Przykładowe konspekty gier i zabaw ruchowych

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty gier i zabaw ruchowych

Gry i zabawy ruchowe to nieodłączny element edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez zabawę, dzieci rozwijają swoje umiejętności motoryczne, uczą się współpracy, a także kształtują swoją wyobraźnię. W artykule przedstawiamy przykładowe konspekty gier i zabaw ruchowych, które pomogą w rozwijaniu zwinności i szybkości.

Konspekt „Zabawy ruchowe rozwijające zwinność i szybkość”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój zwinności i szybkości poprzez gry i zabawy ruchowe.
 • Czas: Około 60 minut.

Cele szczegółowe

 • Poprawa koordynacji ruchowej.
 • Rozwój umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.
 • Stymulacja zmysłu równowagi.
 • Podniesienie wytrzymałości fizycznej.

Metody i forma pracy

 • Metody: Praca zespołowa, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia indywidualne.
 • Forma pracy: Praca w grupach, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne

 • Piłki do skakania.
 • Drabinki koordynacyjne.
 • Maty do ćwiczeń.
 • Kegle sportowe.

Przebieg

 1. Rozgrzewka: 10 minut biegu na zmianę z ćwiczeniami rozciągającymi.
 2. Główna część: Gry i zabawy ruchowe rozwijające zwinność i szybkość. Przykładowe ćwiczenia to bieg przez drabinkę koordynacyjną, skoki przez kegle, bieg z piłką do skakania.
 3. Zakończenie: Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne, podsumowanie zajęć.

W tym konspekcie najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas ćwiczeń oraz dostosowanie ich do możliwości i umiejętności uczestników. Pamiętajmy, że celem jest rozwój i zabawa, a nie rywalizacja.

Konspekt „Gry zespołowe na świeżym powietrzu”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój umiejętności współpracy w zespole oraz poprawa kondycji fizycznej uczestników poprzez uczestnictwo w grach zespołowych na świeżym powietrzu.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Wiedza: Uczestnicy będą potrafili wymienić i zrozumieć zasady gier zespołowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, czy frisbee.
 • Umiejętności: Uczestnicy będą potrafili efektywnie współpracować w zespole, wykorzystując komunikację werbalną i niewerbalną, oraz stosować strategie i taktyki gry.
 • Postawy: Uczestnicy będą wykazywali się pozytywnym nastawieniem do współpracy, aktywności fizycznej oraz dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników.

Metody i forma pracy

 • Metody: Praca zespołowa, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, prezentacja, analiza sytuacji gry.
 • Forma pracy: Zajęcia praktyczne na świeżym powietrzu, podzielone na etapy: rozgrzewka, nauka zasad gry, gry zespołowe, podsumowanie i refleksja.

Pomoce dydaktyczne

 • Piłki do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, frisbee).
 • Koszulki lub opaski dla oznaczenia drużyn.
 • Plansza z zasadami gry, flamastry, kartki papieru.
 • Butelki z wodą i przekąski dla uczestników.

Przebieg

 1. Rozgrzewka (15 minut): Wspólne ćwiczenia rozgrzewające, takie jak biegi, skakanie, rozciąganie, podawanie piłki.
 2. Nauka zasad gry (15 minut): Prezentacja zasad gier zespołowych, takich jak piłka nożna, siatkówka, czy frisbee, oraz omówienie strategii i taktyk gry.
 3. Gry zespołowe (45 minut): Podział na drużyny i rozegranie meczów w wybranej grze zespołowej, z uwzględnieniem zasad, strategii i taktyk omówionych wcześniej.
 4. Podsumowanie i refleksja (15 minut): Wspólna dyskusja na temat przebiegu gier, współpracy w zespole, zastosowanych strategii i taktyk, oraz wniosków na przyszłość.

Konspekt „Parkour dla dzieci – podstawy i bezpieczeństwo”

W poniższym konspekcie przedstawiamy propozycję zajęć z parkouru dla dzieci, które mają na celu wprowadzenie ich w świat tej dyscypliny sportowej oraz nauczenie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wprowadzenie dzieci w świat parkouru oraz nauczenie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Czas: 60 minut.

Cele szczegółowe

 • Poznanie podstawowych technik parkouru, takich jak skoki, wspinaczka czy przewroty.
 • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy na zajęciach.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.
 • Rozwój koordynacji ruchowej, siły i wytrzymałości.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, pokazy.
 • Forma pracy: zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej lub na zewnątrz.

Pomoce dydaktyczne

 • Materace gimnastyczne.
 • Drabinki, skrzynie, ławki, przeszkody do pokonania.
 • Strój sportowy i obuwie odpowiednie do ćwiczeń.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Omówienie celów zajęć, przedstawienie podstawowych zasad parkouru i bezpieczeństwa.
 2. Rozgrzewka (10 minut): Wykonanie ćwiczeń rozgrzewających, takich jak biegi, skoki czy przysiady, aby przygotować ciało do dalszych ćwiczeń.
 3. Ćwiczenia podstawowe (20 minut): Nauka i praktyka podstawowych technik parkouru, takich jak skoki, wspinaczka czy przewroty, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Ćwiczenia praktyczne (20 minut): Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, pokonanie przygotowanych przeszkód na sali gimnastycznej lub na zewnątrz, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 5. Podsumowanie (5 minut): Omówienie efektów zajęć, wyciągnięcie wniosków, ewentualne pytania i odpowiedzi.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj