Postawa rodzicielska – definicja, przykłady i wpływ na dziecko

Strona głównaDzieckoPostawa rodzicielska - definicja, przykłady i wpływ na dziecko

Rola rodziców w procesie wychowania dzieci jest nie do przecenienia. To od ich postaw, zachowań i podejścia do wychowania często zależy, jakie wartości, umiejętności i cechy charakteru wykształci się u dziecka. Artykuł ten ma za zadanie zdefiniować, czym jest postawa rodzicielska, przedstawić jej różne typy i ukazać, jakie konsekwencje może ona mieć dla rozwoju dziecka.

Definicja postawy rodzicielskiej

Postawa rodzicielska to zestaw zachowań, przekonań i sposobów komunikacji, które rodzice stosują w relacji z dziećmi. Obejmuje ona zarówno elementy świadome, jak i nieświadome, i ma głęboki wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka.

 • Świadome elementy: Są to te aspekty wychowania, nad którymi rodzice mają pełną kontrolę. Mogą to być na przykład konkretne metody dyscypliny czy wytyczne dotyczące nauki i obowiązków domowych.
 • Nieświadome elementy: To często zautomatyzowane reakcje i schematy zachowań, które są wynikiem doświadczeń i wartości rodziców. Mogą mieć one zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na dziecko.

Warto pamiętać, że żaden rodzic nie jest doskonały, a każdy rodzaj postawy ma swoje wady i zalety. Kluczem jest znalezienie równowagi, która będzie najbardziej korzystna dla rozwoju dziecka.

Typy postaw rodzicielskich

Istnieje kilka różnych klasyfikacji postaw rodzicielskich. Jedną z najbardziej znanych jest podział na cztery główne typy, zaproponowany przez Dianę Baumrind:

 • Autorytarny: Rodzice są surowi, wymagający i nie pozostawiają miejsca na negocjację. Reguły są jasno określone i ich naruszenie jest surowo karane.
 • Permisywny: Rodzice są tolerancyjni i rzadko ustanawiają jakiekolwiek reguły. Dzieci mają dużą swobodę, ale brakuje im struktury i dyscypliny.
 • Zaniedbujący: Rodzice są obojętni na potrzeby dziecka i często go ignorują. Nie ma jasno określonych reguł ani oczekiwań.
 • Autorytatywny: Jest to zbalansowane podejście, w którym rodzice są wymagający, ale również wrażliwi na potrzeby dziecka. Stawiają jasne granice, ale są otwarci na dialog i negocjacje.

Ostateczny wybór stylu wychowania często jest wynikiem mieszanki różnych postaw, a wiele rodzin może przechodzić pomiędzy różnymi typami w zależności od sytuacji.

Tabela porównawcza

Typ postawyZaletyWadyWpływ na dziecko
AutorytarnyDyscyplina, strukturaBrak empatii, surowośćStres, lęk
PermisywnySwoboda, brak presjiBrak struktury, regułNiedyscyplina
ZaniedbującyObojętność, brak wsparciaProblemy emocjonalne
AutorytatywnyRównowaga, empatia, strukturaPotencjalna niekonsekwencjaDobry rozwój emocjonalny

Wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

Styl wychowania ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Autorytatywna postawa rodzicielska, będąca połączeniem dyscypliny i empatii, jest często uznawana za najbardziej korzystną. Dzieci wychowywane w takich rodzinach zwykle mają wysoką samoocenę, są dobrze dostosowane społecznie i rzadziej wykazują problemy z zachowaniem.

 • Samoocena: Pozytywna postawa rodzicielska, pełna wsparcia i zachęty, pomaga w budowaniu wysokiej samooceny dziecka.
 • Umiejętności społeczne: Dzieci, które są wychowywane w rodzinach, gdzie zachęca się do dialogu i kompromisu, zwykle łatwiej nawiązują relacje z innymi ludźmi.

Oczywiście, nie ma jednoznacznego przepisu na wychowanie – można jednak korzystać z licznych metod dobrego wychowania dziecka, które działają na zasadzie drogowskazów. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi swojej postawy i gotowi do jej modyfikacji w zależności od potrzeb dziecka.

Wpływ na rozwój intelektualny dziecka

Styl wychowania może również wpłynąć na rozwój intelektualny dziecka. Autorytatywni rodzice często promują niezależne myślenie i kreatywność, co może być niezwykle korzystne w kontekście nauki i rozwoju intelektualnego.

 • Motywacja do nauki: Dzieci wychowywane w rodzinach, które wartościują naukę i rozwój, zwykle mają wyższą motywację do nauki.
 • Rozwój kognitywny: Wsparcie rodzicielskie, w tym stymulacja intelektualna od najmłodszych lat, może mieć pozytywny wpływ na rozwój kognitywny dziecka.

Jest to zgodne z badaniami, które pokazują, że dzieci wychowywane w środowisku pełnym wsparcia i stymulacji częściej osiągają sukcesy w nauce i w życiu.

Zmienność postaw w zależności od kontekstu

Warto również podkreślić, że postawa rodzicielska nie jest stała i może ulegać zmianom. Czynniki takie jak stres, zmiany w życiu rodziny czy nawet kultura, w której rodzina żyje, mogą wpłynąć na styl wychowania.

 • Zmiany życiowe: Narodziny nowego dziecka, rozwód czy zmiana miejsca zamieszkania mogą być okazją do przemyślenia i ewentualnej zmiany postawy rodzicielskiej.
 • Kultura: Różne kultury mają różne normy i oczekiwania wobec rodziców, co może wpłynąć na ich postawę w wychowaniu dzieci.

Podsumowanie

Styl czy postawa rodzicielska to nie jest zestaw sztywnych reguł, ale raczej dynamiczny zestaw przekonań, wartości i zachowań, które kształtują relację z dzieckiem. Wybór odpowiedniej postawy jest kluczowy dla zapewnienia dziecku wszechstronnego rozwoju. Żaden styl nie jest idealny i najważniejsze jest, aby być świadomym swoich zachowań i gotowym do ich ewaluacji i zmiany.

Działanie z świadomością i elastycznością to klucz do efektywnego i zdrowego rodzicielstwa, które z kolei stawia dziecko na drodze do sukcesu i szczęścia w dorosłym życiu.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj