Przykładowe konspekty zajęć o stresie

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć o stresie

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, a szczególnie dotyka młodzież w okresie dojrzewania. Zrozumienie mechanizmów stresu i nauczenie się skutecznych technik radzenia sobie z nim jest kluczowe dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Poniżej przedstawiamy przykładowe konspekty zajęć, który ma na celu pomóc nastolatkom w walce ze stresem.

Konspekt „Techniki radzenia sobie ze stresem: Warsztaty dla nastolatków”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Uświadomienie uczestnikom, czym jest stres i jakie są jego źródła, a także nauczenie ich skutecznych technik radzenia sobie z nim.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie przez uczestników, czym jest stres i jakie są jego źródła.
 • Poznanie przez uczestników technik radzenia sobie ze stresem.
 • Praktyczne zastosowanie poznanych technik przez uczestników.

Metody i forma pracy

 • Metody: Wykład, dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne.
 • Forma pracy: Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i ćwiczeń praktycznych.

Pomoce dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna.
 • Materiały do ćwiczeń praktycznych (karty pracy, flipchart).
 • Materiały informacyjne do rozdania uczestnikom (broszury, ulotki).

Przebieg

 1. Wprowadzenie (15 minut): Wykład na temat stresu, jego źródeł i skutków.
 2. Dyskusja (15 minut): Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi ze stresem.
 3. Praca w grupach (30 minut): Uczestnicy, pracując w grupach, analizują różne sytuacje stresowe i próbują znaleźć skuteczne metody radzenia sobie z nimi.
 4. Ćwiczenia praktyczne (20 minut): Uczestnicy, korzystając z kart pracy, ćwiczą różne techniki radzenia sobie ze stresem.
 5. Podsumowanie (10 minut): Uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami na temat technik radzenia sobie ze stresem, które poznali i wypróbowali podczas warsztatów.

Konspekt „Mindfulness i relaksacja: Praktyczne ćwiczenia dla dorosłych”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wprowadzenie uczestników w praktykę mindfulness i relaksacji, aby pomóc im radzić sobie ze stresem i poprawić jakość życia.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie podstawowych zasad mindfulness i relaksacji.
 • Praktykowanie różnych technik relaksacyjnych i uważności.
 • Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem w codziennym życiu.
 • Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i wsparcia między uczestnikami.

Metody i forma pracy

 • Metody: Wykład, dyskusja, praktyczne ćwiczenia, praca w grupach, praca indywidualna.
 • Forma pracy: Warsztat dla grupy 10-15 osób.

Pomoce dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna.
 • Materiały do ćwiczeń praktycznych (np. maty, poduszki, koc).
 • Podręcznik z opisem technik mindfulness i relaksacji.
 • Materiały informacyjne dla uczestników (np. broszury, ulotki).

Przebieg

 1. Wprowadzenie (10 minut): Przedstawienie celów warsztatu, omówienie zasad pracy w grupie, krótka prezentacja na temat stresu i jego wpływu na życie człowieka.
 2. Wykład (20 minut): Omówienie podstawowych zasad mindfulness i relaksacji, przedstawienie różnych technik relaksacyjnych i uważności.
 3. Ćwiczenia praktyczne (30 minut): Praktykowanie różnych technik relaksacyjnych i uważności pod kierunkiem prowadzącego, np. medytacja, techniki oddechowe, skanowanie ciała.
 4. Praca w grupach (20 minut): Uczestnicy dzielą się na mniejsze grupy i omawiają swoje doświadczenia związane ze stresem oraz praktykowaniem technik relaksacyjnych i uważności.
 5. Podsumowanie (10 minut): Wspólne omówienie wniosków z warsztatu, dyskusja na temat możliwości zastosowania technik mindfulness i relaksacji w codziennym życiu, wręczenie materiałów informacyjnych.

Konspekt „Zarządzanie stresem w pracy: Strategie i narzędzia dla profesjonalistów”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania stresem w pracy, co pozwoli im na efektywniejsze radzenie sobie z sytuacjach stresogennych oraz na poprawę jakości życia zawodowego.
 • Czas: 4 godziny (w tym przerwy)

Cele szczegółowe

 • Uczestnicy będą potrafili zidentyfikować źródła stresu w swojej pracy.
 • Uczestnicy będą potrafili analizować wpływ stresu na swoje funkcjonowanie zawodowe i osobiste.
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat strategii radzenia sobie ze stresem oraz technik relaksacyjnych.
 • Uczestnicy będą potrafili planować i wdrażać działania mające na celu zmniejszenie poziomu stresu w pracy.

Metody i forma pracy

 • Wykład – prezentacja teoretycznych podstaw zarządzania stresem oraz omówienie strategii i narzędzi.
 • Dyskusja – wymiana doświadczeń uczestników dotyczących sytuacji stresowych w pracy oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Ćwiczenia praktyczne – nauka i praktykowanie technik relaksacyjnych oraz analiza przypadków związanych ze stresem w pracy.
 • Praca w grupach – wspólne rozwiązywanie problemów związanych ze stresem oraz planowanie działań mających na celu jego redukcję.

Pomoce dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna – zawierająca teoretyczne podstawy zarządzania stresem oraz przykłady strategii i narzędzi.
 • Materiały szkoleniowe – teksty, ćwiczenia, przypadki do analizy, kwestionariusze do samodzielnej oceny poziomu stresu.
 • Flipchart – do zapisywania wniosków z dyskusji oraz planowania działań.
 • Materiały pomocnicze – np. maty do ćwiczeń relaksacyjnych, karty pracy, pisaki, kartki samoprzylepne.

Przebieg

 1. Wprowadzenie – przedstawienie celów szkolenia, omówienie planu zajęć, przedstawienie zasad współpracy.
 2. Wykład – prezentacja teoretycznych podstaw zarządzania stresem oraz omówienie strategii i narzędzi.
 3. Dyskusja – wymiana doświadczeń uczestników dotyczących sytuacji stresowych w pracy oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 4. Ćwiczenia praktyczne – nauka i praktykowanie technik relaksacyjnych oraz analiza przypadków związanych ze stresem w pracy.
 5. Praca w grupach – wspólne rozwiązywanie problemów związanych ze stresem oraz planowanie działań mających na celu jego redukcję.
 6. Podsumowanie – omówienie wniosków z zajęć, dyskusja na temat dalszego rozwoju umiejętności zarządzania stresem, ewaluacja szkolenia.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj