Zaburzenia zachowania u dzieci: przykłady, przyczyny i objawy

Strona głównaDzieckoZaburzenia zachowania u dzieci: przykłady, przyczyny i objawy

Zaburzenia zachowania u dzieci są coraz częściej diagnozowanym problemem. Występują one, gdy dziecko wykazuje stały wzorzec nieadekwatnych, nieakceptowanych społecznie zachowań, które są niezgodne z oczekiwaniami stawianymi w stosunku do wieku i rozwoju dziecka. Poniżej przyjrzymy się bliżej tym zaburzeniom, ich typom, przyczynom, objawom i leczeniu.

Czym są zaburzenia zachowania u dzieci?

Zaburzenia zachowania u dzieci to termin używany w psychiatrii i psychologii dziecięcej do opisania stanów, w których dziecko wykazuje ciągłe i uporczywe wzorce zachowań dezadaptacyjnych lub zakłócających. Takie zachowania mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w kontekście rodzinnym, szkolnym czy społecznym. Obejmuje to szeroki zakres problemów, takich jak agresja, opozycyjność, wybuchy gniewu, kłamstwa, kradzieże, ucieczki z domu, problemy w relacjach z rówieśnikami, niskie osiągnięcia szkolne i nieprzystosowanie społeczne.

Dzieci z zaburzeniami zachowania często mają trudności z przestrzeganiem zasad, są agresywne, często łamią normy społeczne i mają problem z kontrolą emocji. W skrajnych przypadkach takie zachowanie może prowadzić do poważnych problemów, takich jak konflikty z prawem.

Rodzaje zaburzeń zachowania

Wyróżniamy kilka głównych typów zaburzeń zachowania, wśród których najczęściej spotykane to:

 1. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD) – objawiają się znaczącą opozycyjnością, buntowniczością i nieposłuszeństwem.
 2. Zaburzenie zachowania (CD) – charakteryzuje się poważnymi problemami behawioralnymi, takimi jak agresja wobec ludzi i zwierząt, destrukcja mienia, kłamstwa lub kradzieże.
 3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – objawia się problemami z koncentracją, impulsywnością i nadmierną aktywnością.
 4. Zaburzenia lękowe – takie jak fobie, lęk społeczny, lęk separacyjny, które mogą wpływać na zachowanie dziecka w różnych kontekstach.

Zaburzenia te mogą przejawiać się w różny sposób, dlatego ich diagnoza może być skomplikowana. W wielu przypadkach dziecko może mieć więcej niż jedno zaburzenie zachowania.

Przyczyny zaburzeń zachowania

Przyczyny zaburzeń zachowania są złożone i wielowymiarowe. Mogą one obejmować czynniki genetyczne, środowiskowe, społeczne, a także różne problemy zdrowotne, takie jak urazy głowy czy zaburzenia neurologiczne. Ważnym czynnikiem ryzyka jest także historia rodzinna – dzieci, które mają krewnych z zaburzeniami zachowania, są bardziej narażone na rozwój tych zaburzeń.

Środowisko, w którym dziecko dorasta, również ma duży wpływ na jego zachowanie. Konflikty w rodzinie, niedostatek miłości i wsparcia, brak konsekwencji wychowawczych – wszystko to może przyczynić się do rozwoju zaburzeń zachowania.

Objawy zaburzeń zachowania

Objawy zaburzeń zachowania mogą być różne i zależeć od indywidualnych cech dziecka, jego wieku oraz rodzaju zaburzenia. Do najczęstszych objawów należą:

 1. Agresywne zachowania – takie jak bójki, zastraszanie innych, przemoc fizyczna, okrucieństwo wobec zwierząt.
 2. Destrucyjne zachowania – takie jak dewastacja otoczenia, podpalenia, kradzieże.
 3. Brak posłuszeństwa – częste ignorowanie poleceń dorosłych, łamanie ustalonych norm i reguł.
 4. Problemy emocjonalne – takie jak częste zmiany nastroju, irytacja, napady złości, niska samoocena.
 5. Problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rówieśnikami, konflikty z dorosłymi.

Diagnoza zaburzeń zachowania

Diagnoza zaburzeń zachowania jest stawiana przez psychiatrę dziecięcego lub psychologa na podstawie dokładnego wywiadu z rodzicami oraz obserwacji i badania dziecka. Kluczowe jest to, że nieprawidłowe zachowania muszą występować przez co najmniej sześć miesięcy i powodować poważne naruszenie praw innych osób czy łamanie ważnych norm społecznych.

Leczenie zaburzeń zachowania

Leczenie zaburzeń zachowania jest złożonym procesem, który wymaga indywidualnego podejścia do każdego dziecka. W skład terapii mogą wchodzić:

 1. Psychoterapia – indywidualna lub grupowa, mająca na celu naukę zdrowych mechanizmów radzenia sobie ze stresem i kontrolowania emocji.
 2. Terapia rodziny – mająca na celu poprawę komunikacji i relacji w rodzinie.
 3. Terapia behawioralna – skupiająca się na kształtowaniu pozytywnych zachowań i eliminowaniu tych negatywnych.
 4. Farmakoterapia – leki mogą być używane w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy dziecko ma również inne zaburzenia, takie jak ADHD.
 5. Edukacja rodziców – mająca na celu nauczenie rodziców skutecznych strategii wychowawczych.

Zaburzenia zachowania a osobowość antyspołeczna

W przypadku niektórych dzieci, zaburzenia zachowania mogą prowadzić do rozwoju osobowości antyspołecznej w dorosłości. Osoby z taką osobowością często mają problemy z przestrzeganiem norm społecznych i prawnych, są impulsywne, nieodpowiedzialne i często wykazują brak empatii.

Zaburzenia zachowania a ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest często związany z zaburzeniami zachowania. Dzieci z ADHD mają trudności z koncentracją, są impulsywne i często mają problemy z zachowaniem. Leczenie ADHD często pomaga w zmniejszeniu objawów zaburzeń zachowania.

Wpływ środowiska na zaburzenia zachowania

Środowisko, w którym dziecko dorasta, ma ogromny wpływ na jego zachowanie. Dzieci, które dorastają w rodzinach z problemami, takimi jak przemoc domowa, problemy z alkoholem czy narkotykami, są bardziej narażone na rozwój zaburzeń zachowania.

Podsumowanie

Zaburzenia zachowania u dzieci są poważnym problemem, który wymaga kompleksowego podejścia i profesjonalnej pomocy. Ważne jest, aby nie bagatelizować tych problemów i jak najszybciej szukać pomocy dla swojego dziecka. Pamiętaj, że dziecko z zaburzeniami zachowania to nie „niegrzeczne dziecko”, ale dziecko, które potrzebuje wsparcia i zrozumienia.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj