Przykładowe konspekty lekcji wf

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty lekcji wf

Artykuł ten ma na celu dostarczenie przykładowych konspektów lekcji wf, które mogą posłużyć jako inspiracja dla nauczycieli i trenerów. Przedstawione zostaną szczegółowe plany lekcji, które można dostosować do różnych grup wiekowych i poziomów umiejętności. Każdy konspekt zawiera cele ogólne i szczegółowe, metody i formy pracy, pomoce dydaktyczne oraz przebieg lekcji.

Konspekt „Gry zespołowe – nauka podstaw siatkówki”

Ten konspekt jest przeznaczony dla uczniów w wieku 10-12 lat, którzy mają już pewne podstawowe umiejętności z zakresu gier zespołowych, ale są nowi w siatkówce.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Nauczenie uczniów podstawowych zasad gry w siatkówkę, w tym podawania, odbijania i serwowania.
 • Czas: Lekcja powinna trwać około 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie i zastosowanie zasad gry w siatkówkę.
 • Poprawa koordynacji ruchowej i zwinności poprzez ćwiczenia z piłką.
 • Rozwój umiejętności pracy zespołowej i komunikacji na boisku.

Metody i forma pracy

 • Metody: Praca zespołowa, ćwiczenia praktyczne, demonstracja, dyskusja.
 • Forma pracy: Praca w grupach, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne

 • Piłki do siatkówki
 • Siatka do siatkówki
 • Flamastry i kartki do zapisywania zasad gry

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Nauczyciel wyjaśnia zasady gry w siatkówkę i demonstruje podstawowe techniki.
 2. Ćwiczenia praktyczne (20 minut): Uczniowie, podzielone na grupy, ćwiczą podawanie, odbijanie i serwowanie piłki.
 3. Gra zespołowa (15 minut): Uczniowie grają w siatkówkę, stosując nauczone techniki i zasady.
 4. Podsumowanie (5 minut): Nauczyciel podsumowuje lekcję, omawia postępy uczniów i odpowiada na pytania.

Pamiętaj, że ten konspekt jest tylko przykładem i może być dostosowany do konkretnych potrzeb i umiejętności uczniów. Ważne jest, aby nauczyciel był elastyczny i dostosowywał lekcję do tempa i stylu uczenia się uczniów.

Konspekt „Zajęcia fitness: Zdrowe ciało, zdrowy duch”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa kondycji fizycznej uczestników oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia fitness.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczestnicy nauczą się podstawowych ćwiczeń fitness, takich jak: przysiady, brzuszki, pompki, plank.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń, aby uniknąć kontuzji.
 • Uczestnicy będą potrafili dobrać odpowiednią intensywność ćwiczeń do swoich możliwości.
 • Uczestnicy zrozumieją, jak ważne jest regularne uprawianie aktywności fizycznej dla zdrowia i samopoczucia.

Metody i forma pracy

 • Metody: praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe, instruktaż, pokaz, dyskusja, analiza.
 • Forma pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne

 • Mata do ćwiczeń dla każdego uczestnika.
 • Sprzęt do ćwiczeń: hantle, piłki, gumy oporowe.
 • Prezentacja multimedialna z instrukcjami i przykładami ćwiczeń.
 • Materiały informacyjne na temat zdrowego stylu życia i korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Omówienie celów zajęć, przedstawienie planu pracy, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.
 2. Ćwiczenia rozgrzewkowe (10 minut): Przeprowadzenie ćwiczeń rozgrzewkowych, takich jak: marsz, bieg na miejscu, skakanie, wymachy kończynami.
 3. Ćwiczenia siłowe (20 minut): Przeprowadzenie ćwiczeń siłowych, takich jak: przysiady, brzuszki, pompki, plank. Omówienie techniki wykonywania ćwiczeń, praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach.
 4. Ćwiczenia rozciągające (5 minut): Przeprowadzenie ćwiczeń rozciągających, takich jak: skłony, przekłady, rozciąganie mięśni nóg, ramion, pleców.
 5. Podsumowanie (5 minut): Dyskusja na temat korzyści płynących z regularnej aktywności fizycznej, omówienie postępów uczestników, ustalenie planu dalszych zajęć.

Konspekt „Atletyka lekka – wprowadzenie do biegów sprinterskich”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wprowadzenie uczniów w podstawy biegów sprinterskich oraz rozwijanie umiejętności biegania na krótkich dystansach.
 • Czas: 45 minut

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie zasad i technik biegu sprinterskiego.
 • Poprawa koordynacji ruchowej i szybkości uczniów.
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej na zajęciach praktycznych.
 • Wzrost motywacji uczniów do dalszego doskonalenia umiejętności biegowych.

Metody i forma pracy

 • Metody: wykład, ćwiczenia praktyczne, pokaz, analiza, dyskusja, praca indywidualna i grupowa.
 • Forma pracy: praca z całą klasą, praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne

 • Podręcznik do wychowania fizycznego
 • Materiały multimedialne (prezentacja, film)
 • Przyrządy do pomiaru czasu (stoper)
 • Przeszkody do ćwiczeń
 • Maty gimnastyczne

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Omówienie celów lekcji, przedstawienie zasad i technik biegu sprinterskiego, omówienie znaczenia biegu sprinterskiego w sporcie i życiu codziennym.
 2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (10 minut): Rozgrzewka, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg i tułowia, ćwiczenia koordynacyjne.
 3. Ćwiczenia wprowadzające (10 minut): Pokaz i omówienie techniki startu, biegu i mety w biegu sprinterskim, ćwiczenia praktyczne wprowadzające uczniów w technikę biegu sprinterskiego.
 4. Ćwiczenia doskonalące (15 minut): Praca w parach lub grupach, wykonywanie ćwiczeń doskonalących technikę startu, biegu i mety, analiza i korekta błędów, dyskusja na temat poprawy techniki biegu.
 5. Podsumowanie (5 minut): Omówienie postępów uczniów, dyskusja na temat dalszego doskonalenia umiejętności biegowych, zadanie domowe związane z tematyką biegu sprinterskiego.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj