Anioły stoją na rodzinnych polach – Juliusz Słowacki – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeAnioły stoją na rodzinnych polach - Juliusz Słowacki - Tekst i interpretacja

Anioły stoją na rodzinnych polach – tekst wiersza

Autor: Juliusz Słowacki

Anioły stoją na rodzinnych polach
I chcąc powitać lecą w nasze strony,
Ludzie schyleni w nędzy i w niedolach
Cierniowymi się kłaniają korony,
Idą i szyki witają podróżne,
I o miecz proszą tak jak o jałmużnę.

— Postój, o postój, hulanie czerwony!
Przez co to koń twój zapieniony skacze?
— To nic… to mojej matki grób zhańbiony,
Serce mi pęka, lecz oko nie płacze. —
Koń dobył iskier na grobie z marmuru
I mściwa szabla wylazła z jaszczuru.

Kluczowe informacje

 • Kontekst historyczny: Utwór odnosi się do sytuacji Polski w XIX wieku, kiedy to kraj ten był pozbawiony niepodległości i podzielony między zaborców.
 • Symbolika: Anioły w tytule wiersza mogą symbolizować nadzieję i duchowe wsparcie dla narodu w trudnych czasach. Obraz ludzi schylonych w nędzy i niedolach, którzy kłaniają się cierniowymi koronami, może odnosić się do cierpienia i upokorzenia Polaków.
 • Motywy: Wiersz porusza motywy takie jak grób, koń, matka i ojczyzna, które są kluczowe dla zrozumienia stosunku poety do losów narodu i jego własnej tożsamości.
 • Styl: Utwór charakteryzuje się lirycznym i symbolicznym językiem, który jest typowy dla twórczości Słowackiego.
 • Przesłanie: Wiersz wyraża głębokie uczucia patriotyczne i jest wyrazem tęsknoty za wolnością oraz solidarnością z cierpiącym narodem.

Anioły stoją na rodzinnych polach

Pierwsza zwrotka wiersza Juliusza Słowackiego wprowadza czytelnika w atmosferę pełną symboliki i głębokiego znaczenia. Anioły stojące na rodzinnych polach to obraz, który można interpretować jako odniesienie do opieki duchowej, jaką niebo ofiaruje narodowi w chwilach próby. Pola rodzinne mogą symbolizować Polskę, kraj, który dla wielu stał się miejscem cierpienia i walki, ale także przodków i dziedzictwa kulturowego. Anioły, jako istoty niebiańskie, mogą również reprezentować ideę wolności i niepodległości, które są nieuchwytne, ale wciąż obecne w świadomości narodu.

Ludzie schyleni w nędzy i niedolach, którzy kłaniają się cierniowymi koronami, to potężny obraz upokorzenia i bólu. Cierniowe korony mogą przywodzić na myśl mękę Chrystusa, co nadaje cierpieniu Polaków wymiar sakralny i odkupieńczy. Jest to także obraz ludzi, którzy mimo biedy i ucisku zachowują godność i szacunek, nawet gdy ich pozdrowienia są pełne bólu i trudności. Prośba o miecz jak o jałmużnę może symbolizować pragnienie walki o wolność i niepodległość, które jest tak samo podstawową potrzebą, jak jałmużna dla ubogiego.

Postój, o postój, hulanie czerwony!

W drugiej zwrotce pojawia się postać jeźdźca, który jest zapytany o przyczynę wzburzenia jego konia. Hulanie czerwony to określenie, które może odnosić się do polskiego żołnierza lub powstańca, a czerwony kolor może symbolizować krew, pasję lub patriotyzm. Odpowiedź, że przyczyną jest zhańbiony grób matki, wprowadza motyw osobistej tragedii i narodowej zniewagi. Grób matki może być metaforą ojczyzny, która została zbezczeszczona przez zaborców, a serce, które pęka, ale oko nie płacze, pokazuje głębokie emocje, które są tłumione przez potrzebę zachowania twardej postawy w obliczu przeciwności.

Koń, który dobywa iskier na grobie z marmuru, to obraz pełen dynamizmu i gniewu. Marmurowy grób może symbolizować szlachetność i trwałość narodowej pamięci, podczas gdy iskry wydobywające się spod kopyt konia mogą oznaczać wybuchający bunt i niezłomność ducha. Mściwa szabla, która wylazła z jaszczuru, to kolejny silny obraz. Szabla jako oręż jest symbolem walki i honoru, a jej wydobycie z pochwy (jaszczuru) może oznaczać gotowość do walki i obrony tego, co święte. Jest to wyraz determinacji narodu, który mimo klęsk i upokorzeń nie traci woli oporu i gotowości do poświęceń w imię wyższych wartości.

Budowa wiersza

Wiersz „Anioły stoją na rodzinnych polach” Juliusza Słowackiego jest utworem lirycznym, który składa się z dwóch zwrotek. Każda z nich zawiera sześć wersów, co nadaje wierszowi rytm i harmonię. Struktura ta pozwala na wyraźne oddzielenie dwóch części utworu, które składają się na całość przekazu poetyckiego. Pierwsza zwrotka przedstawia obraz aniołów i ludzi, druga zaś koncentruje się na dialogu między bohaterem a hulakiem.

Gatunek i rodzaj literacki

Utwór „Anioły stoją na rodzinnych polach” należy do rodzaju literackiego liryki. Ze względu na swoją tematykę i emocjonalny wydźwięk, wiersz ten można zaklasyfikować jako oda lub pieśń, które są gatunkami literackimi wyrażającymi głębokie uczucia, często o charakterze patriotycznym lub refleksyjnym.

Środki stylistyczne

 • Metafora: „Anioły stoją na rodzinnych polach” – symbolizują nadzieję i wsparcie duchowe.
 • Personifikacja: Anioły są przedstawione jako istoty stojące na polach, co nadaje im ludzkie cechy.
 • Antyteza: Kontrast między aniołami a ludźmi schylonymi w nędzy i niedolach.
 • Symbol: „Cierniowymi korony” – odniesienie do cierpienia i upokorzenia narodu.
 • Apostrofa: Bezpośredni zwrot do hulaka, co wzmacnia dramatyzm sytuacji.
 • Onomatopeja: „Koń dobył iskier” – dźwiękonaśladowcze oddanie tarcia kopyt o marmur.

Juliusz Słowacki – notka biograficzna

Juliusz Słowacki, urodzony w 1809 roku, jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów romantycznych. Jego twórczość jest bogata i różnorodna, obejmująca zarówno dramaty, jak i poezję liryczną. Słowacki jest autorem takich dzieł jak „Kordian”, „Balladyna” czy „Beniowski”. Jego poezja często porusza tematykę patriotyczną, filozoficzną i mistyczną, a także eksploruje głębie ludzkiej duszy i jej dążenia do wolności.

Twórczość Słowackiego wywarła znaczący wpływ na kulturę polską i jest uznawana za jeden z najważniejszych składników dziedzictwa narodowego. Poeta zmarł w 1849 roku, pozostawiając po sobie bogaty dorobek literacki, który do dziś jest przedmiotem analiz i interpretacji. Jego poezja, pełna głębi emocjonalnej i intelektualnej, stanowi ważny głos w dyskursie o tożsamości narodowej i indywidualnej.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj