Kto to jest senior i od jakiego wieku?

Strona głównaPsychologiaSpołeczeństwoKto to jest senior i od jakiego wieku?

Wiek to tylko liczba, ale kiedy dokładnie zaczynamy być seniorami? To pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W artykule przyjrzymy się różnym definicjom seniora, od tradycyjnych pojęć wieku emerytalnego, po nowoczesne podejścia skupiające się na zdrowym starzeniu. Sprawdzimy również co o seniorach mówią badania.

Kim jest senior? Definicja i wiek

Nie ma jednoznacznej definicji, kto jest seniorem. Wiele instytucji i organizacji określa tę grupę w inny sposób, a granica wiekowa bycia seniorem jest płynna.

Definicja seniora:

 • Tradycyjnie za seniorów uważa się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to związane z przejściem na emeryturę.
 • Niektóre organizacje i instytucje za seniorów uznają już osoby po 50. lub 55. roku życia. W tym wieku można zacząć korzystać z pierwszych zniżek dla seniorów.

W praktyce termin „senior” jest dość umowny i może dotyczyć szerokiego przedziału wiekowego – od 50. do 90. roku życia. Kluczowe jest to, jak osoba funkcjonuje i postrzega siebie, a nie tylko metryka. Dzisiaj wielu 65-latków czuje się młodo, pracuje, podróżuje i aktywnie spędza czas. Nie utożsamiają się oni z „byciem seniorem”.

Przeczytaj również: Do czego uprawnia karta seniora?

Seniorzy okiem WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie definiuje seniora poprzez konkretny wiek, ale raczej skupia się na procesie starzenia i zdrowym starzeniu się. Zdrowe starzenie się jest określane jako rozwijanie i utrzymywanie zdolności funkcjonalnych, które umożliwiają dobre samopoczucie w starszym wieku. Zdolności funkcjonalne są określane przez wewnętrzną zdolność jednostki (tj. fizyczne i psychiczne zdolności osoby), środowisko, w którym żyje (rozumiane w najszerszym sensie, włączając w to środowisko fizyczne, społeczne i polityczne) oraz interakcje między nimi.

WHO podkreśla, że każda osoba, w każdym kraju świata, powinna mieć możliwość długiego i zdrowego życia, niezależnie od wieku. Organizacja zwraca uwagę na znaczący wzrost liczby i proporcji osób w wieku 60 lat i starszych w populacji globalnej. W 2019 roku liczba osób w wieku 60 lat i starszych wynosiła 1 miliard, a prognozuje się, że do 2030 roku wzrośnie do 1,4 miliarda, a do 2050 roku do 2,1 miliarda.

Zalecenia WHO dotyczące zdrowia dla osób starszych:

 • Organizacja zaleca diety bogate w owoce i warzywa oraz niskie w ultra-przetworzone produkty z duża zawartością cukru, soli i tłuszczów nasyconych.
 • Ponadto, zaleca co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo, co zmniejsza ryzyko śmiertelności z wszystkich przyczyn o 28%.
 • Zaangażowanie w aktywność fizyczną w jeszcze wyższy poziom aktywności fizycznej może zmniejszyć to ryzyko o 35%.

Pokolenie 50+ nową siłą na rynku

W ostatnich latach, obserwujemy fascynującą transformację w społeczeństwie, dotyczącą pokolenia osób w wieku 50-70 lat. Długo utrzymywane stereotypy o seniorach jako grupie tradycyjnej, niechętnej zmianom i technologiom, zaczynają tracić na znaczeniu. Współczesne pokolenie 50+ to grupa dynamiczna, aktywna i pełna życiowej energii, co potwierdzają wyniki raportu Atena Research & Consulting.

Pokolenie dzisiejszych 50-70-latków, często niesprawiedliwie etykietowane jako „Silver Generation” czy „Silver Tsunami”, w rzeczywistości prezentuje zupełnie inne oblicze. Badania pokazują, że są to osoby pełne energii życiowej, doświadczenia, a także ambicji. Żyją coraz dłużej, młodziej i zdrowiej. Co więcej, są zamożni, często zajmują wysokie stanowiska zawodowe i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym.

Dane statystyczne

 • Otwartość na Nowe: Aż 68% badanych deklaruje zainteresowanie nowymi trendami, w tym digitalizacją, nowymi trendami w żywieniu oraz aktywnością fizyczną.
 • Młodość Duchem: Osoby z tego pokolenia czują się średnio o 11 lat młodsze niż wskazuje na to ich metryka. To pokazuje, jak dużą wagę przykładają do dbałości o siebie i swoje samopoczucie.
 • Aktywność Zawodowa: Praca jest dla nich ważną wartością. 51% badanych nadal jest aktywnych zawodowo po 60. roku życia, co świadczy o ich zaangażowaniu i pasji.
 • Stabilność Finansowa: 80% respondentów uważa, że ich sytuacja finansowa jest stabilna, co daje im poczucie bezpieczeństwa i możliwość realizacji własnych pasji.

Segmentacja pokolenia 50+

Badania pokazują, że pokolenie 50+ nie jest jednolitą grupą. Wyróżniono kilka segmentów, które różnią się między sobą postawami, zachowaniami i podejściem do życia:

 • HotHardzi: Zadowoleni z życia, ceniący relacje rodzinne i zawodowe.
 • Kapłani Tradycji: Tradycyjni, ale nie tak jednoznaczni w swoich postawach, jak mogłoby się wydawać.
 • GrandLejdis: Aktywne, towarzyskie, dbające o zdrowy styl życia.
 • Cichosze: Wycofani społecznie i zawodowo z powodu problemów zdrowotnych.
 • Fotelsi: Ustabilizowani, preferujący spędzanie czasu w domu.
 • Matki Sercanki: Skupione na rodzinie i kościele.
 • Gold Boye: Zamożni, cieszący się życiem, intensywnie pracujący i oddający się rozrywkom.

Pokolenie 50+ stoi przed różnymi wyzwaniami, ale również ma konkretne oczekiwania wobec rynku pracy, usług zdrowotnych i oferty produktów. Oczekują oni, że ich potrzeby zostaną zrozumiane i odpowiednio zaadresowane przez przedsiębiorstwa i instytucje.

Przykłady postaci, które udowodniły, że wiek to tylko liczba.

W historii sztuki nie brakuje przykładów artystów, którzy swoje największe dzieła stworzyli będąc w podeszłym wieku. Poznaj kilka wybitnych postaci, które udowodniły, że kreatywność nie ma terminu ważności.

 1. Claude Monet – słynny impresjonista, który tworzył niektóre ze swoich najsłynniejszych prac, w tym serię obrazów „Lilie wodne”, będąc już po 70. roku życia. Po operacji zaćmy w wieku 80 lat, jego paleta barw stała się głębsza i intensywniejsza.
 2. Grandma Moses (Anna Mary Robertson Moses) – rozpoczęła malowanie w latach 70. swojego życia, kiedy to artretyzm uniemożliwił jej haftowanie. Jej prace stały się popularne po tym, jak kolekcjoner sztuki odkrył jej obrazy w 1938 roku.
 3. Agnes Martin – malarka, która nawet w ostatnich dniach życia tworzyła dzieła przesycone spokojem, w tym małe rysunki roślin.
 4. Henry Roth – autor, który po sukcesie swojej powieści „Call It Sleep” w 1934 roku, milczał przez 60 lat, by powrócić z cenioną serią powieści „Mercy of a Rude Stream” w 1994 roku.
 5. Elliott Carter – kompozytor, który tworzył muzykę aż do śmierci w wieku 103 lat, kończąc jedno ze swoich najbardziej cenionych dzieł w wieku 88 lat.
 6. Frank Lloyd Wright – ikoniczny architekt, który kontynuował ewolucję swojego stylu aż do śmierci w wieku 91 lat, nadzorując budowę Muzeum Guggenheima.
 7. Mary Wesley – angielska powieściopisarka, która zaczęła pisać poważnie dopiero po 60. roku życia, a jej pierwsza książka ukazała się, gdy miała 70 lat.
 8. Manoel de Oliveira – reżyser portugalski, który tworzył filmy aż do wieku 104 lat.
 9. Toni Morrison – ceniona powieściopisarka, która zyskała sławę dzięki swoim książkom, w tym „Najniebiesze Oko” i „Umiłowana”, a jej kariera pisarska rozkwitła w późniejszych latach życia.
 10. Laura Ingalls Wilder – zaczęła pisać serię „Domek na prerii” w wieku 65 lat.
 11. Colonel Harland Sanders – założyciel sieci restauracji Kentucky Fried Chicken w wieku 65 lat.
 12. Estelle Getty – aktorka, która zdobyła szeroką sławę w wieku 63 lat dzięki roli w serialu „Złote Dziewczyny”.

Relacje społeczne seniorów

Relacje społeczne seniorów są kluczowym elementem wpływającym na ich jakość życia i dobre samopoczucie. Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem starzejącym się, co wymaga szczególnej uwagi na potrzeby i aktywność osób starszych. Istotne jest stworzenie warunków, które umożliwią seniorom uczestnictwo w życiu społecznym, na przykład poprzez wolontariat czy samopomoc.

Kluczowe aspekty

 • Wsparcie społeczne: Relacje społeczne są źródłem wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, co jest szczególnie ważne dla osób starszych.
 • Aktywizacja: Projekty społeczne często mają na celu aktywizację seniorów, na przykład poprzez szkolenia, które przygotowują ich do pełnienia ról liderów i wolontariuszy w swoich społecznościach.
 • Integracja wewnątrzpokoleniowa: Dobre relacje w rodzinie i społeczności lokalnej są ważne dla seniorów. Wymiana doświadczeń i integracja wewnątrzpokoleniowa mogą przyczynić się do poprawy ich samopoczucia.
 • Komunikacja: Zrozumienie potrzeb i zainteresowań seniorów oraz otwarta komunikacja są kluczowe dla budowania silnych relacji.
 • Zapobieganie izolacji: Aktywność społeczna seniorów ma na celu przeciwdziałanie ich izolacji i marginalizacji.

Wyzwania

 • Różnice pokoleniowe: Mogą one utrudniać komunikację i zrozumienie między seniorami a młodszymi członkami rodziny lub społeczności.
 • Zmiana ról społecznych: Starzenie się często wiąże się ze zmianą ról społecznych, co może wpływać na samopoczucie seniorów.
 • Samotność i depresja: Osoby starsze są szczególnie narażone na samotność i depresję, co może wynikać z utraty bliskich, niesamodzielności czy uzależnienia od pomocy innych.

Rekomendacje

 • Organizowanie spotkań i wydarzeń: Pozwala to na budowanie więzi społecznych i wymianę doświadczeń.
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej: Regularne ćwiczenia mogą poprawić jakość życia seniorów i opóźnić procesy starzenia się.
 • Dostosowanie komunikacji: Unikanie tematów wrażliwych i skupienie się na potrzebach oraz zainteresowaniach seniorów.

Zdrowie i styl życia seniorów

Zdrowie seniorów jest kluczowym elementem ich jakości życia i zdolności do cieszenia się późniejszymi latami. Wpływ na zdrowie w podeszłym wieku mają różne czynniki, w tym genetyka, ale również styl życia, który obejmuje dietę, aktywność fizyczną i społeczną. Lilka zaleceń, które mogą pomóc seniorom w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia:

 • Bądź aktywny: Codzienna aktywność fizyczna i umysłowa jest niezbędna. Angażowanie się w działalność społeczną przynosi satysfakcję i pomaga utrzymać zdrowie psychiczne. Możliwości jest całkiem sporo, od ćwiczeń w domu skierowanych na potrzeby seniora, przez gimnastykę w wodzie, aż po odpowiednie pozycje z jogi dla seniorów. Ważne, aby aktywność nie tylko wspierała zdrowie, ale również była formą dobrze spędzonego czasu.
 • Nie izoluj się: Regularne kontakty rodzinne i towarzyskie są ważne dla zdrowia emocjonalnego.
 • Zdrowe odżywianie: Dieta bogata w składniki odżywcze, z odpowiednią ilością białka, witamin i minerałów, jest kluczowa dla utrzymania zdrowia.
 • Unikaj szkodliwych nawyków: Ograniczenie spożycia alkoholu i unikanie palenia tytoniu może znacząco wpłynąć na poprawę stanu zdrowia.
 • Regularne badania: Profilaktyczne badania medyczne pomagają w wczesnym wykrywaniu i leczeniu potencjalnych problemów zdrowotnych.

Seniorzy są narażeni na różne schorzenia, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, choroby układu pokarmowego, problemy z układem moczowym, choroby układu ruchu oraz choroby mózgu. Dlatego też dbanie o zdrowie w podeszłym wieku jest niezwykle ważne, aby zachować optymalną jakość życia i minimalizować ryzyko rozwoju poważnych chorób.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj