Holizm – co to znaczy? Definicja i przykłady podejścia holistycznego

Strona głównaPsychologiaHolizm - co to znaczy? Definicja i przykłady podejścia holistycznego

Holizm, od greckiego „holos” oznaczającego całość, to koncepcja, która podkreśla istotność całości, nie tylko poszczególnych elementów składowych. Zakłada, że całość jest czymś więcej niż tylko sumą jej części, i że te części całościowe podlegają niezwykłej interakcji i powiązaniu. Holistyczne podejście staje się coraz bardziej popularne w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego, przynosząc nowe perspektywy i rozwiązania.

Co to znaczy holizm? Definicja i pochodzenia słowa

Holizm jest koncepcją, która po raz pierwszy pojawiła się w latach dwudziestych XX wieku, dzięki pracą Jan Christiana Smutsa, który w swoim dziele „Holism and Evolution” opisał holizm jako filozoficzną teorię rozwoju rzeczywistości.

 • Definicja: holizm to koncepcja, która zakłada, że systemy (fizyczne, biologiczne, społeczne, ekonomiczne, mentalne, lingwistyczne) i ich właściwości powinny być analizowane jako całość, a nie tylko przez badanie ich poszczególnych elementów.
 • Pochodzenie słowa: słowo „holistyczny” pochodzi od greckiego słowa „holos”, które oznacza „całość”, „wszystko” lub „wszechświat”.
 • Ewolucja holizmu: w latach dwudziestych XXI wieku, holizm zyskał na popularności w biznesie i medycynie, gdzie zastosowanie podejścia holistycznego może przynosić wiele korzyści.

Podstawowe założenia holizmu

Podstawą holistycznego podejścia jest przekonanie, że całość jest czymś więcej niż tylko sumą jej części. W tradycyjnym, redukcjonistycznym podejściu do nauki, skomplikowane zjawiska są analizowane przez rozbicie ich na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia części. Holizm, z drugiej strony, stawia na zrozumienie całościowego obrazu.

W praktyce oznacza to, że do pełnego zrozumienia jakiegoś systemu, czy to biologicznego, społecznego czy ekonomicznego, nie wystarczy zrozumienie poszczególnych elementów tego systemu – musimy również zrozumieć, jak te części współdziałają i wpływają na siebie nawzajem.

 1. Interakcje między elementami: w systemie holistycznym, poszczególne części nie działają niezależnie. Ich działanie i właściwości są kształtowane przez ich wzajemne interakcje i powiązania.
 2. Całość > Suma części: w podejściu holistycznym, całość jest widziana jako coś więcej niż tylko suma jego części. Właściwości całości nie mogą być przewidziane tylko na podstawie właściwości indywidualnych części.

Medycyna holistyczna

Kobieta podczas zabiegu kamertonami rezonującymi

W medycynie holistycznej, ciało i umysł są postrzegane jako nierozerwalna całość. Zamiast skupiać się tylko na leczeniu objawów choroby, medycyna holistyczna stara się zrozumieć i leczyć cały organizm.

 1. Podejście holistyczne w medycynie: szuka przyczyn choroby, rozważając różne aspekty zdrowia pacjenta – fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe. To podejście stara się zrozumieć, jak te różne aspekty wpływają na siebie nawzajem i na zdrowie pacjenta.
 2. Przykłady terapii podejściem holistycznym: w praktyce, medycyna holistyczna może obejmować różne techniki, takie jak akupunktura, medytacja, dieta i ćwiczenia.

Holizm jako klucz do zrozumienia zjawisk społecznych

Drewniane figurki ludzi połączone liniami

Holizm odegrał kluczową rolę w metodologii nauk społecznych. Podejście holistyczne pozwala na głębsze zrozumienie zjawisk społecznych, które są zwykle skomplikowane i wielowymiarowe.

 1. Holizm w naukach społecznych: pomaga badaczom zrozumieć, jak poszczególne elementy społeczeństwa współdziałają i wpływają na siebie nawzajem. Pozwala to na bardziej kompleksowe i dokładne badanie zjawisk społecznych.
 2. Zalety holizmu: pozwala naukowcom społecznym na badanie społeczeństwa jako całości, a nie tylko jako zbioru niezależnych jednostek.

Holizm w strategii biznesowej

Dwie osoby z dopasowanymi puzzlami, symbolizując znaczenie współpracy podczas tworzenia holistycznej strategii biznesowej

Podejście holistyczne staje się coraz bardziej popularne w biznesie, w szczególności w kontekście tworzenia strategii biznesowych. Holistyczna strategia rozwoju zakłada, że wszystkie elementy organizacji są ze sobą powiązane i że decyzje podjęte w jednym obszarze mają wpływ na inne obszary.

 1. Myślenie strategiczne: aby stworzyć holistyczną strategię, konieczne jest myślenie strategiczne, które pozwoli nam zrozumieć, jak różne części organizacji współdziałają ze sobą. Na przykład, decyzje dotyczące produkcji mogą wpływać na dział marketingu, a decyzje personalne mogą wpływać na dział finansów.
 2. Zrównoważony rozwój: holistyczna strategia powinna również brać pod uwagę zrównoważony rozwój, co oznacza, że powinna uwzględniać nie tylko korzyści finansowe, ale także wpływ firmy na społeczeństwo i środowisko.
 3. Marketing: w ramach marketingu holistycznego, firma stara się budować głębsze relacje z klientami poprzez indywidualne podejście i personalizację komunikacji. Dąży do tego, aby każdy punkt kontaktu z klientem, począwszy od reklam i strony internetowej, aż po obsługę klienta, odzwierciedlał spójną i autentyczną wizję marki.

Holistyczne podejście w edukacji

dwie uczennice na szkolnym korytarzu z uśmiechem przeglądające notatki

Holistyczne podejście do edukacji podkreśla znaczenie uczenia się jako doświadczenia całościowego, które obejmuje nie tylko umysł, ale również ciało, emocje i ducha. Jest to podejście, które kładzie nacisk na rozwój wszystkich aspektów osoby, nie tylko jej umiejętności akademickich.

 1. Rola holizmu w edukacji: podkreśla znaczenie uczenia się jako doświadczenia całościowego, które obejmuje nie tylko umysł, ale również ciało, emocje i ducha.
 2. Przykłady zastosowania podejścia holistycznego w edukacji: mogą obejmować wprowadzenie ćwiczeń fizycznych lub praktyk mindfulness do programu nauczania, skupienie się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i empatia, oraz integrację różnych dyscyplin w nauczaniu.

Holistyczne podejście do zdrowia

kobieta praktykująca mindfulness

Podejście to ma na celu nie tylko leczenie istniejących chorób, ale także prewencję i promocję zdrowia.

 1. Holistyczna prewencja chorób: Pmoże obejmować zarówno działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka chorób, takie jak zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna, jak i promowanie zdrowego stylu życia, który obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.
 2. Zdrowie ciała i umysłu: w kontekście holistycznego podejścia do zdrowia, zdrowie ciała i umysłu są nierozerwalnie połączone. To oznacza, że dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej niezbędne jest również dbanie o zdrowie psychiczne i emocjonalne.

Holistyczne podejście do życia

Holistyczne podejście do życia koncentruje się na integracji wszystkich aspektów istnienia człowieka – ciała, umysłu, emocji i ducha – tworząc zrównoważony i pełny obraz życia. Jest to perspektywa, która uwzględnia kompleksowość ludzkiej egzystencji i promuje harmonię we wszystkich jej wymiarach.

 • Zintegrowane aspekty życia: Holizm w życiu obejmuje rozumienie, że wszystkie jego aspekty – zdrowie fizyczne, emocjonalne, intelektualne, społeczne i duchowe – są ze sobą głęboko powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Oznacza to, że każdy element, od relacji interpersonalnych po osobiste przekonania, ma wpływ na ogólny stan dobrobytu.
 • Praktyki wspierające holistyczny styl życia: Mogą to być różnorodne działania, takie jak medytacja, yoga, głębokie relacje interpersonalne, ciągła nauka i rozwój osobisty, a także świadomy wybór zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Kluczowe jest tu dążenie do równowagi i harmonii we wszystkich obszarach życia.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Holizm to przede wszystko droga w kierunku synergii. Takie całościowe podejście do dowolnych tematów pozwala przede wszystkim stworzyć nową jakość, opartą na głębokiej świadomości powiązanych z sobą procesów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj