Przykładowe konspekty zajęć plastycznych

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć plastycznych

Zajęcia plastyczne to doskonały sposób na rozwijanie kreatywności i wyobraźni u dzieci i młodzieży. Przygotowanie odpowiedniego konspektu jest kluczowe dla efektywnego prowadzenia takich zajęć. Poniżej przedstawiamy przykładowe konspekty zajęć plastycznych na temat ekspresji koloru i technik malarskich dla początkujących.

Konspekt „Ekspresja koloru: Techniki malarskie dla początkujących”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poznanie podstawowych technik malarskich i zrozumienie roli koloru w wyrażaniu emocji i idei.
 • Czas: Zajęcia planowane są na 2 godziny lekcyjne.

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie i wykorzystanie podstawowych technik malarskich, takich jak: malowanie płaskie, malowanie warstwowe, technika alla prima, technika impasto.
 • Poznanie zasad mieszania kolorów i zrozumienie, jak różne kolory mogą wpływać na odbiór obrazu.
 • Stworzenie własnej kompozycji kolorystycznej, wyrażającej określone emocje lub idee.

Metody i forma pracy

 • Metody: Wykład, pokaz, praca indywidualna, dyskusja.
 • Forma pracy: Praca w grupie, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne

 • Farby plakatowe lub akrylowe w różnych kolorach.
 • Pędzle o różnej grubości.
 • Papier malarski.
 • Palety do mieszania farb.
 • Materiały multimedialne do prezentacji technik malarskich.

Przebieg

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć, omówienie celów i planu zajęć.
 2. Prezentacja i omówienie różnych technik malarskich.
 3. Ćwiczenia praktyczne: próby zastosowania różnych technik malarskich.
 4. Omówienie zasad mieszania kolorów, prezentacja wpływu koloru na odbiór obrazu.
 5. Ćwiczenia praktyczne: tworzenie własnych kompozycji kolorystycznych.
 6. Dyskusja i analiza stworzonych prac, podsumowanie zajęć.

Pamiętajmy, że konspekt to tylko plan, który może ulec zmianie w zależności od sytuacji i potrzeb uczestników zajęć. Najważniejsze jest, aby zajęcia były ciekawe i inspirujące dla uczniów, a także rozwijały ich umiejętności i zainteresowania.

Konspekt „Recykling twórczy: Tworzenie dzieł sztuki z materiałów wtórnych”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności twórczego wykorzystania materiałów wtórnych w procesie tworzenia dzieł sztuki.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczeń potrafi zidentyfikować różne materiały wtórne, które mogą być wykorzystane w twórczym procesie.
 • Uczeń potrafi wykorzystać materiały wtórne do stworzenia oryginalnego dzieła sztuki.
 • Uczeń rozumie znaczenie recyklingu i jego wpływ na środowisko.
 • Uczeń potrafi współpracować z innymi uczniami w procesie twórczym.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, prezentacja.
 • Forma pracy: warsztaty plastyczne.

Pomoce dydaktyczne

 • Materiały wtórne: pudełka, butelki, gazety, tektura, opakowania, kapsle, itp.
 • Narzędzia: nożyczki, klej, taśmy, farby, pędzle, sznurki, itp.
 • Przykłady dzieł sztuki wykonanych z materiałów wtórnych (zdjęcia, plakaty, prezentacje).

Przebieg

 1. Wprowadzenie tematu zajęć: omówienie celów i zasad warsztatów, przedstawienie przykładów dzieł sztuki wykonanych z materiałów wtórnych.
 2. Praca indywidualna: uczniowie wybierają materiały wtórne, z których chcą stworzyć swoje dzieło sztuki.
 3. Praca w grupach: uczniowie dzielą się na grupy według wybranych materiałów i wspólnie planują swoje projekty artystyczne.
 4. Praca indywidualna: uczniowie realizują swoje projekty, korzystając z dostępnych narzędzi i materiałów.
 5. Prezentacja i omówienie efektów pracy: uczniowie prezentują swoje dzieła sztuki, opisują proces twórczy i materiały, z których powstały. Następnie odbywa się dyskusja na temat recyklingu i jego wpływu na środowisko.
 6. Podsumowanie zajęć: omówienie najważniejszych wniosków, refleksji i pomysłów uczniów, podziękowanie za udział w warsztatach.

Konspekt „Podstawy rysunku: Warsztaty portretowe”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwinięcie umiejętności rysowania portretów przez uczestników zajęć.
 • Czas trwania: 2 godziny.

Cele szczegółowe

 • Poznanie podstawowych zasad rysowania portretów.
 • Ćwiczenie proporcji twarzy i umiejętności obserwacji.
 • Stworzenie własnego portretu na podstawie zdjęcia lub lustra.
 • Wykorzystanie różnych technik rysunkowych w tworzeniu portretu.

Metody i forma pracy

 • Metody: wykład, pokaz, ćwiczenia praktyczne, praca indywidualna.
 • Forma pracy: warsztaty plastyczne.

Pomoce dydaktyczne

 • Podręcznik lub prezentacja multimedialna z podstawami rysowania portretów.
 • Materiały rysunkowe: ołówki, gumki, papier, szkicowniki.
 • Zdjęcia portretowe do ćwiczeń.
 • Lustra dla uczestników.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (15 minut): Omówienie celów warsztatów, przedstawienie podstawowych zasad rysowania portretów, omówienie proporcji twarzy.
 2. Ćwiczenie 1 (30 minut): Rysowanie portretów na podstawie zdjęć, zwracając uwagę na proporcje twarzy i umiejętność obserwacji.
 3. Ćwiczenie 2 (30 minut): Rysowanie własnego portretu na podstawie lustra, zwracając uwagę na proporcje twarzy i umiejętność obserwacji.
 4. Ćwiczenie 3 (30 minut): Wykorzystanie różnych technik rysunkowych (szkic, kreska, modelowanie światłocieniowe) w tworzeniu portretu.
 5. Podsumowanie (15 minut): Omówienie efektów warsztatów, dyskusja na temat doświadczeń uczestników, ewentualne pytania i odpowiedzi.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj