Ballada zimowa – Krzysztof Kamil Baczyński – Tekst i interpretacja

Strona głównaHumanistykaWierszeBallada zimowa - Krzysztof Kamil Baczyński - Tekst i interpretacja

Ballada zimowa – tekst wiersza

Autor: Krzysztof Kamil Baczyński

Chmu­ra z mie­dzi ude­rza,
Bla­skiem bije w pu­kler­zach,
je­śli pu­klerz – to oczy z oło­wiu.

W la­sach si­wych od bły­sków
jak znu­że­nia ko­ły­ską
wra­cał ry­cerz z pu­szy­stych ło­wów.

A od śnie­gu – wraz z ko­niem –
był jak chmu­ra ja­bło­ni
hu­ra­ga­nem nie­sio­na przez za­mieć.

I tak w pę­dzie za­sty­gli,
że na mróz jak na igłę
wbi­ci – z wol­na zmie­nia­li się w ka­mień.

Wte­dy knie­je sre­brzy­ste
pro­mień prze­ciął ze świ­stem,
dro­ga prze­szła w nie­bie­ską rów­ni­nę.

Zło­te chle­by i ręce
jak w dzie­ciń­stwa pio­sen­ce
nio­sła mat­ka na wi­ta­nie z sy­nem.

Zło­te kosy i oczy,
co jak sen­ność złej nocy
na go­ści­niec wy­nio­sła dziew­czy­na.

Ale on jak po ścież­ce
wpół po dro­dze, pół w wie­trze –
– bia­ły po­sąg – prze­tęt­nił i zgi­nął.

Aż jak głaz w bie­gu – wi­siał
i ptak sza­ry mu przy­siadł
na prze­gu­bie lo­do­wa­tej ręki

i pra­daw­nych snów trze­pot
w ser­cu za­tlił mu śle­po –
sza­ry pło­myk sa­mot­nej pio­sen­ki.

W pył roz­sy­pał się szkla­ny
ry­cerz. Buch­nął tu­ma­nem.
W po­piół zmie­nił się z ko­niem i cie­niem,

tyl­ko nie­bo sczer­nia­łe
da­lej w gro­zie sy­pa­ło
gwiaz­dom – ciem­ność, a lu­dziom – ka­mie­nie.

Kluczowe informacje

 • Utwór ma charakter baśniowy i nawiązuje do romantycznej poezji.
 • Przedstawia obraz zimowego, groźnego krajobrazu.
 • Głównym motywem jest postać rycerza wracającego z wyprawy.
 • Opis przyrody jest bardzo plastyczny i sugestywny (np. „lasy siwe od błysków”, „chmura z miedzi uderza”).
 • Wiersz operuje kontrastami – rycerz jest przedstawiony jako postać potężna, ale jednocześnie śmiertelna.
 • Utwór ma charakter baladowy, nawiązujący do tradycji gatunku.
 • Podmiot liryczny przyjmuje rolę obserwatora, opisującego scenę.
 • Wiersz jest przykładem kunsztu poetyckiego Baczyńskiego, jego talentu do tworzenia sugestywnych obrazów.

Interpretacja

Motyw rycerza i jego symboliczne znaczenie

W „Balladzie zimowej” Krzysztof Kamil Baczyński przedstawia postać rycerza, który wraca z polowania. Rycerz ten jest jednak niezwykły – jego obraz jest spleciony z elementów natury i przemijania. Metaforyczne użycie puklerza i ołowianych oczu sugeruje, że rycerz jest postacią zahartowaną, ale jednocześnie obciążoną i zmęczoną. Puklerz, jako element ochronny, może symbolizować obronę przed przeciwnościami losu, natomiast ołów – ciężar doświadczeń lub melancholii. Rycerz, mimo swojej potęgi, jest również ofiarą nieubłaganych sił przyrody i czasu, co podkreśla jego ludzką, śmiertelną naturę.

Kontrast między potęgą a kruchością rycerza jest wyraźny, gdy w kolejnych strofach przekształca się on w posąg, a następnie w pył. Ta transformacja może być odczytana jako alegoria ludzkiego życia, które mimo chwilowej wielkości i siły, ostatecznie ulega rozpadowi i zapomnieniu. Rycerz, choć wydaje się być niezłomny, jest podatny na działanie czasu i naturalnych sił, co jest uniwersalnym losem wszystkich ludzi.

Przyroda jako aktywny uczestnik wydarzeń

Przyroda w „Balladzie zimowej” Baczyńskiego jest przedstawiona w sposób dynamiczny i pełen ekspresji. „Chmura z miedzi” i „lasy siwe od błysków” tworzą obraz pełen ruchu i zmienności, co może symbolizować nieprzewidywalność losu i jego wpływ na ludzkie życie. Przyroda nie jest tylko tłem dla działania postaci, ale aktywnym uczestnikiem, który wpływa na losy rycerza i nadaje ton całemu utworowi.

Zjawisko przemiany rycerza w kamień wskazuje na potęgę przyrody, która jest w stanie zatrzymać nawet najbardziej dynamiczną i życiową postać. Przyroda w wierszu Baczyńskiego jest nie tylko piękna, ale również groźna i nieubłagana. Jest to obraz świata, w którym człowiek, mimo swoich aspiracji i dążeń, jest zależny od sił, nad którymi nie ma kontroli.

Symbolika śmierci i przemijania

Śmierć i przemijanie są w „Balladzie zimowej” obecne na każdym kroku. Rycerz, który staje się posągiem, a potem rozpada się na pył, jest dosłownym przedstawieniem śmierci. Przemiana ta może być interpretowana jako komentarz na temat ludzkiego losu, w którym śmierć jest nieuchronnym końcem każdej drogi. Motyw śmierci jest wzmocniony przez obrazy związane z zimą – porą roku, która tradycyjnie kojarzy się z końcem i uśpieniem życia.

„Złote chleby i ręce” oraz „złote kosy i oczy” wnoszą element nostalgi za życiem, które już minęło. Te obrazy mogą symbolizować wspomnienia i marzenia, które towarzyszą człowiekowi na granicy życia i śmierci. Śmierć rycerza jest przedstawiona jako proces, w którym nie tylko ciało, ale i duch ulegają rozwiązaniu, co podkreśla uniwersalność i wszechobecność motywu przemijania.

Rola balady w literaturze i odniesienie do tradycji

„Ballada zimowa” Baczyńskiego nawiązuje do tradycji gatunku balady, który często opowiada o nadprzyrodzonych wydarzeniach, tragicznych losach i tajemniczych postaciach. Użycie elementów baśniowych, takich jak rycerz i jego przemiana, wpisuje się w konwencję balady jako formy opowiadającej historie o charakterze legendarnym czy fantastycznym.

Struktura wiersza i jego rytm również przypominają baladę, co wzmaga wrażenie słuchania opowieści przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Baczyński, tworząc nowoczesną balladę, jednocześnie oddaje hołd tradycji literackiej i wykorzystuje ją do przekazania głębokich refleksji na temat ludzkiego istnienia i jego miejsca w świecie.

Budowa wiersza

„Ballada zimowa” autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to utwór o wyraźnie zarysowanej strukturze. Wiersz składa się z ośmiu czterowersowych strof, które tworzą spójną całość, zarówno pod względem treści, jak i formy. Każda strofa jest zamknięta, co oznacza, że zawiera w sobie kompletny obraz lub myśl. Rymy są krzyżowe, co dodatkowo podkreśla rytmiczność i melodyjność utworu, a także jego baladowy charakter.

Gatunek i rodzaj literacki

Utwór „Ballada zimowa” należy do liryki, a dokładniej do gatunku literackiego, jakim jest ballada. Ballada jest formą poetycką, która łączy elementy narracyjne z lirycznymi, często opowiadając historię o dramatycznym lub tajemniczym charakterze. W przypadku tego wiersza Baczyńskiego, mamy do czynienia z baśniową atmosferą i romantycznym obrazem, który jest typowy dla ballad.

Środki stylistyczne

W „Balladzie zimowej” Krzysztof Kamil Baczyński wykorzystuje szereg środków stylistycznych, które nadają utworowi głębię i wyrazistość. Oto niektóre z nich:

 • Metafory – np. „chmura z miedzi”, „chmura jabłoni”, które nadają wierszowi bogatą warstwę obrazową.
 • Epitety – „lasy siwe od błysków”, „puklerz z ołowiu”, które charakteryzują elementy przyrody i przedmioty, nadając im emocjonalny wydźwięk.
 • Porównania – „jak chmura jabłoni”, które służą do zobrazowania postaci rycerza i jego końskiego towarzysza.
 • Personifikacja – np. „śnieg… był jak chmura jabłoni”, nadająca nieożywionym elementom cechy ludzkie.
 • Symbolika – np. „złote chleby i ręce”, „złote kosy i oczy”, które mogą symbolizować bogactwo, dobrobyt lub utraconą niewinność.
 • Onomatopeje – „promień przeciął ze świstem”, które naśladują dźwięki, dodając dynamiki opisywanym scenom.
 • Aliteracja – powtórzenie spółgłoski „s” w frazie „srebrzyste promień przeciął ze świstem”, co wzmacnia rytmiczność wersów.
 • Antyteza – kontrast między potęgą rycerza a jego śmiertelnością, między życiem a śmiercią, ruchem a nieuchronnym zastygnięciem w kamień.

Wykorzystanie tych środków stylistycznych sprawia, że „Ballada zimowa” Baczyńskiego jest utworem wielowymiarowym, w którym każdy wers i obraz nasycony jest głębokim znaczeniem i emocjami.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj