Przykładowe konspekty zbiórki harcerskiej

Strona głównaHumanistykaPrzykładowe konspekty zbiórki harcerskiej

Harcerstwo to nie tylko przygoda, ale również nauka i rozwijanie umiejętności. Jednym z kluczowych aspektów, które każdy harcerz powinien opanować, jest orientacja terenowa. W artykule przedstawiamy przykładowe konspekty zbiórki harcerskiej, który pomoże w nauczeniu młodych harcerzy podstaw orientacji terenowej i korzystania z mapy.

Konspekt „Podstawy orientacji terenowej i mapy”

Ten konspekt jest przeznaczony dla młodych harcerzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z orientacją terenową. Celem jest zapoznanie ich z podstawowymi zasadami korzystania z mapy i kompasu.

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Nauczenie młodych harcerzy podstaw orientacji terenowej i korzystania z mapy.
 • Czas: Zbiórka powinna trwać około 2 godziny.

Cele szczegółowe

 • Zrozumienie, jak odczytywać mapę.
 • Nauczenie się, jak korzystać z kompasu.
 • Zdobycie umiejętności orientacji w terenie.

Metody i forma pracy

 • Metody: Wykład, praca w grupie, praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne.
 • Forma pracy: Zbiórka podzielona na część teoretyczną i praktyczną.

Pomoce dydaktyczne

 • Mapy topograficzne.
 • Kompasy.
 • Notatki z podstaw orientacji terenowej.

Przebieg

 1. Wprowadzenie: Krótki wykład na temat orientacji terenowej i znaczenia umiejętności korzystania z mapy.
 2. Ćwiczenia teoretyczne: Omówienie podstawowych symboli na mapie, nauka odczytywania skali i legenda mapy.
 3. Ćwiczenia praktyczne: Praca z mapą i kompasem, ćwiczenia w terenie.
 4. Podsumowanie: Omówienie wyników ćwiczeń, odpowiedzi na pytania, podsumowanie zasady działania kompasu i mapy.

Pamiętaj, że każda zbiórka powinna być dostosowana do wieku i umiejętności harcerzy. Ważne jest, aby podczas nauki orientacji terenowej zachować bezpieczeństwo i dbać o dobrą atmosferę.

Konspekt „Techniki przetrwania w terenie – warsztaty praktyczne”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu technik przetrwania w terenie, niezbędnych podczas wypraw harcerskich i sytuacji awaryjnych.
 • Czas trwania: 3 godziny.

Cele szczegółowe

 • Wiedza: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych zasad przetrwania w terenie, takich jak pozyskiwanie wody, rozpalanie ognia, budowanie schronienia czy udzielanie pierwszej pomocy.
 • Umiejętności: Uczestnicy nauczą się praktycznych technik przetrwania, takich jak rozpalanie ognia na różne sposoby, budowanie schronienia z naturalnych materiałów czy nawigacja w terenie.
 • Postawy: Uczestnicy zrozumieją wagę odpowiedzialności za siebie i innych w sytuacjach awaryjnych oraz będą gotowi do podjęcia działań mających na celu przetrwanie i pomoc innym.

Metody i forma pracy

 • Wykład: Krótkie wprowadzenie teoretyczne do tematyki przetrwania w terenie.
 • Ćwiczenia praktyczne: Warsztaty z rozpalania ognia, budowania schronienia, nawigacji w terenie i udzielania pierwszej pomocy.
 • Dyskusja: Wspólne omówienie doświadczeń i wniosków z warsztatów praktycznych.
 • Praca w grupach: Uczestnicy będą pracować w małych grupach, aby lepiej się poznać i nauczyć współpracy.

Pomoce dydaktyczne

 • Materiały informacyjne: Broszury, książki, artykuły dotyczące technik przetrwania w terenie.
 • Przybory do rozpalania ognia: Krzesiwo, lupa, bateria, zapałki, suchy papier, gałązki, patyki.
 • Materiały do budowy schronienia: Liny, plandeka, gałęzie, liście, kamienie.
 • Mapy i kompasy: Do nauki nawigacji w terenie.
 • Apteczka pierwszej pomocy: Do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Przebieg

 1. Wprowadzenie teoretyczne (30 minut): Omówienie podstawowych zasad przetrwania w terenie i przedstawienie celów warsztatów.
 2. Warsztaty praktyczne (2 godziny): Praca w grupach, ćwiczenia z rozpalania ognia, budowania schronienia, nawigacji w terenie i udzielania pierwszej pomocy.
 3. Dyskusja i podsumowanie (30 minut): Wspólne omówienie doświadczeń, wniosków i refleksji z warsztatów praktycznych.

Konspekt „Budowanie zespołu i umiejętności lidera w harcerstwie”

Cel ogólny i czas

 • Cel ogólny: Wzmocnienie umiejętności lidera oraz zbudowanie zespołu w oparciu o wartości harcerskie.
 • Czas: 3 godziny.

Cele szczegółowe

 • Poznanie i zrozumienie roli lidera w harcerstwie.
 • Praktyczne zastosowanie umiejętności lidera w różnych sytuacjach.
 • Współpraca z innymi członkami zespołu w celu osiągnięcia wspólnego celu.
 • Refleksja nad własnymi umiejętnościami i postawami jako lidera.

Metody i forma pracy

 • Wykład interaktywny.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Dyskusje w grupach.
 • Analiza przypadków.
 • Praca indywidualna i zespołowa.

Pomoce dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna.
 • Materiały do ćwiczeń praktycznych (np. kartki, pisaki, flipchart).
 • Przykłady sytuacji z życia harcerskiego do analizy przypadków.

Przebieg

 1. Wprowadzenie (15 min): Omówienie celów warsztatu, przedstawienie programu oraz metody pracy.
 2. Rola lidera w harcerstwie (30 min): Wykład interaktywny na temat roli lidera w harcerstwie, jego cech i umiejętności, które powinien posiadać.
 3. Ćwiczenia praktyczne (60 min): Praca w grupach nad różnymi sytuacjami, w których lider musi wykazać się swoimi umiejętnościami. Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować swoje zachowania i postawy jako liderów.
 4. Analiza przypadków (45 min): Omówienie przykładów sytuacji z życia harcerskiego, w których lider musiał podjąć decyzje i wykazać się swoimi umiejętnościami. Dyskusja nad tym, jakie rozwiązania były dobre, a jakie można by poprawić.
 5. Podsumowanie (30 min): Wspólna refleksja nad tym, co uczestnicy zyskali dzięki warsztatowi, jakie umiejętności udało im się wzmocnić oraz jakie aspekty liderowania warto jeszcze poprawić.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj