Przykładowe konspektyt zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspektyt zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem

Autyzm to zaburzenie, które wpływa na zdolność dziecka do komunikacji i interakcji społecznej. Dzieci z autyzmem często mają trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, rozumieniem emocji innych osób czy wyrażaniem własnych uczuć. Terapia jest kluczowym elementem wsparcia dla tych dzieci, pomagając im rozwijać umiejętności komunikacyjne i społeczne. Poniżej przedstawiamy przykładowe konspekty zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem, skupiający się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.

Konspekt „Komunikacja bez barier: Zajęcia wspierające rozwój komunikacji u dzieci z autyzmem”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych dzieci z autyzmem, zwiększenie ich zdolności do wyrażania emocji i potrzeb.
 • Czas: Zajęcia powinny trwać około 60 minut, z możliwością dostosowania czasu do indywidualnych potrzeb dziecka.

Cele szczegółowe

 • Poprawa zdolności do nawiązywania kontaktu wzrokowego.
 • Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Stymulacja zdolności do wyrażania własnych uczuć i potrzeb.
 • Ćwiczenie umiejętności słuchania i reagowania na komunikaty innych osób.

Metody i forma pracy

 • Metody: Praca indywidualna, praca w małych grupach, metoda „naśladowania”, metoda „gry i zabawy”, metoda „obrazkowa”.
 • Forma pracy: Zajęcia powinny być prowadzone w formie interaktywnych gier i ćwiczeń, które angażują dzieci i zachęcają do aktywnego udziału.

Pomoce dydaktyczne

 • Karty obrazkowe z różnymi emocjami.
 • Zabawki do naśladowania różnych sytuacji społecznych (np. lalki, zwierzęta, pojazdy).
 • Materiały do tworzenia (np. kredki, farby, plastelina), które pomagają dzieciom wyrażać swoje uczucia i emocje.

Przebieg

 1. Wprowadzenie: Terapeuta tłumaczy dzieciom cel zajęć i przedstawia planowane aktywności.
 2. Ćwiczenia na nawiązywanie kontaktu wzrokowego: Dzieci mają za zadanie patrzeć na twarz terapeuty lub innych dzieci podczas rozmowy lub gry.
 3. Ćwiczenia na rozpoznawanie emocji: Dzieci korzystają z kart obrazkowych, aby nauczyć się rozpoznawać i nazywać różne emocje.
 4. Ćwiczenia na wyrażanie emocji: Dzieci mają możliwość wyrażania swoich uczuć i emocji poprzez rysowanie, modelowanie czy opowiadanie o nich.
 5. Ćwiczenia na słuchanie i reagowanie: Dzieci uczą się słuchać innych i adekwatnie reagować na ich komunikaty.
 6. Zakończenie: Terapeuta podsumowuje zajęcia, chwali dzieci za ich wysiłek i zachęca do dalszej pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi.

Konspekt „Świat zmysłów: Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wspomaganie rozwoju sensorycznego dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poprzez angażowanie ich zmysłów w różnorodne doświadczenia.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Stymulowanie zmysłu wzroku poprzez obserwację różnorodnych materiałów i przedmiotów.
 • Stymulowanie zmysłu dotyku poprzez manipulację różnymi teksturami i materiałami.
 • Stymulowanie zmysłu słuchu poprzez słuchanie różnorodnych dźwięków i muzyki.
 • Stymulowanie zmysłu smaku i węchu poprzez próbowanie różnych smaków i zapachów.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji z innymi uczestnikami zajęć.

Metody i forma pracy

 • Metody aktywizujące: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie.
 • Metody kształtujące umiejętności społeczne: współpraca, komunikacja, wzajemne wsparcie.
 • Metody stymulujące rozwój sensoryczny: ćwiczenia z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i przedmiotów, eksperymenty sensoryczne.

Pomoce dydaktyczne

 • Materiały o różnych teksturach: piasek, woda, koraliki, gąbki, tkaniny, itp.
 • Przedmioty o różnych kształtach i kolorach: klocki, puzzle, zabawki, itp.
 • Instrumenty muzyczne, nagrania z różnymi dźwiękami i muzyką.
 • Próbki różnych smaków i zapachów: owoce, przyprawy, perfumy, itp.
 • Materiały do tworzenia: farby, kredki, plastelina, itp.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Przedstawienie tematu zajęć, omówienie celów i zasad współpracy.
 2. Stymulacja zmysłu wzroku (10 minut): Obserwacja różnorodnych materiałów i przedmiotów, opisywanie ich kształtów, kolorów i wzorów.
 3. Stymulacja zmysłu dotyku (10 minut): Manipulacja różnymi teksturami i materiałami, opisywanie ich właściwości, próba odgadnięcia przedmiotów „na ślepo”.
 4. Stymulacja zmysłu słuchu (10 minut): Słuchanie różnorodnych dźwięków i muzyki, próba odgadnięcia źródła dźwięku, tworzenie własnych dźwięków za pomocą instrumentów muzycznych.
 5. Stymulacja zmysłu smaku i węchu (10 minut): Próbowanie różnych smaków i zapachów, opisywanie ich właściwości, próba odgadnięcia produktów „na ślepo”.
 6. Podsumowanie (5 minut): Omówienie doświadczeń uczestników, refleksje na temat roli zmysłów w codziennym życiu, ustalenie planu na kolejne zajęcia.

Konspekt „Razem łatwiej: Zajęcia grupowe na rozwijanie umiejętności społecznych dla dzieci z ASD”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój umiejętności społecznych dzieci z autyzmem poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych.
 • Czas: 60 minut.

Cele szczegółowe

 • Poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Wzrost świadomości własnych emocji i emocji innych osób.
 • Rozwój umiejętności współpracy z innymi dziećmi.
 • Praktykowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca w grupie, ćwiczenia praktyczne, rozmowy, zabawy ruchowe, techniki relaksacyjne.
 • Forma pracy: zajęcia grupowe z udziałem terapeuty i rodziców/opiekunów.

Pomoce dydaktyczne

 • Karty obrazkowe z emocjami.
 • Plansze z zadaniami do współpracy.
 • Przedmioty do ćwiczeń ruchowych (np. piłki, szarfy).
 • Materiały do technik relaksacyjnych (np. koce, poduszki).
 • Przykładowe scenki sytuacji społecznych.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (5 minut): Terapeuta przedstawia cel zajęć i omawia zasady współpracy w grupie.
 2. Ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej (15 minut): Dzieci uczą się rozpoznawać emocje na podstawie obrazków, a następnie ćwiczą wyrażanie własnych emocji poprzez mowę ciała i słowa.
 3. Zabawy ruchowe (15 minut): Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych mających na celu rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji z innymi dziećmi.
 4. Praktykowanie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi (15 minut): Terapeuta przedstawia scenki sytuacji społecznych, a dzieci ćwiczą reagowanie na nie i radzenie sobie z nimi.
 5. Techniki relaksacyjne (10 minut): Na zakończenie zajęć dzieci uczą się technik relaksacyjnych, które mogą pomóc im w radzeniu sobie ze stresem związanym z sytuacjami społecznymi.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj