, że czasem nadmiar opcji może być równie paraliżujący co ich brak.

Chciwość i Żal – Emocje Blokujące Działanie

W kolejnych wersach osiołek nie może zdecydować się, od którego żłobu zacząć. Chciwość sprawia, że nie chce zrezygnować z żadnej z opcji, a żal pojawia się na myśl o utracie jednej z nich. Fredro ukazuje, jak emocje mogą wpływać na proces decyzyjny, blokując zdolność do działania. Osiołek, choć głodny, nie jest w stanie zaspokoić swojego głodu, ponieważ nie potrafi zrezygnować z żadnej z dostępnych opcji. Jest to obrazowe przedstawienie, jak ludzkie pragnienia mogą prowadzić do samozniszczenia, kiedy nie potrafimy ich kontrolować.

Emocje takie jak żal czy chciwość są często przyczyną wewnętrznego konfliktu, który uniemożliwia podjęcie decyzji. W przypadku osiołka, nie jest to jedynie kwestia wyboru między owsem a sianem, ale symboliczna lekcja o konsekwencjach, jakie niesie za sobą nieumiejętność zarządzania własnymi emocjami. Fredro, mimo że pisze dla dzieci, przekazuje ważną lekcję również dla dorosłych czytelników, podkreślając, że emocje nie powinny dominować nad rozsądkiem.

Konsekwencje Niezdecydowania – Upadek z Powodu Braku Wyboru

Ostatnia zwrotka wiersza przynosi rozstrzygnięcie sytuacji osiołka, który z powodu głodu pada pośród obfitości. Jest to dramatyczny obraz konsekwencji niezdecydowania, który dosadnie ukazuje, że brak wyboru może być równie szkodliwy, jak zły wybór. Fredro wskazuje, że nieumiejętność podjęcia decyzji może prowadzić do najgorszego możliwego rezultatu – w tym przypadku śmierci z głodu, mimo obecności jedzenia.

W kontekście życia ludzkiego, przesłanie to jest ostrzeżeniem przed biernością i pasywnością. Upadek osiołka jest przestrogą, że czasem konieczne jest podjęcie decyzji, nawet jeśli żadna z opcji nie wydaje się idealna. Fredro podkreśla, że działanie jest lepsze niż bezczynne oczekiwanie, które może prowadzić do utraty wszystkich szans. W ten sposób „Bajeczka o osiołku” staje się uniwersalną opowieścią o życiowych wyborach i ich znaczeniu dla naszego losu.

Budowa wiersza

Aleksander Fredro w swoim utworze „Bajeczka o osiołku” prezentuje prostą, ale zarazem sugestywną budowę wiersza. Utwór składa się z kilkunastu wersów, które tworzą zamkniętą całość, ukazującą dylemat osiołka. Wiersz nie posiada regularnego schematu rymów, ale jego rytm i brzmienie są łatwe do zapamiętania, co jest typowe dla literatury skierowanej do młodego odbiorcy.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Bajeczka o osiołku” należy do rodzaju literackiego epiki, a dokładniej do gatunku bajki. Bajka jako forma literacka często zawiera morał i jest adresowana głównie do dzieci, choć jej przesłanie może być uniwersalne i zrozumiałe również dla dorosłych. W utworze Fredry obserwujemy charakterystyczne dla bajki zastosowanie zwierzęcia jako głównego bohatera, który poprzez swoje działania ilustruje ludzkie zachowania i słabości.

Środki stylistyczne

 • Personifikacja: Osiołek zostaje przedstawiony jako postać o ludzkich cechach, co pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie przesłania utworu.
 • Antropomorfizacja: Zwierzę wykazuje ludzkie emocje i dylematy, co podkreśla uniwersalność poruszanej problematyki.
 • Onomatopeja: Słowa takie jak „uchem strzyże” oddają dźwięki i ruchy charakterystyczne dla osła, co wzmacnia wrażenie realności opisywanej sceny.
 • Paradoks: Sytuacja, w której osiołek, mając do wyboru dwa pożywienia, pada z głodu, jest paradoksalna i zaskakująca, co podkreśla absurdalność jego niezdecydowania.
 • Ironia: Zastosowana przez Fredrę ironia polega na pokazaniu, że nadmiar możliwości może prowadzić do ich całkowitej utraty.

Aleksander Fredro – notka biograficzna

Aleksander Fredro, urodzony w 1793 roku, był jednym z najwybitniejszych polskich dramaturgów i poetów okresu romantyzmu. Jego twórczość obejmuje przede wszystkim komedie, które do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością. Fredro znany jest z błyskotliwego humoru, trafnych obserwacji społecznych i umiejętności kreowania niezapomnianych postaci.

W swojej literackiej karierze Fredro napisał wiele utworów, które stały się klasykami polskiej literatury, takie jak „Zemsta”, „Śluby panieńskie” czy „Dożywocie”. Jego dzieła charakteryzują się lekkością pióra, dowcipem oraz głębokim przesłaniem moralnym. „Bajeczka o osiołku” to przykład jego twórczości dla dzieci, w której w prosty i przystępny sposób przekazuje ważne życiowe prawdy.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj