Normatywność – co to oznacza?

Strona głównaPsychologiaNormatywność - co to oznacza?

W kulturze i języku termin „normatywność” często jawi się jako zjawisko hermetyczne, trudne do zrozumienia i omówienia w sposób rzeczowy. W praktyce jednak jest to koncepcja, która dotyka każdego z nas, czy to w sferze prawnej, społecznej czy etycznej. Czym więc jest normatywność? W artykule spróbujemy przybliżyć tę kwestię, analizując jej różne aspekty i znaczenia.

Co to jest normatywność?

Normatywność to zasada lub zestaw zasad określających, co jest uznawane za właściwe, dobre lub obowiązujące w danym kontekście. Są to standardy, które społeczeństwo lub grupa społeczna uznają za obowiązujące i które kierują zachowaniami jednostek. Normatywność nie jest stała; zmienia się w zależności od czasu, miejsca i kontekstu kulturowego.

W różnych dziedzinach nauki termin ten jest używany w różnorodny sposób. Na przykład:

 • W filozofii: normatywność jest często badana w kontekście etyki, estetyki i logiki, gdzie jest stosowana do oceny wartości moralnych, estetycznych i racjonalnych.
 • W naukach społecznych: takich jak psychologia czy socjologia, normatywność badana jest jako zjawisko społeczne, które wpływa na zachowania i postawy jednostek.

Również w prawie normatywność ma swoje miejsce. Jest to zestaw reguł i przepisów, które określają, jak należy postępować w różnych sytuacjach. Zasady te są uznawane za obowiązujące i ich nieprzestrzeganie skutkuje sankcjami.

Normatywność w społeczeństwie

Normatywność w społeczeństwie odnosi się do zasad i reguł, które kierują funkcjonowaniem grup społecznych i jednostek. Reguły te są często niemówione, ale stanowią niezbędny element dla utrzymania porządku społecznego. Są to na przykład normy dotyczące dobrego zachowania, szacunku dla innych ludzi czy też reguły savoir-vivre.

 • Normy społeczne
 • Normy kulturowe
 • Normy moralne

Normy te często są bardzo różne w zależności od kontekstu kulturowego i mogą zmieniać się w czasie. Na przykład to, co jest uznawane za właściwe w jednym społeczeństwie, może być uznawane za niewłaściwe w innym.

Normatywność w nauce

W nauce, zwłaszcza w naukach społecznych, normatywność jest często badana jako fenomen wpływający na społeczeństwo i jednostki. Badania te dotyczą różnych aspektów normatywności, takich jak jej wpływ na formowanie tożsamości, wpływ na relacje międzyludzkie czy wpływ na systemy prawne.

 • Psychologia społeczna
 • Socjologia
 • Prawo

Normatywność w nauce jest nie tylko obiektem badań, ale również wyznacznikiem jakości badań naukowych. Na przykład w dziedzinie psychologii istnieją normy etyczne, które każdy badacz musi przestrzegać podczas przeprowadzania badań.

Normatywność a etyka

Normatywność i etyka są często używane zamiennie, ale są to różne pojęcia. Etyka zajmuje się badaniem zasad moralnych i ich zastosowaniem w praktyce, podczas gdy normatywność może odnosić się do szerokiej gamy zasad i reguł, nie tylko moralnych.

 • Etyka jako dział filozofii
 • Normy etyczne
 • Etyka a moralność

W etyce normatywnej badane są konkretne zasady moralne i ich zastosowanie w praktyce. Etyka normatywna jest częścią większej dziedziny, jaką jest etyka, i skupia się na pytaniach dotyczących tego, co jest moralnie właściwe lub niewłaściwe.

Normatywność w polityce

Normatywność w polityce odnosi się do zasad i wartości, które kierują działaniami polityków i instytucji. Zasady te są często zapisane w konstytucji, ustawach i innych dokumentach prawniczych.

 • Zasady demokratyczne
 • Prawa człowieka
 • Zasady suwerenności

Normy te mogą być zarówno narzucone przez instytucje, jak i wynikać z tradycji politycznej. Na przykład demokracja jest systemem politycznym, który opiera się na pewnych normach i zasadach, takich jak wolność słowa, równość obywatelska czy prawo do głosowania.

Normatywność w kontekście globalnym

W dobie globalizacji normatywność zaczyna mieć zasięg globalny. Obecnie wiele norm i zasad jest uznawanych na całym świecie, na przykład w kontekście praw człowieka, ochrony środowiska czy standardów pracy.

 • Prawa człowieka
 • Normy środowiskowe
 • Standardy pracy

Globalne normy często są wynikiem działań międzynarodowych organizacji i stają się obowiązujące dla wielu krajów, nawet jeśli nie były one częścią tradycji czy kultury danego kraju.

Podsumowanie

DziedzinaPrzykłady normSkutki naruszenia
SpołeczeństwoDobry manier, szacunekWykluczenie społeczne
NaukaEtyka badawczaDyscyplinarne sankcje
PrawoKodeksy, ustawySankcje prawne
EtykaZasady moralneKryzys etyczny
PolitykaPrawa człowieka, demokracjaSankcje międzynarodowe
Globalne kontekstyPrawa człowieka, ochrona środowiskaSankcje międzynarodowe
Przykłady normatywności w różnych dziedzinach

Normatywność jest konceptem, który wpływa na różne aspekty naszego życia, od interakcji społecznych, przez naukę, aż do prawa i polityki. Jest to zestaw zasad i norm, które określają, co jest uznawane za właściwe w danym kontekście.

Zrozumienie tego zjawiska jest kluczowe dla funkcjonowania w społeczeństwie, ale również dla rozwoju naukowego i politycznego. W dobie globalizacji normatywność zaczyna mieć również zasięg globalny, co stanowi dodatkowy wymiar tego zjawiska, który warto zrozumieć i doceni

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj