Ajudah – Adam Mickiewicz – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeAjudah - Adam Mickiewicz - Tekst i interpretacja

Ajudah – tekst wiersza

Autor: Adam Mickiewicz

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,
Jak spienione bałwany, to w czarne szeregi
Ścisnąwszy się, buchają, to jak srébrne śniegi
W milionowych tęczach kołują wspaniale.

Trącą się o mieliznę, rozbiją na fale,
Jak wojsko wielorybów, zalegając brzegi,
Zdobędą ląd w tryumfie, i na powrót zbiegi,
Miecą za sobą muszle, perły i korale.

Podobnie na twe serce, o poeto młody!
Namiętność często groźne wzburza niepogody;
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twéj szkody

Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni,
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni,
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni.

Kluczowe informacje

 • Autor: Wiersz „Ajudah” został napisany przez Adama Mickiewicza, jednego z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu.
 • Czas powstania: Utwór powstał w okresie, gdy Mickiewicz przebywał na emigracji, a dokładnie w roku 1828.
 • Tematyka: Wiersz porusza temat walki o wolność i losy ludzi wygnanych z ojczyzny, co odzwierciedla osobiste doświadczenia Mickiewicza oraz sytuację polityczną Polski po upadku powstania listopadowego.
 • Bohater: Tytułowy Ajudah to postać symboliczna, reprezentująca ducha walki i niezłomności. Jest on również metaforą narodu żydowskiego, który przez wieki doświadczał wygnania i prześladowań.
 • Motywy: W utworze pojawiają się motywy biblijne, historyczne oraz romantyczne, takie jak walka z tyranem, dążenie do wolności, cierpienie i wygnanie.
 • Forma: „Ajudah” jest napisany wierszem sylabicznym, co było charakterystyczne dla twórczości Mickiewicza

Analiza pierwszej zwrotki

W pierwszej zwrotce wiersza „Ajudah” Adam Mickiewicz kreuje obraz morza, które jest metaforą niepokoju, zmienności i potęgi. Poeta „lubi poglądać” na to zjawisko, co wskazuje na jego fascynację i refleksyjne podejście do otaczającej go rzeczywistości. Morze, które „spienione bałwany” i „czarne szeregi” przypomina armię w ruchu, a jego „srébrne śniegi” w „milionowych tęczach” są symbolem piękna i przemijania. Mickiewicz używa tu kontrastu między ciemnością a światłem, co może symbolizować walkę dobra ze złem, a także przemianę i odrodzenie.

Wersy te pełne są dynamiki i ruchu, a morze staje się żywym, aktywnym uczestnikiem wydarzeń. Poeta używa licznych epitetów i metafor, które nadają opisywanym zjawiskom majestatyczności i potęgi. Wspomniane „milionowe tęcze” mogą również symbolizować nadzieję i obietnicę lepszych czasów, co jest szczególnie istotne w kontekście sytuacji politycznej Polski i osobistych doświadczeń Mickiewicza.

Analiza drugiej zwrotki

Druga zwrotka kontynuuje opis sił przyrody, które są nieustannie w ruchu, podobnie jak historia i losy ludzi. Morze traktowane jest jak „wojsko wielorybów”, które zdobywa ląd „w tryumfie”, ale i pozostawia za sobą „muszle, perły i korale”. Te ostatnie elementy są symbolem bogactwa i piękna, które mogą być pozostawione przez walkę lub zmagania. Mickiewicz podkreśla tym samym, że nawet w wyniku konfliktu czy zmagania mogą powstać wartościowe rzeczy, które przetrwają próbę czasu.

Warto zauważyć, że poeta przedstawia morze jako siłę zdolną do zdobycia lądu, co może być odczytane jako metafora niezłomności i determinacji w dążeniu do celu. W kontekście historycznym, zwrotka ta może odnosić się do walki o wolność i niepodległość, które były bliskie sercu Mickiewicza. „Miecą za sobą muszle, perły i korale” to obraz, który może symbolizować także pozostawienie po sobie trwałego dziedzictwa, które będzie cenne dla przyszłych pokoleń.

Analiza trzeciej zwrotki

W trzeciej zwrotce następuje zwrot od opisu przyrody do bezpośredniego zwrócenia się do „poeto młody”. Mickiewicz porównuje namiętność, która „często groźne wzburza niepogody” do sił natury przedstawionych w poprzednich zwrotkach. Namiętność jest tu źródłem niepokoju i burz, które mogą być destrukcyjne, ale jednocześnie są nieodłącznym elementem twórczości poetyckiej i życia. Poeta sugeruje, że młody twórca powinien podnieść „bardon”, czyli instrument poetycki, który pomoże mu opanować te namiętności.

W dalszej części zwrotki pojawia się motyw ucieczki namiętności „w zapomnienia pogrążyć się toni”, co wskazuje na przemijanie i możliwość opanowania emocji. Jednakże, namiętność pozostawia po sobie „nieśmiertelne pieśni”, które są trwałym świadectwem twórczości i pasji. „Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni” to obraz, który podkreśla wartość i nieśmiertelność dzieł poetyckich, które przetrwają próbę czasu i staną się chwałą dla ich twórcy.

Wiersz „Ajudah” Adama Mickiewicza jest głęboką refleksją nad siłą namiętności, twórczości i walki o wolność. Każda zwrotka przekazuje czytelnikowi obraz dynamicznych sił przyrody, które są metaforą ludzkich doświadczeń, emocji i dążeń. Mickiewicz, wykorzystując bogaty język poetycki i liczne symbole, tworzy utwór wielowymiarowy, który do dziś inspiruje do refleksji nad ludzkim losem i rolą sztuki w życiu.

Budowa wiersza

Wiersz „Ajudah” Adama Mickiewicza jest utworem lirycznym, który składa się z trzech zwrotek. Każda zwrotka liczy po cztery wersy, co nadaje wierszowi rytmiczność i harmonię. Struktura ta pozwala na płynne przejście od obrazów przyrody do głębszych refleksji dotyczących ludzkiego serca i twórczości poetyckiej.

Gatunek i rodzaj literacki

Wiersz „Ajudah” należy do rodzaju literackiego liryki, a jego gatunek literacki można określić jako oda. Oda jest uroczystym utworem poetyckim, często o tematyce filozoficznej, refleksyjnej lub pochwalnej, co znajduje odzwierciedlenie w podniosłym tonie i głębokiej symbolice zawartej w wierszu Mickiewicza.

Środki stylistyczne

Adam Mickiewicz w swoim wierszu „Ajudah” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które wzmacniają wyraz artystyczny utworu. Oto niektóre z nich:

 • Metafora – „spienione bałwany” to obraz morza, które jest tu przedstawione jako żywy organizm.
 • Porównanie – fale są porównane do „wojska wielorybów”, co podkreśla ich siłę i potęgę.
 • Personifikacja – morze „zdobywa ląd w tryumfie”, co nadaje mu ludzkie cechy.
 • Symbol – „Ajudah” symbolizuje ducha walki i niezłomności, a także jest metaforą narodu żydowskiego.
 • Epitet – „czarne szeregi”, „srébrne śniegi”, które służą do malowania obrazów i wzmacniania wyrazu poetyckiego.
 • Metafora poetycka – „nieśmiertelne pieśni” odnoszą się do twórczości poety, która przetrwa próbę czasu.

Adam Mickiewicz – notka biograficzna

Adam Mickiewicz (1798-1855) to jeden z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu, a także działacz polityczny i publicysta. Jego twórczość jest uznawana za narodowe dziedzictwo Polski i cieszy się niezmiennym uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Mickiewicz był autorem takich dzieł jak „Pan Tadeusz”, „Dziady” czy „Sonety krymskie”.

Poeta urodził się na terenie ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jego życie naznaczone było walką o wolność i niepodległość Polski. Po upadku powstania listopadowego został zmuszony do emigracji. W swojej twórczości często odwoływał się do tematów patriotycznych, miłości do ojczyzny oraz doświadczeń wygnania.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj