Przykładowe konspekty ćwiczeń dla dzieci z zespołem Downa

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty ćwiczeń dla dzieci z zespołem Downa

Dzieci z zespołem Downa, podobnie jak wszystkie inne, potrzebują aktywności fizycznej do prawidłowego rozwoju. Jednakże, ze względu na specyfikę ich kondycji, wymagają one specjalnie dostosowanych ćwiczeń, które pomogą im rozwijać swoje umiejętności motoryczne. Poniżej przedstawiamy przykładowe konspekty ćwiczeń, który może być pomocny dla rodziców i terapeutów pracujących z dziećmi z zespołem Downa.

Konspekt „Rozwój motoryczny dzieci z zespołem Downa przez zabawę”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa koordynacji ruchowej, równowagi i siły mięśniowej u dzieci z zespołem Downa.
 • Czas: Zalecane jest przeprowadzanie ćwiczeń przez około 30 minut, 3-4 razy w tygodniu.

Cele szczegółowe

 • Poprawa zdolności utrzymania równowagi.
 • Wzmocnienie mięśni nóg i rąk.
 • Rozwój koordynacji ruchowej.
 • Podniesienie samooceny dziecka poprzez pokonywanie kolejnych wyzwań.

Metody i forma pracy

 • Metody: Ćwiczenia ruchowe, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia z piłką.
 • Forma pracy: Praca indywidualna lub w małych grupach, pod nadzorem terapeuty lub rodzica.

Pomoce dydaktyczne

 • Piłki do skakania.
 • Maty do ćwiczeń.
 • Drabinki gimnastyczne.
 • Chusteczki do tańca.

Przebieg

 1. Rozgrzewka: Proste ćwiczenia rozciągające i rozgrzewające, takie jak skłony, podskoki czy marsz na miejscu.
 2. Główna część: Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłki, takie jak rzuty do celu, toczenie piłki, skakanie na piłce. Ćwiczenia na równowagę, np. chodzenie po linii, stanie na jednej nodze. Ćwiczenia siłowe, np. podciąganie się na drabince.
 3. Zakończenie: Spokojne ćwiczenia rozciągające, chwila relaksu z wykorzystaniem chusteczek do tańca.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i tempo oraz stopień trudności ćwiczeń powinny być dostosowane do jego indywidualnych możliwości. Ważne jest, aby ćwiczenia były dla dziecka przyjemnością, a nie przymusem. Dzięki temu będą one skuteczniejsze i przyniosą lepsze efekty.

Konspekt „Ćwiczenia równowagi i koordynacji dla dzieci z zespołem Downa”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa równowagi i koordynacji ruchowej dzieci z zespołem Downa.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Stymulacja rozwoju motorycznego dziecka.
 • Wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi.
 • Poprawa koordynacji ruchowej i precyzji ruchów.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności społecznych i współpracy w grupie.

Metody i forma pracy

 • Metody: Ćwiczenia praktyczne, zabawy ruchowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Forma pracy: Praca w małych grupach (3-4 dzieci) oraz indywidualnie.

Pomoce dydaktyczne

 • Materace gimnastyczne.
 • Piłki do ćwiczeń.
 • Drabinki gimnastyczne.
 • Skakanki.
 • Chusteczki do ćwiczeń.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Przedstawienie celów zajęć, omówienie zasad bezpieczeństwa oraz krótka rozgrzewka.
 2. Ćwiczenia na równowagę (15 minut):
  • Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami.
  • Przechodzenie po linii prostokątnej na podłodze.
  • Ćwiczenia na materacach gimnastycznych (np. stanie na rękach).
 3. Ćwiczenia na koordynację (15 minut):
  • Rzucanie i łapanie piłki do ćwiczeń.
  • Skakanie przez drabinkę gimnastyczną.
  • Ćwiczenia z chusteczkami (np. podrzucanie i łapanie).
 4. Zabawy ruchowe (10 minut):
  • Skakanie na skakance.
  • Przeskakiwanie przez przeszkody.
  • Zabawa „Statki na morzu” (dzieci poruszają się po sali na sygnały prowadzącego).
 5. Podsumowanie (5 minut): Omówienie postępów, gratulacje dla dzieci, ustalenie planu na kolejne zajęcia.

Konspekt „Integracja sensoryczna w terapii dzieci z zespołem Downa”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój umiejętności integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa, poprzez angażowanie ich w różnorodne ćwiczenia i zabawy stymulujące poszczególne zmysły.
 • Czas: 45 minut

Cele szczegółowe

 • Stymulacja zmysłu wzroku poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem kolorowych obrazków i przedmiotów.
 • Stymulacja zmysłu słuchu poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem różnych dźwięków i muzyki.
 • Stymulacja zmysłu dotyku poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem różnych faktur i materiałów.
 • Stymulacja zmysłu równowagi poprzez ćwiczenia na różnych podłożach i w różnych pozycjach.
 • Stymulacja zmysłu propriocepcji poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem ciężarów i oporów.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie, praca z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.
 • Forma pracy: ćwiczenia praktyczne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne.

Pomoce dydaktyczne

 • Kolorowe obrazki i przedmioty do stymulacji wzroku.
 • Instrumenty muzyczne, nagrania dźwięków i muzyki do stymulacji słuchu.
 • Różne materiały o różnych fakturach do stymulacji dotyku (np. piłeczki, tkaniny, gąbki).
 • Materace, poduszki, równoważnie do stymulacji zmysłu równowagi.
 • Ciężarki, gumy oporowe, piłki do ćwiczeń propriocepcji.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Przedstawienie celów zajęć, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, krótka rozgrzewka.
 2. Stymulacja zmysłu wzroku (10 minut): Ćwiczenia z wykorzystaniem kolorowych obrazków i przedmiotów, np. układanie puzzli, rozpoznawanie kształtów i kolorów, dopasowywanie obrazków do przedmiotów.
 3. Stymulacja zmysłu słuchu (10 minut): Ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków i muzyki, np. rozpoznawanie dźwięków instrumentów, zgadywanie dźwięków otoczenia, ćwiczenia rytmiczne z użyciem instrumentów.
 4. Stymulacja zmysłu dotyku (10 minut): Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych faktur i materiałów, np. dotykanie i rozpoznawanie przedmiotów o różnych fakturach, sortowanie przedmiotów według ich faktury, tworzenie obrazków z różnych materiałów.
 5. Stymulacja zmysłu równowagi (5 minut): Ćwiczenia na różnych podłożach i w różnych pozycjach, np. chodzenie po linii, utrzymanie równowagi na jednej nodze, ćwiczenia na materacach i poduszkach.
 6. Stymulacja zmysłu propriocepcji (5 minut): Ćwiczenia z wykorzystaniem ciężarów i oporów, np. podnoszenie ciężarków, ćwiczenia z gumami oporowymi, toczenie piłki na podłodze.
 7. Zakończenie (5 minut): Krótka relaksacja, podsumowanie efektów zajęć, omówienie postępów uczestników.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj