Przykładowe konspekty zajęć w przedszkolu

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zajęć w przedszkolu

Praca z dziećmi w przedszkolu wymaga nie tylko cierpliwości i empatii, ale również umiejętności tworzenia interesujących i edukacyjnych programów zajęć. Dobrze przygotowany konspekt to podstawa, która pozwala na efektywne przekazanie wiedzy i umiejętności, a jednocześnie gwarantuje zabawę i rozwijanie kreatywności. W artykule przedstawimy przykładowe konspekty zajęć w przedszkolu, który może posłużyć jako inspiracja dla nauczycieli i wychowawców.

Konspekt „Odkrywamy świat przez zabawę: Edukacyjne gry i zabawy dla przedszkolaków”

Ten konspekt jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i ma na celu rozwijanie ich umiejętności poznawczych, społecznych i motorycznych poprzez różnego rodzaju gry i zabawy.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych i motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez edukacyjne gry i zabawy.
 • Czas: Zajęcia powinny trwać około 45 minut, ale czas może być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Cele szczegółowe

 • Stymulowanie ciekawości i chęci poznawania świata.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • Ćwiczenie koordynacji ruchowej i precyzji.
 • Poznanie i zrozumienie zasad gier i zabaw.

Metody i forma pracy

 • Metody: praca zespołowa, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, rozmowa kierowana.
 • Forma pracy: praca w grupie, praca indywidualna, praca w parach.

Pomoce dydaktyczne

 • Gry planszowe i karciane o tematyce edukacyjnej.
 • Rekwizyty do zabaw ruchowych (piłki, skakanki, hula-hop).
 • Materiały do twórczej pracy (kredki, farby, papier).

Przebieg

 1. Wprowadzenie: krótka rozmowa na temat gier i zabaw, omówienie zasad bezpieczeństwa.
 2. Główna część: przeprowadzenie serii gier i zabaw zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Każda gra lub zabawa powinna być poprzedzona krótkim wprowadzeniem i omówieniem zasad.
 3. Zakończenie: podsumowanie zajęć, rozmowa na temat doświadczeń dzieci, omówienie tego, czego nauczyły się podczas gier i zabaw.

Pamiętaj, że każdy konspekt powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Ważne jest, aby zajęcia były dla nich atrakcyjne i dostarczały pozytywnych doświadczeń, które będą motywować do dalszego uczenia się i odkrywania świata.

Konspekt „Mały ogrodnik: Zajęcia przyrodnicze w przedszkolu”

W ramach zajęć przyrodniczych dla dzieci przedszkolnych, proponujemy konspekt o nazwie „Mały ogrodnik”. Zajęcia te mają na celu przybliżenie dzieciom świata przyrody oraz rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją roślin. Poniżej przedstawiamy poszczególne aspekty konspektu.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Kształtowanie postaw proekologicznych oraz rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z pielęgnacją roślin.
 • Czas: Zajęcia trwają 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Wiedza: Dziecko potrafi wymienić podstawowe potrzeby roślin oraz zna etapy ich wzrostu.
 • Umiejętności: Dziecko potrafi samodzielnie posadzić roślinę oraz dbać o jej prawidłowy rozwój.
 • Postawy: Dziecko wykazuje zainteresowanie światem przyrody oraz chęć dbania o rośliny.

Metody i forma pracy

 • Metody: Metoda poglądowa, metoda czynnościowa, metoda słowna, metoda eksperymentalna.
 • Forma pracy: Praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie.

Pomoce dydaktyczne

 • Rośliny doniczkowe oraz nasiona do posadzenia.
 • Doniczki, ziemia, łopatki ogrodnicze.
 • Ilustracje przedstawiające rośliny oraz ich potrzeby.
 • Książki o tematyce przyrodniczej dla dzieci.

Przebieg

 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: Nauczyciel przedstawia dzieciom różne rośliny oraz opowiada o ich potrzebach i roli w życiu człowieka.
 2. Omówienie etapów wzrostu roślin: Nauczyciel prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające kolejne etapy wzrostu roślin oraz prowadzi rozmowę na ten temat.
 3. Praktyczne ćwiczenia z sadzenia roślin: Dzieci, pod kierunkiem nauczyciela, samodzielnie sadzą rośliny w doniczkach, stosując się do wcześniej omówionych zasad.
 4. Opieka nad roślinami: Nauczyciel omawia z dziećmi zasady pielęgnacji roślin oraz zachęca do systematycznej opieki nad posadzonymi roślinami.
 5. Podsumowanie zajęć: Nauczyciel razem z dziećmi podsumowuje zdobytą wiedzę oraz zachęca do dalszego zgłębiania tematyki przyrodniczej.

Konspekt „Kolorowy świat emocji: Zajęcia z rozwoju emocjonalnego dla dzieci przedszkolnych”

W poniższym konspekcie przedstawiamy propozycję zajęć dla dzieci przedszkolnych, które mają na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji. Zajęcia te są ważne dla rozwoju emocjonalnego dzieci, a także dla budowania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji u dzieci przedszkolnych.
 • Czas: 45 minut.

Cele szczegółowe

 • Uświadomienie dzieciom różnorodności emocji i uczuć.
 • Praktykowanie rozpoznawania emocji na podstawie wyrazu twarzy, postawy ciała i tonu głosu.
 • Ćwiczenie wyrażania własnych emocji poprzez mówienie o uczuciach, rysowanie i zabawę w teatr.
 • Wspieranie dzieci w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami poprzez rozmowy o emocjach.

Metody i forma pracy

 • Metody: rozmowa, ćwiczenia praktyczne, rysowanie, zabawa w teatr.
 • Forma pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupie.

Pomoce dydaktyczne

 • Ilustracje przedstawiające różne emocje.
 • Karty z emocjami do gry w memory.
 • Kredki, farby, papier do rysowania.
 • Rekwizyty do zabawy w teatr (maski, kostiumy, przedmioty).

Przebieg

 1. Wprowadzenie tematu zajęć: rozmowa z dziećmi na temat emocji, uczuć i tego, jak je rozpoznajemy.
 2. Ćwiczenie rozpoznawania emocji na podstawie ilustracji: dzieci opisują emocje przedstawione na obrazkach, a następnie próbują je naśladować.
 3. Gra w memory z kartami przedstawiającymi emocje: dzieci dobierają pary kart z takimi samymi emocjami, a następnie opisują je i naśladują.
 4. Rysowanie własnych emocji: dzieci rysują obrazki przedstawiające różne emocje, a następnie opowiadają o nich grupie.
 5. Zabawa w teatr: dzieci przebierają się za postacie z różnymi emocjami i odgrywają scenki, w których wyrażają te uczucia.
 6. Podsumowanie zajęć: rozmowa z dziećmi na temat tego, czego się nauczyły i jakie emocje poznaliśmy.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj