Przykładowe konspekty zajęć rewalidacyjnych

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć rewalidacyjnych

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest procesem wymagającym odpowiedniego podejścia, cierpliwości i przede wszystkim profesjonalizmu. Właściwie przygotowane konspekty zajęć rewalidacyjnych mogą znacznie ułatwić ten proces, pomagając w efektywnym rozwijaniu umiejętności i zdolności osób z niepełnosprawnością. W artykule przedstawimy przykładowe konspekty zajęć rewalidacyjnych, które mogą posłużyć jako inspiracja dla specjalistów pracujących w tej dziedzinie.

Konspekt „Stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”

Ten konspekt ma na celu stymulację funkcji poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez różnorodne ćwiczenia i zadania.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój i stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Czas: Zajęcia powinny trwać około 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Poprawa koncentracji i uwagi.
 • Rozwój zdolności logicznego myślenia.
 • Stymulacja pamięci i zdolności zapamiętywania.
 • Poprawa zdolności rozumienia i interpretacji informacji.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne.
 • Forma pracy: zajęcia powinny być prowadzone w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń i zadań.

Pomoce dydaktyczne

 • Karty pracy.
 • Materiały multimedialne (np. filmy, prezentacje).
 • Gry dydaktyczne stymulujące funkcje poznawcze.
 • Materiały do ćwiczeń praktycznych (np. puzzle, klocki).

Przebieg

 1. Wprowadzenie: krótkie omówienie tematu zajęć i celów, które chcemy osiągnąć.
 2. Ćwiczenia praktyczne: realizacja różnorodnych ćwiczeń i zadań stymulujących funkcje poznawcze.
 3. Praca w grupie: realizacja zadań w grupie, wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów.
 4. Podsumowanie: omówienie efektów pracy, podkreślenie postępów i osiągnięć uczestników.

Pamiętaj, że każdy konspekt powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Wymaga to od nauczyciela elastyczności i umiejętności dostosowania metodyki pracy do specyfiki grupy.

Konspekt „Ćwiczenia motoryczne wspomagające rozwój ruchowy”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wspomaganie rozwoju ruchowego uczniów poprzez ćwiczenia motoryczne.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczeń będzie potrafił wykonać różnorodne ćwiczenia motoryczne.
 • Uczeń będzie potrafił współpracować z innymi uczniami podczas wykonywania ćwiczeń.
 • Uczeń będzie potrafił ocenić swoje umiejętności motoryczne i postęp w ich rozwoju.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, obserwacja, rozmowa.
 • Forma pracy: zajęcia praktyczne z elementami teorii.

Pomoce dydaktyczne

 • Mata do ćwiczeń.
 • Piłki gimnastyczne.
 • Skakanki.
 • Drabinki gimnastyczne.
 • Chusteczki do ćwiczeń.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Omówienie celów zajęć, przedstawienie pomoce dydaktycznych oraz omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.
 2. Ćwiczenia rozgrzewkowe (10 minut): Wykonywanie prostych ćwiczeń rozgrzewających mięśnie i stawy, takich jak marsz, biegi, skłony, przysiady, krążenie ramion.
 3. Ćwiczenia motoryczne indywidualne (10 minut): Wykonywanie ćwiczeń motorycznych, takich jak skoki, biegi na zmianę, rzuty piłką, chwytanie chusteczki.
 4. Ćwiczenia motoryczne w parach (10 minut): Wykonywanie ćwiczeń motorycznych z partnerem, takich jak podawanie piłki, przeciąganie liny, biegi ze wspólnym przedmiotem.
 5. Ćwiczenia motoryczne w grupach (10 minut): Wykonywanie ćwiczeń motorycznych w grupach, takich jak sztafety, gry zespołowe, wspólne pokonywanie przeszkód.
 6. Podsumowanie (5 minut): Omówienie efektów zajęć, ocena postępów uczniów, ustalenie planu dalszych ćwiczeń.

Konspekt „Zajęcia praktyczno-życiowe: Nauka samodzielności w codziennych czynnościach”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwinięcie umiejętności samodzielnego wykonywania codziennych czynności przez uczestników zajęć rewalidacyjnych.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczestnicy będą potrafili samodzielnie wykonać prostą czynność higieniczną, np. mycie rąk.
 • Uczestnicy będą potrafili samodzielnie przygotować prosty posiłek, np. kanapkę.
 • Uczestnicy będą potrafili samodzielnie posprzątać po wykonanej czynności, np. umyć naczynia.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie, ćwiczenia praktyczne, pokaz, instruktaż.
 • Forma pracy: zajęcia praktyczno-życiowe w sali rewalidacyjnej, kuchni lub łazience.

Pomoce dydaktyczne

 • Mydło, ręcznik, umywalka, woda.
 • Chleb, masło, plasterek sera, plasterek szynki, nóż, deska do krojenia, talerz.
 • Gąbka, płyn do mycia naczyń, zlew, woda.

Przebieg

 1. Wprowadzenie: Omówienie celów zajęć i przedstawienie planu pracy. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności praktycznych.
 2. Ćwiczenie 1: Praca indywidualna – nauka mycia rąk. Instruktaż krok po kroku, uczestnicy wykonują czynność samodzielnie.
 3. Ćwiczenie 2: Praca w parach – przygotowanie kanapki. Instruktaż krok po kroku, uczestnicy wykonują czynność we współpracy z partnerem.
 4. Ćwiczenie 3: Praca w grupie – sprzątanie po wykonanej czynności. Instruktaż krok po kroku, uczestnicy wykonują czynność wspólnie, dbając o porządek i współpracę.
 5. Podsumowanie: Omówienie efektów pracy, dyskusja na temat trudności i sukcesów uczestników. Wspólne ustalenie dalszych celów pracy nad samodzielnością w codziennych czynnościach.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj