Przykładowe konspekty zajęć świetlicowych w szkole

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć świetlicowych w szkole

Zajęcia świetlicowe w szkole to doskonała okazja do rozwijania kreatywności i umiejętności manualnych u dzieci. Właściwie zaplanowane i przeprowadzone mogą stać się niezapomnianą przygodą, a jednocześnie przekazać ważne wartości i umiejętności. W artykule przedstawimy przykładowe konspekty zajęć świetlicowych, który pozwoli uczniom na twórcze wykorzystanie materiałów z recyklingu w celu stworzenia własnych dzieł sztuki.

Konspekt „Twórcze warsztaty rękodzielnicze: Od recyklingu do dzieła sztuki”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwinięcie umiejętności manualnych i kreatywności uczniów poprzez tworzenie dzieł sztuki z materiałów z recyklingu.
 • Czas: Zajęcia powinny trwać około 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie znaczenia recyklingu i jego wpływu na środowisko.
 • Stworzenie własnego dzieła sztuki z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.
 • Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie.
 • Stymulowanie kreatywności i wyobraźni.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca zespołowa, praca indywidualna, dyskusja, praca manualna.
 • Forma pracy: warsztaty rękodzielnicze.

Pomoce dydaktyczne

 • Materiały z recyklingu: pudełka, butelki, gazety, korki, tektura, itp.
 • Przybory do rękodzieła: nożyczki, klej, farby, pędzle, itp.

Przebieg

 1. Wprowadzenie do tematu recyklingu i jego znaczenia dla środowiska (10 minut).
 2. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z narzędziami rękodzieła (5 minut).
 3. Podział na grupy i rozdanie materiałów (5 minut).
 4. Tworzenie dzieł sztuki z materiałów z recyklingu (60 minut).
 5. Prezentacja i omówienie stworzonych prac (10 minut).

Konspekt „Gry planszowe i logiczne – rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności strategicznego myślenia oraz współpracy w grupie poprzez uczestnictwo w grach planszowych i logicznych.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczniowie będą potrafili analizować sytuacje na planszy i planować swoje ruchy.
 • Uczniowie będą potrafili współpracować z innymi uczestnikami gry w celu osiągnięcia wspólnego celu.
 • Uczniowie będą potrafili adaptować swoje strategie w zależności od zmieniających się warunków gry.
 • Uczniowie będą potrafili rozumieć i przestrzegać zasad gry.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca w grupach, dyskusja, analiza sytuacji, praktyczne zastosowanie strategii.
 • Forma pracy: praca w małych grupach (3-4 osoby), praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne

 • Gry planszowe i logiczne o różnym poziomie trudności (np. szachy, warcaby, Chińczyk, Monopoly, Scrabble).
 • Zegar do odmierzania czasu na poszczególne ruchy.
 • Arkusz z zasadami gry dla każdej z gier.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (10 minut) – omówienie celów zajęć, przedstawienie gier planszowych i logicznych, które będą wykorzystane podczas zajęć.
 2. Podział na grupy (5 minut) – uczniowie dzielą się na grupy, w zależności od wybranej gry.
 3. Omówienie zasad gry (10 minut) – każda grupa otrzymuje arkusz z zasadami gry, omawia je i zadaje ewentualne pytania.
 4. Gra (50 minut) – uczniowie grają w wybrane gry planszowe i logiczne, stosując strategie i współpracując z innymi uczestnikami.
 5. Analiza gry (10 minut) – uczniowie omawiają swoje strategie, ruchy i decyzje podjęte podczas gry, a także oceniają swoją współpracę z innymi uczestnikami.
 6. Podsumowanie (5 minut) – omówienie tego, czego uczniowie się nauczyli podczas zajęć, jakie umiejętności rozwijali i jakie korzyści płyną z gry w gry planszowe i logiczne.

Konspekt „Mały teatr – organizacja przedstawień i zabaw teatralnych”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwinięcie umiejętności aktorskich, kreatywności oraz współpracy w grupie poprzez organizację przedstawień i zabaw teatralnych.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Uczniowie będą potrafili przygotować scenografię do przedstawienia.
 • Uczniowie będą potrafili dobierać odpowiednie kostiumy do swoich ról.
 • Uczniowie będą potrafili pracować w zespole podczas przygotowań do przedstawienia.
 • Uczniowie będą potrafili wyrażać emocje poprzez grę aktorską.
 • Uczniowie będą potrafili przygotować krótkie scenki oparte na wybranych tekstach literackich.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, prezentacja, improwizacja.
 • Forma pracy: zajęcia warsztatowe, ćwiczenia praktyczne, prezentacje uczniów.

Pomoce dydaktyczne

 • Materiały tekstowe: scenariusze, fragmenty tekstów literackich, opisy postaci.
 • Materiały wizualne: zdjęcia, ilustracje, plansze, plakaty.
 • Rekwizyty: kostiumy, elementy scenografii, przedmioty związane z rolami postaci.
 • Urządzenia multimedialne: nagłośnienie, odtwarzacz muzyki, projektor.

Przebieg

 1. Wprowadzenie: omówienie celów zajęć, przedstawienie planu pracy, podział uczniów na grupy.
 2. Przygotowanie scenografii: uczniowie w grupach przygotowują elementy scenografii do swoich scenek, korzystając z dostępnych materiałów.
 3. Przygotowanie kostiumów: uczniowie dobierają kostiumy do swoich ról, zwracając uwagę na charakterystykę postaci.
 4. Próby scenek: uczniowie czytają teksty i ćwiczą swoje role, wprowadzając improwizacje i wyrażając emocje zgodnie z opisem postaci.
 5. Prezentacja scenek: każda grupa prezentuje swoją scenkę przed pozostałymi uczniami, którzy oceniają występ i wyrażają swoje uwagi.
 6. Podsumowanie: omówienie efektów pracy, wskazanie mocnych i słabych stron prezentacji, dyskusja na temat dalszego rozwoju umiejętności aktorskich.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj