Komunikacja niewerbalna – co to znaczy? Elementy i przykłady

Strona głównaPsychologiaKomunikacja niewerbalna - co to znaczy? Elementy i przykłady

Komunikacja niewerbalna odgrywa kluczową rolę w życiu społecznym. Przedstawia się jako mowa niewerbalna, która obejmuje wiele form, takich jak gesty, wyraz twarzy czy postawa. W artykule zapoznasz się z elementami komunikacji niewerbalnej, funkcjami, gestami i sygnałami, które są niezbędne do zrozumienia tego ważnego aspektu komunikacji.

Co to jest komunikacja niewerbalna?

Komunikacja niewerbalna to przekaz informacji między ludźmi za pomocą sygnałów niewerbalnych, niezaangażowania słów. W przeciwieństwie do werbalnych komunikatów niewerbalne są bardziej nieświadome, choć można je również celowo manipulować.

Przykładowe elementy komunikacji niewerbalnej:

 1. gestykulacja, czyli ruchy dłoni i ramion,
 2. mimika, czyli ruchy mięśni twarzy,
 3. postawa ciała,
 4. odległość i przestrzeń osobistą,
 5. kontakt wzrokowy,
 6. czas i tempo wypowiedzi,
 7. dotyk i kontakty fizyczne,
 8. właściwości głosu, takie jak ton, głośność, tempo czy intonacja.
SygnałZnaczenie
Skrzyżowane ramionaZamknięcie, obrona, brak zainteresowania lub niezadowolenie
Kiwanie głowąZgoda, zrozumienie lub przyjęcie informacji
UśmiechPrzyjazność, radość, otwartość
Potrząsanie głowąNiezgoda, dezaprobaty
Uniesienie brwiZaskoczenie, zdziwienie
Spojrzenie na zegarekNiecierpliwość, oczekiwanie na zakończenie rozmowy lub spotkania
Sygnały komunikacji niewerbalnej a ich znaczenie

Elementy komunikacji niewerbalnej

1. Gesty niewerbalne

Gesty to ruchy ciała, zwłaszcza rąk i ramion, które przekazują określone znaczenie. Istnieje wiele rodzajów gestów, takich jak:

 1. Ilustratory: ruchy, które wspomagają nasze słowa, np. wskazywanie na coś podczas mówienia o tym
 2. Emblematy: gesty, które mają jasne, ustalone znaczenie, np. pokazanie kciuka do góry jako znak aprobaty
 3. Regulatory: gesty, które kontrolują przebieg rozmowy, np. podniesienie ręki, aby zasygnalizować chęć przemówienia
 4. Adaptory: nieświadome gesty, które pomagają nam radzić sobie z napięciem, np. zabawa długopisem podczas rozmowy

2. Mimika

Mimika to ruchy mięśni twarzy, które wyrażają emocje. Wyraz twarzy jest kluczowy w komunikacji niewerbalnej, ponieważ pozwala nam szybko i intuicyjnie odczytywać emocje innych osób. Na przykład, uśmiech może wyrażać radość, zaś zmarszczenie brwi – niezadowolenie.

3. Postawa ciała

Postawa to sposób, w jaki utrzymujemy nasze ciało podczas siedzenia, stania czy chodzenia. Postawa może świadczyć o naszym samopoczuciu, pewności siebie, otwartości na rozmówcę lub dominacji. Na przykład, wyprostowane ramiona i podniesiona głowa sugerują pewność siebie, podczas gdy zgarbiona postawa może wyrażać nieśmiałość lub niepewność.

4. Odległość i przestrzeń osobista

Odległość między rozmówcami oraz przestrzeń osobista są ważnym elementem komunikacji niewerbalnej. Zasady te różnią się w zależności od kultury, ale zwykle możemy wyróżnić cztery strefy przestrzeni osobistej:

 1. Strefa intymna (0-45 cm): zarezerwowana dla najbliższych relacji, takich jak rodzina czy partnerzy
 2. Strefa osobista (45-120 cm): wykorzystywana w rozmowach z przyjaciółmi czy współpracownikami
 3. Strefa społeczna (120-360 cm): stosowana w interakcjach z mniej znanymi osobami, np. w trakcie konferencji czy spotkania biznesowego
 4. Strefa publiczna (powyżej 360 cm): odległość utrzymywana podczas wystąpień publicznych czy prezentacji

5. Kontakt wzrokowy

Kontakt wzrokowy odgrywa istotną rolę w komunikacji niewerbalnej, ponieważ pozwala wyrazić zainteresowanie, zaangażowanie, empatię, a także dominację. Utrzymywanie oczu na rozmówcy jest zwykle oznaką szacunku i zrozumienia, choć w niektórych kulturach unikanie kontaktu wzrokowego może być również oznaką szacunku.

6. Czas i tempo wypowiedzi

Czas, jak długo mówimy, oraz tempo naszej wypowiedzi, również są istotnymi elementami komunikacji niewerbalnej. Długie przemowy mogą być odbierane jako dominujące, podczas gdy zbyt krótkie odpowiedzi mogą sugerować brak zaangażowania lub zainteresowania. Tempo wypowiedzi może wpłynąć na odbiór naszych słów – zbyt szybkie mówienie może sugerować nerwowość, podczas gdy zbyt wolne może być odbierane jako znudzenie czy apatia.

7. Dotyk i kontakty fizyczne

Dotyk i kontakty fizyczne są ważnym elementem komunikacji niewerbalnej, szczególnie w budowaniu więzi emocjonalnych. W zależności od kultury i sytuacji, dotyk może być wyrazem wsparcia, pocieszenia, aprobaty czy nawet dominacji. Ważne jest jednak, aby pamiętać o granicach i respektować przestrzeń osobistą innych osób.

8. Właściwości głosu

Oprócz treści wypowiedzi, sposób, w jaki mówimy, również przekazuje wiele informacji. Właściwości głosu, takie jak ton, głośność, tempo czy intonacja, mogą oddać nasze emocje, postawę czy intencje. Na przykład, podniesienie tonu może wskazywać na zainteresowanie lub zaskoczenie, podczas gdy monotonna intonacja może być odbierana jako brak entuzjazmu.

Funkcje komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna pełni wiele funkcji w naszych interakcjach społecznych. Oto kilka z nich:

 1. Ekspresja emocjonalna: Poprzez mowę niewerbalną, możemy wyrazić swoje uczucia, takie jak radość, smutek, złość czy strach.
 2. Regulacja interakcji: Sygnały niewerbalne, takie jak gesty czy kontakt wzrokowy, pomagają regulować przebieg rozmowy, dając sygnał, kiedy przekazać głos czy zakończyć wypowiedź.
 3. Zastępowanie słów: Czasami gesty czy mimika potrafią zastąpić słowa i przekazać znaczenie bez użycia języka werbalnego, np. skinienie głową na „tak” czy pokręcenie na „nie”.
 4. Uzupełnianie werbalnej komunikacji: Mowa niewerbalna może wspierać i wzmacniać nasze słowa, np. podkreślenie ważnego punktu za pomocą gestu.
 5. Sprzeczność z werbalną komunikacją: W niektórych przypadkach sygnały niewerbalne mogą być sprzeczne z naszymi słowami, co może prowadzić do nieporozumień czy nawet kłamstwa.

Znaczenie komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna odgrywa kluczową rolę w naszym życiu społecznym, ponieważ:

 1. Wpływa na pierwsze wrażenie: Nasze postawy, gesty czy kontakt wzrokowy mogą wpłynąć na to, jak zostaniemy odebrani przez innych ludzi.
 2. Buduje relacje: Umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych innych osób oraz dostosowywanie swojej komunikacji może prowadzić do lepszego zrozumienia, większej empatii i bliższych relacji.
 3. Wzmacnia przekaz werbalny: Mowa niewerbalna może podkreślać, wspierać lub uzupełniać nasze słowa, co prowadzi do skuteczniejszej komunikacji.
 4. Ułatwia zrozumienie: Sygnały niewerbalne, takie jak mimika czy gesty, mogą pomóc w odbiorze i interpretacji przekazu werbalnego.
 5. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów: Zdolność do odczytywania i stosowania komunikacji niewerbalnej może pomóc w deeskalacji konfliktów, wykazaniu empatii i zrozumieniu perspektywy drugiej osoby.
Obszar życiaMowa ciałaKontakt wzrokowy
BiznesPewna i zdecydowana postawa, uścisk dłoni podczas spotkań biznesowych, mierzenie kontaktu wzrokowego podczas prezentacjiUtrzymanie kontaktu wzrokowego podczas rozmów biznesowych, wyraziste wyrażanie uwagi i zainteresowania
Relacje międzyludzkieUścisk dłoni lub przytulanie przy spotkaniu towarzyskim, otwarta i przyjazna postawa ciała podczas rozmowyUtrzymanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, wyraziste wyrażanie emocji twarzą
NauczanieWykorzystywanie gestów i mowy ciała do akcentowania istotnych punktów, uważne słuchanie i utrzymanie kontaktu wzrokowego z uczniamiUtrzymanie kontaktu wzrokowego z uczniami, wyraziste wyrażanie zainteresowania i zrozumienia
MedycynaDelikatne dotknięcie pacjenta w celu okazania współczucia, uspokajająca i pewna postawa ciała lekarzaUtrzymanie kontaktu wzrokowego z pacjentem, wyraziste wyrażanie empatii i zrozumienia
Komunikacja niewerbalna w różnych obszarach życia

Ćwiczenia dla dzieci i dorosłych

Komunikacja niewerbalna jest umiejętnością, którą można rozwijać przez praktykę. Oto kilka ćwiczeń zarówno dla dzieci, jak i dorosłych:

 1. Mimiczne zgadywanki: Uczestnicy na przemian pokazują wyraz twarzy, który odzwierciedla określoną emocję, a reszta grupy stara się zgadnąć, o jaką emocję chodzi.
 2. Gesty i ich znaczenie: Uczestnicy na przemian wykonują gesty, a reszta grupy próbuje odgadnąć ich znaczenie.
 3. Teatr cieni: Przeprowadź krótką scenkę, w której uczestnicy muszą porozumiewać się tylko za pomocą gestów i mimiki, bez używania słów.
 4. Wspólne rysowanie: W parach uczestnicy rysują obraz, ale tylko jeden z nich widzi wzór. Osoba widząca wzór musi przekazać instrukcje swojemu partnerowi, używając tylko gestów i sygnałów niewerbalnych.

Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

W trakcie negocjacji komunikacja niewerbalna może mieć kluczowe znaczenie. Oto kilka wskazówek, jak wykorzystać mowę niewerbalną podczas negocjacji:

 1. Obserwuj sygnały niewerbalne innych uczestników: Uważne obserwowanie gestów, mimiki czy postawy innych osób może pomóc ocenić ich emocje, intencje czy poziom zaangażowania.
 2. Stosuj gesty, które budują zaufanie: Utrzymuj kontakt wzrokowy, uśmiechaj się i unikaj zamkniętych postaw, takich jak skrzyżowane ramiona.
 3. Kontroluj własne sygnały niewerbalne: Bądź świadom swoich gestów, mimiki czy tonu głosu i dostosuj je do sytuacji, aby przekazać pewność siebie, otwartość czy współpracę.
 4. Zwracaj uwagę na odległość i przestrzeń osobistą: Utrzymuj odpowiednią odległość od innych uczestników, aby nie naruszać ich przestrzeni osobistej, co mogłoby prowadzić do konfliktów.

Różnice kulturowe w komunikacji niewerbalnej

Ważne jest, aby pamiętać, że komunikacja niewerbalna może różnić się w zależności od kultury. Gest, który w jednej kulturze może być odbierany jako pozytywny, w innej może być uznany za obraźliwy lub nieodpowiedni. Dlatego warto poznać różnice kulturowe w mowie niewerbalnej, szczególnie gdy podróżujemy czy współpracujemy z osobami z innych krajów. Oto kilka przykładów różnic kulturowych w komunikacji niewerbalnej:

 1. Gesty: Gest pokazujący „OK” (kciuk i palec wskazujący tworzące okrąg) jest powszechnie używany w krajach zachodnich, ale w niektórych kulturach, takich jak tureckiej czy brazylijskiej, może być odbierany jako obraźliwy.
 2. Kontakt wzrokowy: W kulturze zachodniej, utrzymanie kontaktu wzrokowego jest oznaką szacunku i zaangażowania. Jednak w niektórych kulturach azjatyckich, unikanie kontaktu wzrokowego może być wyrazem szacunku, szczególnie wobec osób starszych czy o wyższym statusie społecznym.
 3. Dotyk: W kulturach latynoamerykańskich czy południowoeuropejskich, dotyk i bliskość fizyczna są częstymi elementami komunikacji niewerbalnej. W krajach skandynawskich czy azjatyckich, większa przestrzeń osobista i unikanie dotyku są bardziej powszechne.
 4. Wyrażanie emocji: W kulturach, takich jak włoska czy brazylijska, wyrażanie emocji za pomocą gestów i mimiki jest powszechne. Natomiast w krajach, takich jak Japonia czy Finlandia, ludzie mogą być bardziej powściągliwi w okazywaniu uczuć.

Zasady komunikacji niewerbalnej

Poniżej znajdziesz kilka zasad, które warto mieć na uwadze, aby poprawić swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej.

 1. Bądź świadomy swojej mowy niewerbalnej: Obserwuj swoje gesty, mimikę, postawę i ton głosu, aby lepiej kontrolować przekaz niewerbalny.
 2. Ucz się czytać sygnały niewerbalne innych: Staraj się zwracać uwagę na mowę niewerbalną innych osób, aby lepiej zrozumieć ich uczucia, intencje czy potrzeby.
 3. Dostosuj komunikację niewerbalną do sytuacji: Wybieraj odpowiednie gesty, mimikę czy ton głosu, aby wspierać i wzmacniać swoje słowa.
 4. Szukaj spójności między werbalną a niewerbalną komunikacją: Jeśli sygnały niewerbalne są sprzeczne z przekazem werbalnym, może to prowadzić do nieporozumień czy dezinformacji.

Style komunikacji niewerbalnej

W komunikacji niewerbalnej można wyróżnić różne style, które oddają sposób, w jaki dana osoba korzysta z mowy niewerbalnej.

 1. Ekspresyjny: Osoby o ekspresyjnym stylu komunikacji niewerbalnej często posługują się szeroką gamą gestów, mimiki oraz zmian w tonie głosu, aby przekazać swoje uczucia, emocje i intencje. Ten styl może być postrzegany jako otwarty, żywiołowy i entuzjastyczny.
 2. Powściągliwy: W przeciwnym przypadku, osoby o powściągliwym stylu mowy niewerbalnej są bardziej subtelne i ostrożne w korzystaniu z gestów, mimiki czy intonacji. Ten styl może być postrzegany jako spokojny, zrównoważony i taktowny.
 3. Asertywny: Osoby o asertywnym stylu komunikacji niewerbalnej używają swojej mowy niewerbalnej, aby wyraźnie artykułować swoje potrzeby, granice i oczekiwania. Ten styl może być postrzegany jako pewny siebie, stanowczy i bezpośredni.
 4. Dyplomatyczny: Osoby o dyplomatycznym stylu mowy niewerbalnej starają się dostosować swoją komunikację niewerbalną, aby uniknąć konfliktów i promować harmonię. Ten styl może być postrzegany jako ugodowy, uprzejmy i troskliwy.

Warto być świadomym własnego stylu komunikacji niewerbalnej, jak również stylów innych osób, aby lepiej zrozumieć, jak nawiązywać relacje i efektywnie komunikować się z innymi.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej jest niezwykle ważny dla skutecznego porozumiewania się. Świadomość gestów, mimiki i tonu głosu pomaga budować lepsze relacje. Ćwiczenia, obserwacja innych i praktyka są kluczowe. Warto inwestować czas w rozwijanie tej umiejętności, aby stawać się bardziej skutecznym i empatycznym komunikatorem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj