„Dzieci z Bullerbyn” – karta pracy i scenariusz lekcji

Strona głównaHumanistykaLektury"Dzieci z Bullerbyn" - karta pracy i scenariusz lekcji

W poniższej publikacji zostanie przedstawiona karta pracy oraz scenariusz lekcji, który może być wykorzystany przez nauczycieli podczas omawiania lektury „Dzieci z Bullerbyn” z uczniami. Zaprezentowane zadania i aktywności pozwolą na dogłębne zrozumienie treści książki oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu.

Karta pracy

1. Stworzenie mapy myślowej „Bohaterowie lektury „Dzieci z Bullerbyn”

Uczniowie wspólnie z nauczycielem tworzą mapę myślową przedstawiającą bohaterów lektury „Dzieci z Bullerbyn”. Nauczyciel wspomaga uczniów w procesie twórczym i pomaga im zidentyfikować główne postacie oraz ich cechy charakterystyczne.

Główne postacie:

 • Lisa – odważna, pomysłowa dziewczynka, która często bierze inicjatywę w zabawach.
 • Bosse – starszy brat Lisy, dowcipny i charyzmatyczny chłopiec, którego wszyscy lubią.
 • Lasse – młodszy brat Lisy, często śledzi starsze dzieci, jest ciekawski i zdolny.
 • Britta – dziewczynka o jasnych włosach, odpowiedzialna i troskliwa siostra Anny.
 • Anna – siostra Britty, śmiała i towarzyska dziewczynka, która lubi spędzać czas z innymi dziećmi.
 • Olle – starszy brat Kerstin, chłopiec, który lubi przygody i sport.
 • Kerstin – najmłodsza dziewczynka w Bullerbyn, słodka i niewinna, która uczy się od starszych dzieci.

Rodziny:

 • Rodzina Lisy, Bosse i Lasse.
 • Rodzina Britty, Anny i Olle.
 • Rodzina Kerstin.

Miejsca:

 • Bullerbyn – wieś, w której mieszkają dzieci.
 • Dom Lisy, Bosse i Lasse – jeden z trzech domów w Bullerbyn.
 • Dom Britty, Anny i Olle – drugi z trzech domów w Bullerbyn.
 • Dom Kerstin – trzeci z trzech domów w Bullerbyn.
 • Szkoła – miejsce, do którego uczęszczają dzieci z Bullerbyn.

Przygody i zabawy:

 • Zabawy na podwórku.
 • Wyprawy do lasu.
 • Pomoc dorosłym w pracach domowych i na roli.
 • Zabawy na łące.
 • Święta i uroczystości rodzinne.

Nauczyciel może zachęcić uczniów do dodawania szczegółów do mapy myślowej, takich jak ulubione zabawy bohaterów, ich zwierzęta czy charakterystyczne przedmioty związane z postaciami. Wspólna praca nad mapą myślową pozwoli uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać bohaterów oraz fabułę lektury.

Przeczytaj również: Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia i wskazówki

2. Zabawa „Prawda – fałsz”

Nauczyciel przygotowuje zestaw stwierdzeń dotyczących treści książki. Uczniowie mają za zadanie ustalić, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Zabawa może być przeprowadzona w formie gry, w której uczniowie zdobywają punkty za poprawne odpowiedzi.

Stwierdzenia z odpowiedzią „Prawda” Stwierdzenia z odpowiedzią „Fałsz”
W Bullerbyn mieszka sześcioro dzieci. Wszystkie dzieci z Bullerbyn są rodzeństwem.
Lisa, Bosse i Lasse to rodzeństwo. Bullerbyn to duże miasto.
Książka opowiada o codziennym życiu dzieci z Bullerbyn. Olle jest najstarszym chłopcem w Bullerbyn.
Autorką „Dzieci z Bullerbyn” jest Astrid Lindgren. Dzieci z Bullerbyn nigdy nie opuszczają swojej wioski.
Olle jest bratem Britty i Anny. Książka „Dzieci z Bullerbyn” została napisana przez Jana Brzechwę.
Dzieci z Bullerbyn często spędzają czas na zabawach i przygodach. Akcja książki rozgrywa się w Polsce.
Kerstin to najmłodsza dziewczynka w Bullerbyn. W Bullerbyn mieszka tylko jedna rodzina.
Dzieci z Bullerbyn uczęszczają do szkoły w pobliskiej wsi. Dzieci z Bullerbyn nie uczęszczają do szkoły.
Akcja książki rozgrywa się w Szwecji. Wszystkie dzieci z Bullerbyn mają takie same cechy charakteru.
Dzieci z Bullerbyn pomagają dorosłym w pracach domowych i na roli. Lasse jest najmłodszym chłopcem w Bullerbyn.

3. Praca w grupach: tworzenie portretów dzieci z Bullerbyn

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje opis jednego z dzieci z Bullerbyn. Uczniowie mają za zadanie przygotować portret swojego bohatera, uwzględniając zarówno jego wygląd, jak i cechy charakteru.

4. Praca samodzielna

Na zakończenie zajęć uczniowie indywidualnie wybierają jedno z dzieci z Bullerbyn i opisują krótką scenkę, w której ich wybrany bohater odgrywa główną rolę. Scenka powinna odzwierciedlać cechy charakterystyczne postaci oraz nawiązywać do treści lektury.

Cele i środki dydaktyczne

Cel ogólny:

 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie postaw wartościujących, na podstawie przykładów z życia bohaterów książki.
 • Pogłębianie wiedzy na temat życia na wsi oraz dawnych tradycji i obyczajów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odtworzyć fabułę książki „Dzieci z Bullerbyn”.
 • Uczeń zna głównych bohaterów książki i potrafi opisać ich cechy charakteru.
 • Uczeń potrafi przeprowadzić analizę wybranych fragmentów tekstu.

Środki dydaktyczne:

 • Książka „Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid Lindgren.
 • Karty pracy dla uczniów.
 • Tablica interaktywna lub projektor multimedialny.
 • Kolorowe pisaki, flamastry lub kredki.

Scenariusz lekcji

 1. Wstęp
 • Nauczyciel wprowadza temat lekcji i przedstawia cel zajęć.
 • Nauczyciel pyta uczniów, czy znają książkę „Dzieci z Bullerbyn” i prosi o krótkie przedstawienie fabuły.
 1. Omówienie książki
 • Nauczyciel czyta wybrane fragmenty książki, zachęcając uczniów do wspólnego odczytywania.
 • Następnie nauczyciel zadaje pytania kontrolne dotyczące fabuły i bohaterów, aby sprawdzić stopień zrozumienia tekstu.
 1. Praca z kartami pracy
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, które zawierają zadania związane z analizą tekstu oraz twórczym podejściem do tematyki książki (np. opisanie swojego idealnego dnia na wsi, napisanie listu do jednego z bohaterów).
 • Uczniowie indywidualnie pracują nad kartami pracy.
 • Nauczyciel chodzi po klasie i udziela pomocy uczniom w razie potrzeby.
 1. Omówienie wyników pracy
 • Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie swoich odpowiedzi i wybranych zadań z kart pracy.
 • Wspólnie z uczniami omawiają poprawność odpowiedzi oraz analizują wybrane fragmenty tekstu.
 1. Dyskusja na temat wartości przedstawionych w książce
 • Nauczyciel prowadzi dyskusję z uczniami na temat wartości i postaw, które można zaobserwować u bohaterów „Dzieci z Bullerbyn”. Przykłady to przyjaźń, pomoc innym, szacunek dla przyrody i zwierząt, pracowitość.
 • Uczniowie są zachęcani do wyrażania swoich opinii i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat tego, co uważają za ważne wartości w życiu.
 1. Praca plastyczna
 • Nauczyciel proponuje uczniom stworzenie ilustracji do książki „Dzieci z Bullerbyn” – może to być portret jednego z bohaterów, scena z życia wsi lub dowolne inne wyobrażenie związane z lekturą.
 • Uczniowie otrzymują kredki, flamastry lub farby, a następnie indywidualnie tworzą własne prace plastyczne.
 1. Prezentacja prac plastycznych
 • Nauczyciel zachęca uczniów do pokazania swoich prac kolegom i koleżankom oraz opowiedzenia o tym, co przedstawiają.
 • Wszystkie prace są wywieszane na tablicy lub ścianie, aby stworzyć wspólną galerię sztuki inspirowaną „Dziećmi z Bullerbyn”.
 1. Zadanie domowe
 • Nauczyciel informuje uczniów o zadaniu domowym, które ma na celu dalsze rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu. Przykładowe zadania: napisanie krótkiego opowiadania na podstawie jednego z wątków z książki, stworzenie własnego planu dnia na wsi, analiza wybranego fragmentu lektury pod kątem wartości i uczuć bohaterów.
 1. Podsumowanie i zakończenie lekcji
 • Nauczyciel raz jeszcze przypomina główne cele lekcji, podkreślając znaczenie czytania dla rozwoju umiejętności językowych oraz wartość poznawania literatury dziecięcej.
 • Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywny udział w lekcji i życzy im przyjemnego dalszego odkrywania świata „Dzieci z Bullerbyn” oraz innych książek.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj