„Przedwiośnie” – przykładowa rozprawka

Strona głównaHumanistykaJak napisać„Przedwiośnie” - przykładowa rozprawka

Temat

Poniżej znajdziesz przykładową rozprawkę na temat: Rola marzeń i ideologii w kształtowaniu postaw bohaterów „Przedwiośnia”.

Wstęp

Rozważając rolę marzeń i ideologii w kształtowaniu postaw bohaterów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, można dostrzec, jak te dwa elementy wpływają na ich wybory i działania. Teza, którą postawię w niniejszej rozprawce, brzmi: Marzenia i ideologie są kluczowymi czynnikami determinującymi postawy bohaterów „Przedwiośnia”, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Rozwinięcie

Argument 1

Marzenia Seweryna Baryki o „szklanych domach” stanowią dla niego ucieczkę od brutalnej rzeczywistości i są wyrazem jego tęsknoty za lepszą przyszłością Polski. To one kształtują jego postawę patriotyczną i wpływają na wychowanie syna, Cezarego, który początkowo podziela ojcowskie wizje. Wizja ta, choć ułomna i nieosiągalna, motywuje postacie do działania i poszukiwania własnej drogi w odrodzonej ojczyźnie.

Cezary Baryka, główny bohater powieści, początkowo ulega fascynacji rewolucją, co jest odzwierciedleniem jego młodzieńczego idealizmu i pragnienia akceptacji. Jego marzenia o sprawiedliwym świecie i równości są silnie związane z ideologią rewolucyjną, która jednak z czasem okazuje się dla niego destrukcyjna i iluzoryczna.

Postać Hipolita Wielosławskiego ukazuje cyniczną i materialistyczną postawę, będącą kontrastem dla idealizmu Cezarego. Hipolit, choć przyjaciel głównego bohatera, reprezentuje zupełnie inną reakcję na realia odrodzonej Polski, co pokazuje, że marzenia i ideologie mogą prowadzić do różnych postaw życiowych.

Karolina Szarłatowiczówna, będąca miłością Cezarego, symbolizuje patriotyczne i tradycyjne wartości. Jej postawa, choć idealistyczna, jest również zakorzeniona w realiach społecznych i kulturowych, co pokazuje, że marzenia mogą być związane z konkretnymi, historycznie ukształtowanymi ideologiami.

Koniec powieści, gdzie Cezary Baryka wychodzi z tłumu protestujących, ukazuje jego ostateczne rozczarowanie ideologiami i marzeniami, które okazały się złudne. Jednakże, pomimo utraty wiary w rewolucyjne ideały, nie porzuca on marzeń o lepszym świecie, co świadczy o jego dojrzałości i zdolności do krytycznej refleksji nad własnymi przekonaniami.

Zakończenie

Potwierdzając postawioną tezę, można stwierdzić, że marzenia i ideologie odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu postaw bohaterów „Przedwiośnia”. Są one siłą napędową ich działań, wyznaczają kierunki rozwoju osobistego oraz wpływają na ich interakcje z otaczającą rzeczywistością. Zarówno Seweryn Baryka, jak i jego syn Cezary, a także inne postacie, takie jak Hipolit czy Karolina, pokazują, jak różnorodnie marzenia i ideologie mogą wpływać na ludzkie życie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj