Przykładowe konspekty lekcji wychowawczej

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty lekcji wychowawczej

Wychowanie to proces, który wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania. W tym artykule przedstawimy przykładowe konspekty lekcji wychowawczej, które pomogą nauczycielom w skutecznym przekazywaniu wiedzy i umiejętności uczniom. Konspekty dotyczą budowania pozytywnego wizerunku siebie i jest skierowany do młodzieży w wieku szkolnym.

Konspekt „Budowanie pozytywnego wizerunku siebie – warsztaty samoakceptacji”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Uświadomienie uczniom znaczenia pozytywnego wizerunku siebie, rozwijanie umiejętności samoakceptacji i budowania zdrowego poczucia własnej wartości.
 • Czas: Lekcja planowana jest na 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie „wizerunek siebie”.
 • Uczeń rozumie znaczenie samoakceptacji w budowaniu pozytywnego wizerunku siebie.
 • Uczeń potrafi wymienić i opisać czynniki wpływające na wizerunek siebie.
 • Uczeń potrafi zidentyfikować swoje mocne strony i obszary do rozwoju.

Metody i forma pracy

 • Metody: Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.
 • Forma pracy: Praca zespołowa, praca indywidualna, praca z tekstem, praca z multimediami.

Pomoce dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna na temat budowania pozytywnego wizerunku siebie.
 • Karty pracy z ćwiczeniami na samoakceptację.
 • Arkusze papieru i pisaki do pracy indywidualnej i grupowej.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 min): Nauczyciel prezentuje temat lekcji i cele szczegółowe. Uczniowie dyskutują na temat znaczenia pozytywnego wizerunku siebie.
 2. Główna część (30 min): Nauczyciel prowadzi wykład na temat budowania pozytywnego wizerunku siebie, podkreślając znaczenie samoakceptacji. Uczniowie pracują w grupach nad identyfikacją swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Następnie, korzystając z kart pracy, uczniowie wykonują ćwiczenia na samoakceptację.
 3. Podsumowanie (10 min): Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy grupowej. Nauczyciel podsumowuje lekcję, podkreślając najważniejsze wnioski.

Konspekt „Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w Internecie”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczniowie będą potrafili zdefiniować pojęcie cyberprzemocy oraz wymienić różne jej formy.
 • Uczniowie zdobędą wiedzę na temat konsekwencji prawnych i psychologicznych związanych z cyberprzemocą.
 • Uczniowie nauczą się jak reagować na sytuacje związane z cyberprzemocą oraz jak jej zapobiegać.
 • Uczniowie będą potrafili ocenić swoje zachowanie w Internecie pod kątem bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Metody i forma pracy

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Analiza przypadków
 • Praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna
 • Komputer z dostępem do Internetu
 • Projektor multimedialny
 • Tablica
 • Flipchart
 • Arkusze papieru i pisaki

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Nauczyciel przedstawia temat lekcji oraz cele szczegółowe. Uczniowie dzielą się na grupy.
 2. Definicja cyberprzemocy (10 minut): Nauczyciel prezentuje definicję cyberprzemocy oraz omawia różne jej formy. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
 3. Konsekwencje cyberprzemocy (10 minut): Nauczyciel omawia konsekwencje prawne i psychologiczne związane z cyberprzemocą. Uczniowie dyskutują na ten temat w grupach, a następnie przedstawiają swoje wnioski.
 4. Reagowanie na cyberprzemoc (10 minut): Nauczyciel przedstawia sposoby reagowania na sytuacje związane z cyberprzemocą oraz jak jej zapobiegać. Uczniowie analizują przypadki i proponują własne rozwiązania.
 5. Ocena własnego zachowania (5 minut): Uczniowie indywidualnie oceniają swoje zachowanie w Internecie pod kątem bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Nauczyciel zachęca do refleksji i dzielenia się wnioskami.
 6. Podsumowanie (5 minut): Nauczyciel podsumowuje lekcję, podkreślając najważniejsze aspekty. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich przemyśleń.

Konspekt „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie”

W poniższym konspekcie lekcji wychowawczej przedstawiamy propozycję zajęć mających na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy w grupie uczniów.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w grupie uczniów.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczniowie będą potrafili aktywnie słuchać swoich kolegów i koleżanek oraz odpowiednio reagować na ich wypowiedzi.
 • Uczniowie będą potrafili wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób zrozumiały dla innych.
 • Uczniowie będą potrafili pracować zespołowo oraz rozwiązywać konflikty w grupie.

Metody i forma pracy

 • Metody: dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne.
 • Forma pracy: praca zespołowa, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne

 • Flipchart lub tablica do zapisywania myśli uczniów.
 • Kartki papieru i pisaki do pracy indywidualnej.
 • Przykładowe scenariusze sytuacji wymagających komunikacji i współpracy.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut) – nauczyciel przedstawia cel zajęć oraz omawia z uczniami znaczenie umiejętności komunikacyjnych i współpracy w życiu codziennym.
 2. Dyskusja (10 minut) – uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z komunikacją i współpracą, omawiają trudności oraz sukcesy.
 3. Praca w grupach (15 minut) – uczniowie są podzieleni na grupy, w których otrzymują scenariusze sytuacji wymagających komunikacji i współpracy. Ich zadaniem jest omówienie i opracowanie sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach.
 4. Prezentacja wyników pracy grup (10 minut) – przedstawiciele grup prezentują opracowane rozwiązania, a pozostali uczniowie zadają pytania i dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
 5. Podsumowanie (5 minut) – nauczyciel podsumowuje zajęcia, podkreślając najważniejsze wnioski oraz zachęcając uczniów do dalszego rozwijania umiejętności komunikacyjnych i współpracy.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj