Bo mię matka moja miła – Juliusz Słowacki – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBo mię matka moja miła - Juliusz Słowacki - Tekst i interpretacja

Bo mię matka moja miła – tekst wiersza

Autor: Juliusz Słowacki

Bo mię mat­ka moja miła
Na sło­wi­ka uro­dzi­ła,
A ja wziąw­szy taki głos,
Ze sło­wi­ka je­stem kos…
A to wszyst­ko są non­sen­sa,
Te moje wier­szy­ki nowe,
Gdzie się ję­zyk mój wa­łę­sa
I bawi zęby trzo­no­we…

Kluczowe informacje

 • Wiersz jest przykładem nonsensu literackiego, zabawy słownej i humoru lingwistycznego.
 • Podmiot liryczny porównuje się do słowika i kosa, tworząc absurdalne metafory.
 • Poeta odchodzi od patosu i poważnej tematyki narodowej na rzecz żartobliwej formy.
 • Utwór wyróżnia się na tle pozostałej twórczości Słowackiego lekkim, żartobliwym tonem.
 • Wiersz jest krótki, składa się z dwóch zwrotek czterowersowych.
 • Słowacki bawi się językiem, tworząc neologizmy i dziwaczne połączenia wyrazowe („wierszyki nowe”, „zęby trzonowe”).
 • Poeta wykorzystuje środki stylistyczne, takie jak porównanie, metafora i oksymoron.
 • Utwór jest przykładem poezji ludycznej, nastawionej na zabawę słowem i formą.

Interpretacja

Metaforyczne porównanie do ptaków

Juliusz Słowacki w wierszu „Bo mię matka moja miła” posługuje się metaforą, porównując się do ptaków – słowika i kosa. Słowik jest tradycyjnie symbolem poetyckiego geniuszu, piękna i doskonałości w sztuce, natomiast kos, choć również ptakiem śpiewającym, jest postrzegany jako mniej wyrafinowany. To porównanie może być odczytane jako autoironiczne odniesienie do własnej twórczości poety, który zdaje sobie sprawę z ograniczeń swojego talentu lub wyraża pokorę wobec oczekiwań, jakie mogą być stawiane wobec wielkiego artysty.

Podmiot liryczny, mówiąc że został „urodzony na słowika”, a „ze słowika jest kos”, wydaje się zestawiać ideał z rzeczywistością. W ten sposób Słowacki może komunikować, że mimo aspiracji do wielkości, ostatecznie jego twórczość jest bardziej prosta i przyziemna, co wcale nie musi być negatywną oceną, lecz może świadczyć o świadomej rezygnacji z nadmiernej pretensjonalności.

Humor i nonsens w poezji

Wiersz „Bo mię matka moja miła” jest przykładem humoru i nonsensu literackiego. Poeta świadomie odchodzi od poważnej tematyki, często narodowej, na rzecz lekkiej, żartobliwej formy. Użycie zwrotów takich jak „nonsensa” czy „język mój wałęsa” wskazuje na zabawę słowem i świadome łamanie konwencji poetyckich. Słowacki, zamiast skupiać się na wysokich ideach, eksploruje możliwości języka, tworząc zaskakujące obrazy i skojarzenia.

Stosowanie neologizmów i nietypowych połączeń wyrazowych, jak „bawi zęby trzonowe”, wprowadza element zaskoczenia i świeżości. Poeta demonstruje, że poezja nie musi być zawsze poważna i monumentalna, ale może też być przestrzenią do eksperymentów lingwistycznych i zabawy formą. W ten sposób Słowacki pokazuje, że poezja może być również źródłem radości i rozrywki, a nie tylko narzędziem do wyrażania głębokich emocji czy idei.

Styl i środki stylistyczne

Juliusz Słowacki w „Bo mię matka moja miła” wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, takie jak porównanie, metafora czy oksymoron. Te środki są wykorzystywane w sposób, który podkreśla lekkość i humorystyczny charakter utworu. Porównanie do ptaków jest tu kluczowe, ale również sposób, w jaki poeta bawi się konwencją, pokazuje jego mistrzostwo w manipulowaniu językiem.

Użycie oksymoronu, czyli zestawienia wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach, jak „wierszyki nowe” w kontekście tradycyjnej formy poezji, czy „język mój wałęsa” sugerujący niestaranność w kontekście wysokiej sztuki poetyckiej, podkreśla nonsensowność i zabawę konwencją. Słowacki pokazuje, że poezja może być również miejscem, gdzie tradycyjne formy i oczekiwania są przekształcane w coś nowego i nieoczekiwanego.

Poezja ludyczna i zabawa formą

Wiersz „Bo mię matka moja miła” jest przykładem poezji ludycznej, czyli takiej, która jest nastawiona na zabawę słowem i formą. Słowacki eksperymentuje z językiem, tworząc nowe, nieoczekiwane obrazy i znaczenia. W ten sposób poeta podkreśla, że poezja nie musi być ograniczona do tradycyjnych form i może służyć eksploracji możliwości języka.

Przez lekkość i humor, Słowacki zaprasza czytelnika do wspólnej zabawy i odkrywania nowych aspektów poezji. Zabawa formą staje się tu sposobem na wyrażenie indywidualności poety i jego stosunku do konwencji literackich. Wiersz „Bo mię matka moja miła” jest dowodem na to, że poezja może być nie tylko medium wyrażania głębokich emocji, ale również przestrzenią do eksperymentowania i czerpania przyjemności z samego aktu tworzenia.

Budowa wiersza

Wiersz „Bo mię matka moja miła” autorstwa Juliusza Słowackiego jest krótką formą poetycką, która składa się z dwóch zwrotek, każda po cztery wersy. Utwór nie posiada regularnego schematu rymów, co jest charakterystyczne dla nonsensu literackiego, gdzie tradycyjne formy są często łamane. Wiersz cechuje się prostotą i bezpośredniością, co dodatkowo podkreśla jego ludyczny charakter.

Gatunek i rodzaj literacki

Pod względem rodzaju literackiego, wiersz Słowackiego zalicza się do liryki, która jest wyrazem osobistych przeżyć, uczuć i refleksji poety. W obrębie liryki, utwór ten można zaklasyfikować jako fraszkę ze względu na jego żartobliwy ton, lekkość i krótką formę. Fraszka jest gatunkiem, który często wykorzystuje humor, dowcip oraz zabawę słowem, co doskonale odnajdujemy w analizowanym wierszu.

Środki stylistyczne

Juliusz Słowacki w swoim wierszu wykorzystuje różnorodne środki stylistyczne, które przyczyniają się do jego humorystycznego i zabawowego charakteru. Oto niektóre z nich:

 • Porównanie – poeta porównuje siebie do słowika, a następnie do kosa, tworząc zabawną i absurdalną metaforę.
 • Metafora – „język mój wałęsa się” to przykład metafory, gdzie język jest uosobiony i przedstawiony jako coś, co może się wałęsać.
 • Oksymoron – połączenie wyrazów „wierszyki nowe” z „zęby trzonowe” tworzy oksymoron, gdyż zęby trzonowe kojarzą się z czymś starym i trwałym, w przeciwieństwie do nowości wierszyków.
 • Neologizmy – poeta tworzy nowe słowa, takie jak „nonsensa”, które nie występują w tradycyjnym słowniku języka polskiego, ale są zrozumiałe w kontekście wiersza.
 • Humor lingwistyczny – zabawa słowami i ich brzmieniem, jak w przypadku „bawi zęby trzonowe”, gdzie poeta gra dźwiękami i znaczeniami słów.

Wiersz „Bo mię matka moja miła” Juliusza Słowackiego jest przykładem poezji ludycznej, która nie tylko bawi, ale również pokazuje, jak elastycznym i bogatym narzędziem jest język. Poeta, odchodząc od poważnej tematyki, zaprasza czytelnika do świata lekkiej, żartobliwej poezji, gdzie główną rolę odgrywa zabawa słowem.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj