Dyskalkulia: objawy, diagnoza, ćwiczenia

Strona głównaKształcenieDyskalkulia: objawy, diagnoza, ćwiczenia

Dyskalkulia to pojęcie, które może wydawać się mało znane, ale dotyka szerszego grona osób niż możemy przypuszczać. O ile problemy z czytaniem, pisaniem i językiem są powszechnie znane jako dysleksja, o tyle trudności z matematyką, zwane dyskalkulią, są tematem mniej rozpoznawalnym. Celem tego artykułu jest przybliżenie tematu dyskalkulii, jej form, objawów, sposobów stwierdzenia, a także przedstawienie ćwiczeń, które mogą pomóc osobom z dyskalkulią w rozwijaniu umiejętności matematycznych.

Definicja dyskalkulii

Dyskalkulia to specyficzny rodzaj trudności w uczeniu się, który dotyczy zdolności do przyswajania i wykonywania zadań matematycznych. Osoby z dyskalkulią mają trudności z rozumieniem pojęć matematycznych, wykonywaniem obliczeń, rozwiązywaniem problemów matematycznych oraz wykorzystywaniem matematyki w codziennym życiu. Dyskalkulia nie jest wynikiem niskiej inteligencji czy braku motywacji, a ma podłoże biologiczne i może występować u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Formy dyskalkulii

Dyskalkulia nie jest jednolitym zaburzeniem, lecz obejmuje wiele różnych form, które mogą mieć różne przyczyny i objawy. Oto najczęstsze formy dyskalkulii:

 • Dyskalkulia werbalna: obejmuje trudności związane z przetwarzaniem i używaniem języka matematycznego, takiego jak terminy, nazwy i opisy pojęć matematycznych. Osoby z dyskalkulią werbalną mogą mieć problemy z rozumieniem i stosowaniem instrukcji, definicji oraz zadań tekstowych.
 • Dyskalkulia praktognostyczna: w tej formie dyskalkulii występują trudności z praktycznym wykorzystaniem matematyki w codziennym życiu, takie jak planowanie wydatków, porównywanie cen, mierzenie czy ważenie. Osoby z dyskalkulią praktognostyczną mogą mieć problemy z wykonaniem obliczeń w realnych sytuacjach.
 • Dyskalkulia leksykalna: osoby z dyskalkulią leksykalną mają trudności z rozpoznawaniem i zrozumieniem symboli matematycznych, takich jak cyfry, znaki czy litery używane w matematyce. Może to prowadzić do błędów w czytaniu i zrozumieniu zadań matematycznych.
 • Dyskalkulia graficzna: ten typ dyskalkulii dotyczy trudności związanych z tworzeniem i interpretacją obrazów matematycznych, takich jak wykresy, schematy czy rysunki geometryczne. Osoby z dyskalkulią graficzną mogą mieć problemy z przetwarzaniem informacji przestrzennej oraz z reprodukcją i analizą obrazów matematycznych.
 • Dyskalkulia ideognostyczna: w tej formie dyskalkulii występują trudności z rozumieniem i wykorzystywaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych, takich jak liczby, zmienne czy funkcje. Osoby z dyskalkulią ideognostyczną mogą mieć problemy z przyswajaniem teorii matematycznych oraz z rozwiązywaniem zadań opartych na abstrakcyjnym myśleniu.
 • Dyskalkulia operacyjna: obejmuje trudności z wykonywaniem obliczeń i stosowaniem matematycznych procedur, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Osoby z tą formą dyskalkulii mogą mieć problemy z przeprowadzaniem obliczeń zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Objawy dyskalkulii

Objawy dyskalkulii mogą się różnić w zależności od formy, wieku i indywidualnych cech osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Oto niektóre z najczęstszych objawów:

 • Trudności z zapamiętywaniem matematycznych faktów i procedur.
 • Problemy z rozumieniem pojęć matematycznych, takich jak wartość liczby, relacje między liczbami czy kolejność.
 • Błędy w wykonywaniu obliczeń, zarówno pisemnych, jak i ustnych.
 • Trudności z rozwiązywaniem problemów matematycznych, zwłaszcza tych wymagających stosowania strategii czy planowania.
 • Niska samoocena i lęk przed matematyką, prowadzący do unikania zadań matematycznych.
 • Problemy z zastosowaniem matematyki w codziennym życiu, na przykład przy planowaniu wydatków czy porównywaniu cen.

Jak stwierdzić dyskalkulię?

Diagnozowanie dyskalkulii powinno być przeprowadzone przez specjalistów, takich jak psychologowie, pedagogowie oraz neuropsycholodzy. Proces diagnozy obejmuje:

 1. Wywiad z osobą dotkniętą problemem oraz jej rodzicami (w przypadku dzieci) w celu zebrania informacji o trudnościach, historii edukacyjnej i zdrowotnej.
 2. Obserwacja zachowań i umiejętności matematycznych.
 3. Testy psychometryczne i neuropsychologiczne, oceniające poziom umiejętności matematycznych, poznawczych, językowych oraz funkcji wykonawczych.
 4. Porównanie wyników z normami wiekowymi oraz z innymi obszarami funkcjonowania (np. czytanie, pisanie, funkcje poznawcze).

Ważne jest, aby w procesie diagnozy uwzględnić również inne zaburzenia lub czynniki, które mogą wpływać na funkcjonowanie matematyczne, takie jak ADHD, dysleksja, trudności emocjonalne czy problemy zdrowotne.

Ćwiczenia wspomagające rozwój umiejętności matematycznych

Wspieranie osoby z dyskalkulią polega na dostosowaniu procesu nauczania do jej indywidualnych potrzeb oraz na wprowadzaniu interwencji edukacyjnych, które mogą obejmować ćwiczenia takie jak:

 • Ćwiczenia pamięciowe: np. powtarzanie tabliczki mnożenia, nauka wzorów czy definicji, ćwiczenia na utrwalanie pojęć matematycznych.
 • Ćwiczenia na rozwój umiejętności operacyjnych: np. trenowanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia przez różne metody (schematy, obrazki, klocki itp.), stosowanie kalkulatorów czy innych narzędzi wspomagających.
 • Ćwiczenia liczbowo-przestrzenne: np. gry logiczne, układanki, rozwiązywanie zadań związanych z kształtami, wielkościami i przestrzennymi relacjami.
 • Ćwiczenia proceduralne: np. nauka strategii rozwiązywania problemów, stosowanie schematów i algorytmów, praktykowanie sekwencji kroków.
 • Ćwiczenia językowe: np. nauka słownictwa matematycznego, dyskusje na temat matematyki, rozwiązywanie zadań tekstowych, ćwiczenia czytania i pisania związane z matematyką.

Ważne jest, aby ćwiczenia były dostosowane do potrzeb, poziomu umiejętności i zainteresowań osoby z dyskalkulią, a także były prowadzone w sposób systematyczny i konsekwentny. Ponadto, warto promować pozytywne nastawienie do matematyki, zachęcać do samodzielnej pracy i doceniać postępy.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Najlepsze ćwiczenia dla osób z dyskalkulią to te, które angażują zmysły i różnorodne podejścia, takie jak manipulowanie przedmiotami, gry matematyczne i zastosowanie technologii. Indywidualizacja i cierpliwość są kluczowe w procesie nauki matematyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj