Przykładowe konspekty zajęć terapeutycznych dla osób starszych

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć terapeutycznych dla osób starszych

W dobie starzejącego się społeczeństwa, coraz większe znaczenie ma odpowiednia opieka i terapia dla osób starszych. Właściwie zaplanowane i przeprowadzone zajęcia terapeutyczne mogą znacznie poprawić jakość życia seniorów, wpływając na ich samodzielność, sprawność fizyczną i umysłową. Poniżej przedstawiamy przykładowe konspekty zajęć terapeutycznych dla osób starszych, skupiający się na aktywizacji umysłowej i ruchowej.

Konspekt „Aktywizacja umysłowa i ruchowa seniorów: Ćwiczenia pamięci i koordynacji”

Ćwiczenia pamięci i koordynacji to kluczowy element terapii osób starszych. Prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania seniorów, zwiększając ich samodzielność i jakość życia. Poniżej przedstawiamy szczegółowy konspekt takich zajęć.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Poprawa funkcji poznawczych i motorycznych u osób starszych poprzez ćwiczenia pamięci i koordynacji.
 • Czas: Zajęcia powinny trwać około 60 minut, z uwzględnieniem krótkich przerw.

Cele szczegółowe

 • Stymulacja funkcji poznawczych, w szczególności pamięci i koncentracji.
 • Poprawa koordynacji ruchowej i równowagi.
 • Zwiększenie samodzielności w codziennych czynnościach.
 • Podtrzymanie i rozwijanie zdolności społecznych.

Metody i forma pracy

 • Metody: Ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia umysłowe, gry dydaktyczne, techniki relaksacyjne.
 • Forma pracy: Praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie.

Pomoce dydaktyczne

 • Karty do gry w memory.
 • Małe piłeczki do ćwiczeń ruchowych.
 • Materiały do ćwiczeń manualnych (np. koraliki, sznurki).
 • Materiały do ćwiczeń relaksacyjnych (np. muzyka relaksacyjna).

Przebieg

 • Wprowadzenie (10 minut): Przedstawienie celów zajęć, krótkie ćwiczenia rozgrzewkowe.
 • Ćwiczenia pamięci (20 minut): Gry w memory, ćwiczenia zapamiętywania sekwencji.
 • Ćwiczenia koordynacji (20 minut): Ćwiczenia z piłeczkami, ćwiczenia równowagi.
 • Zakończenie (10 minut): Ćwiczenia relaksacyjne, podsumowanie zajęć.

Konspekt „Radość z tworzenia: Terapia zajęciowa poprzez sztukę dla osób starszych”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwój zdolności twórczych i wyobraźni uczestników, poprawa ich samopoczucia oraz integracja grupy poprzez wspólne działania artystyczne.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Stymulacja wyobraźni i kreatywności uczestników poprzez różnorodne techniki plastyczne.
 • Wspieranie poczucia własnej wartości i umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.
 • Integracja grupy poprzez wspólne tworzenie i dzielenie się doświadczeniami artystycznymi.
 • Relaksacja i odprężenie uczestników poprzez zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca indywidualna, praca w grupie, praca z materiałem plastycznym, techniki relaksacyjne.
 • Forma pracy: warsztaty plastyczne, ćwiczenia relaksacyjne, rozmowy i dyskusje w grupie.

Pomoce dydaktyczne

 • Farby plakatowe, pędzle, papier, nożyczki, klej, kredki, pisaki, szablony, materiały inspirowane naturą (np. liście, gałązki).
 • Materiały multimedialne: prezentacja slajdów z przykładami dzieł sztuki, muzyka relaksacyjna.
 • Podkładki ochronne na stoły, fartuchy ochronne dla uczestników.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (10 minut): Przedstawienie celów zajęć, omówienie planu warsztatów, krótka prezentacja slajdów z przykładami dzieł sztuki.
 2. Ćwiczenia relaksacyjne (10 minut): Proste ćwiczenia oddechowe i rozluźniające, mające na celu przygotowanie uczestników do pracy twórczej.
 3. Wspólne tworzenie (60 minut): Praca z różnymi technikami plastycznymi (np. malarstwo, kolaż, rysunek), indywidualnie lub w grupie, z zachętą do eksperymentowania i wyrażania siebie poprzez sztukę.
 4. Dyskusja i podsumowanie (10 minut): Omówienie efektów pracy, dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami związanych z twórczością, podsumowanie warsztatów.

Konspekt „Joga i mindfulness dla seniorów: Techniki relaksacyjne i poprawa elastyczności”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wprowadzenie uczestników w techniki jogi i mindfulness, które pomogą im w poprawie elastyczności ciała oraz umiejętności relaksacji.
 • Czas: 90 minut.

Cele szczegółowe

 • Poznanie podstawowych pozycji jogi, które wpływają na poprawę elastyczności ciała.
 • Praktykowanie technik oddechowych, które wspomagają relaksację.
 • Wprowadzenie w praktykę mindfulness jako narzędzia do redukcji stresu i poprawy samopoczucia.
 • Uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z regularnej praktyki jogi i mindfulness.

Metody i forma pracy

 • Wykład – wprowadzenie w tematykę jogi i mindfulness.
 • Ćwiczenia praktyczne – nauka i praktykowanie pozycji jogi oraz technik oddechowych.
 • Praca w grupie – wspólne praktykowanie ćwiczeń oraz wymiana doświadczeń.
 • Praca indywidualna – praktykowanie mindfulness oraz refleksja nad własnymi odczuciami i postępami.

Pomoce dydaktyczne

 • Mata do jogi dla każdego uczestnika.
 • Podręcznik z opisem pozycji jogi i technik oddechowych.
 • Materiały multimedialne (prezentacja, film) przedstawiające korzyści płynące z praktyki jogi i mindfulness.
 • Notatnik i długopis dla każdego uczestnika, aby zapisywać swoje spostrzeżenia i postępy.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (10 minut): Omówienie celów zajęć, przedstawienie korzyści płynących z praktyki jogi i mindfulness, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.
 2. Nauka pozycji jogi (30 minut): Prezentacja i praktykowanie podstawowych pozycji jogi, które wpływają na poprawę elastyczności ciała. Uczestnicy wykonują ćwiczenia pod okiem instruktora.
 3. Techniki oddechowe (20 minut): Wprowadzenie w techniki oddechowe służące relaksacji, praktykowanie ćwiczeń oddechowych w grupie.
 4. Praktyka mindfulness (20 minut): Omówienie podstaw mindfulness, praktykowanie ćwiczeń związanych z uważnością, refleksja nad własnymi odczuciami i postępami.
 5. Podsumowanie (10 minut): Wspólna dyskusja na temat doświadczeń uczestników, omówienie planów dalszej praktyki, zadanie domowe związane z praktykowaniem jogi i mindfulness.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj