Kubizm w malarstwie – cechy, obrazy i przedstawiciele

Strona głównaKulturaKubizm w malarstwie - cechy, obrazy i przedstawiciele

W sztuce, jak w wielu innych dziedzinach, istnieje nieustający proces poszukiwania, eksperymentowania i przekraczania granic. Jednym z najbardziej rewolucyjnych kierunków w historii sztuki, który zrywał ze starymi zasadami i wprowadzał nowe podejście do przedstawiania rzeczywistości jest kubizm. Ta unikalna forma sztuki przedefiniowała, jak postrzegamy świat, sztukę i samą naturę percepcji.

Definicja i powstanie kubizmu

Kubizm to awangardowy ruch artystyczny, który po raz pierwszy pojawił się we Francji. Narodził się wraz z dziełami takich artystów jak Pablo Picasso i Georges Braque. W 1907 roku Picasso stworzył swoje przełomowe dzieło „Panny z Awinionu”, które zainicjowało rozwój kubizmu. Obraz ten zdecydowanie odbiegał od tradycyjnej perspektywy i realistycznego przedstawienia postaci.

Ruch ten zrewolucjonizował sztukę europejską i zainspirował pokrewne ruchy w literaturze i architekturze. Kubizm jest niewątpliwie jednym z najważniejszych kierunków w historii sztuki.

Kiedy mówimy o definicji kubizmu, musimy rozumieć, że jest to styl, który odrzuca tradycyjne techniki perspektywy i zamiast tego przedstawia obiekty z wielu punktów widzenia, jednocześnie na jednej płaszczyźnie. Celem kubizmu jest ukazanie esencji przedmiotów, zamiast ich rzeczywistego wyglądu.

Charakterystyczne cechy kubizmu

Kubizm jest rozpoznawalny dzięki swoim charakterystycznym cechom.

 1. Zanikanie tradycyjnej perspektywy: kubizm odrzuca klasyczne zasady perspektywy. Artysta nie przedstawia przedmiotu z jednego punktu widzenia, ale z wielu, jednocześnie.
 2. Geometria: przedmioty i figury są przedstawiane za pomocą prostych form geometrycznych – stąd nazwa 'kubizm’.
 3. Abstrakcja: chociaż kubistyczne obrazy często opierają się na realnym świecie, są one zdecydowanie abstrakcyjne.
 4. Brak emocji: kubistyczne obrazy często nie zawierają emocjonalnej ekspresji. Są to prace, które skupiają się na formie i strukturze.

Cztery etapy kubizmu

Zrozumienie ewolucji kubizmu wymaga podzielenia tego złożonego ruchu na cztery główne etapy. Każdy z nich miał swoje unikalne cechy i techniki, które wpłynęły na kierunek, jakim podążała ta sztuka.

Prekubizm

Etap prekubizmu rozpoczął się w 1906 roku. Był momentem, w którym artyści tacy jak Pablo Picasso i Georges Braque zaczęli eksperymentować z nowymi formami i technikami, które ostatecznie doprowadziły do powstania kubizmu.

Kubizm analityczny

Ten etap, trwający od 1909 do 1912 roku, charakteryzował się dekonstrukcją obiektów na proste formy geometryczne. Artyści skupiali się na analizie i przedstawianiu obiektów z różnych perspektyw na jednym płótnie. Kolor był często ograniczany do monochromatycznej palety.

Kubizm hermetyczny

Był to okres intensywnych eksperymentów, który zaczął się w 1912 roku. Obrazy z tego okresu są często bardzo abstrakcyjne i trudne do zrozumienia, stąd nazwa 'hermetyczny’.

Kubizm syntetyczny

Ten etap, który rozpoczął się w 1913 roku, cechował się większym naciskiem na kolor i teksturę. Artyści zaczęli eksperymentować z kolażem i wprowadzaniem do swoich prac różnych materiałów, takich jak gazety czy drewno.

Każdy z tych etapów przyczynił się do ewolucji i rozwoju kubizmu, z jego skomplikowanymi formami i abstrakcyjnymi konceptami, które wywarły ogromny wpływ na późniejsze ruchy artystyczne.

Główni przedstawiciele kubizmu

Kubizm narodził się z talentu i wizji kilku wybitnych artystów. Jego główni przedstawiciele, poprzez fragmentację i wieloperspektywiczność, stworzyli nowy język artystyczny, który stał się inspiracją dla wielu kolejnych pokoleń twórców.

1. Pablo Picasso

Pablo Picasso, urodzony w Hiszpanii, jest niewątpliwie jednym z najważniejszych artystów XX wieku. Jego wkład w rozwój kubizmu jest nieoceniony.

 • Innowacje Picassa: Picasso, wspólnie z Georges’em Braque’em, stworzył kubizm analityczny, który charakteryzował się fragmentacją obiektów i postaci oraz ich przedstawianiem z wielu punktów widzenia jednocześnie.
 • „Panny z Avignon”: Uważane za jedno z pierwszych kubistycznych dzieł, to płótno z 1907 roku ukazuje pięć postaci kobiecych w sposób zdeformowany i wieloperspektywiczny.
 • Ewolucja stylu: W ciągu swojej kariery Picasso eksperymentował z różnymi formami kubizmu, przechodząc od kubizmu analitycznego do syntetycznego, w którym kładł nacisk na połączenie różnych materiałów i tekstur.

Wpływ Picassa na sztukę był tak duży, że do dziś jest uznawany za jednego z najbardziej znanych malarzy wszech czasów.

2. Georges Braque

Georges Braque, francuski malarz, jest często uważany za drugą, obok Picassa, kluczową postać w rozwoju kubizmu. Ich współpraca była tak ścisła, że w pewnym momencie ich prace były trudne do odróżnienia.

 • Współpraca z Picassą: Braque i Picasso współpracowali blisko, tworząc podwaliny kubizmu analitycznego. Ich prace z tego okresu były tak podobne, że sami artyści przyznawali, iż trudno jest określić autorstwo niektórych dzieł.
 • Mistrzostwo perspektywy: Braque, z wykształcenia dekorator wnętrz, miał wyjątkowe umiejętności w zakresie perspektywy, co pozwoliło mu na tworzenie skomplikowanych kompozycji kubistycznych.
 • Ewolucja po wojnie: Po I wojnie światowej styl Braque’a stał się bardziej kolorowy i mniej fragmentaryczny, ale nadal pozostawał wierny kubistycznym korzeniom.

3. Juan Gris

Juan Gris, kolejny Hiszpan na tej liście, jest najbardziej znany z wprowadzenia koloru do kubizmu syntetycznego, co uczyniło go jednym z najważniejszych przedstawicieli tego kierunku.

 • Kubizm syntetyczny: W przeciwieństwie do kubizmu analitycznego, kubizm syntetyczny skupiał się na tworzeniu nowych form poprzez łączenie różnych materiałów i tekstur. Gris był jednym z pionierów tego podejścia.
 • Znaczenie koloru: Gris wprowadził do kubizmu żywe kolory, co odróżniało go od wcześniejszych, bardziej monochromatycznych prac Picassa i Braque’a.
 • Innowacyjne techniki: Gris często korzystał z techniki kolażu, łącząc różne materiały, takie jak papier, tkanina czy drewno, tworząc w ten sposób bogate i złożone kompozycje.

4. Fernand Léger

Fernand Léger, francuski malarz i rzeźbiarz, przyczynił się do ewolucji kubizmu, wprowadzając do niego elementy związane z nowoczesnością i przemysłem.

 • Maszyny w centrum uwagi: Léger fascynowała nowoczesna technologia. W jego pracach często pojawiają się motywy maszyn, które są przedstawiane w kubistyczny sposób.
 • Kubizm a nowoczesność: Dla Légera kubizm był idealnym narzędziem do przedstawiania nowoczesnego świata, pełnego technologii, ruchu i dynamiki.
 • Ewolucja stylu: Z czasem prace Légera stały się bardziej abstrakcyjne, ale jego zainteresowanie maszynami i nowoczesnością pozostało niezmienne.

5. Robert Delaunay

Robert Delaunay, choć związany z kubizmem, wprowadził do niego swoje unikalne podejście, które nazwano „kubizmem okrągłym” lub „orkizmem”.

 • Orfizm: Delaunay i jego żona Sonia stworzyli orfizm, który charakteryzował się użyciem jasnych, żywych kolorów i okrągłych form.
 • Kolor jako główny element: W przeciwieństwie do innych kubistów, Delaunay skupiał się przede wszystkim na kolorze, który stał się głównym elementem jego kompozycji.
 • Inspiracje: Delaunay czerpał inspiracje z nauki o kolorze i teorii widzenia, co pozwoliło mu na tworzenie prac o wyjątkowej dynamice i głębi.

6. Albert Gleizes

Albert Gleizes, oprócz bycia uznanym malarzem, był również jednym z głównych teoretyków kubizmu.

 • Teoretyczne podejście: Gleizes napisał wiele tekstów na temat kubizmu, w tym współautorstwo „O kubizmie” z Jeanem Metzingerem.
 • Rozwój kubizmu w Europie: Gleizes odegrał kluczową rolę w promowaniu kubizmu poza Francją, zwłaszcza w Niemczech i Rosji.
 • Eksperymenty z formą: Jego prace charakteryzują się złożonymi kompozycjami i eksperymentami z formą, które były wynikiem jego teoretycznych rozważań na temat kubizmu.

7. Jean Metzinger

Jean Metzinger, początkowo związany z impresjonizmem, stał się jednym z czołowych przedstawicieli kubizmu teoretycznego.

 • Ewolucja stylu: Metzinger, zaczynając od impresjonizmu, stopniowo przeszedł do kubizmu, tworząc prace o charakterystycznej strukturze i formie.
 • Współpraca z Gleizesem: Razem z Gleizesem napisał „O kubizmie”, jedno z pierwszych i najważniejszych traktatów na temat tego ruchu artystycznego.
 • Rola w rozwoju kubizmu: Metzinger odegrał kluczową rolę w teoretycznym ugruntowaniu kubizmu, wprowadzając do niego wiele innowacyjnych koncepcji i idei.

8. Francis Picabia

Francis Picabia, znany ze swojego eklektycznego podejścia do sztuki, łączył kubizm z różnymi innymi stylami, tworząc unikalne i innowacyjne prace.

 • Eklektyczne podejście: Picabia nie ograniczał się do jednego stylu czy techniki. Jego prace były mieszanką kubizmu, impresjonizmu, dadaizmu i innych ruchów artystycznych.
 • Kubizm w kontekście innych stylów: Choć Picabia eksperymentował z różnymi formami sztuki, kubizm pozostał jednym z głównych filarów jego twórczości.
 • Innowacyjność i prowokacja: Picabia był znanym prowokatorem w świecie sztuki. Jego prace często wywoływały kontrowersje, ale jednocześnie były uważane za świeże i nowatorskie.

9. Henri Le Fauconnier

Henri Le Fauconnier, choć mniej znany niż inni przedstawiciele kubizmu, odegrał ważną rolę w połączeniu kubizmu z abstrakcją.

 • Kubistyczne eksperymenty: W swoich wczesnych pracach Le Fauconnier skupiał się na kubistycznych kompozycjach, charakteryzujących się fragmentacją i wieloperspektywicznością.
 • Przejście do abstrakcji: Z czasem jego prace stały się bardziej abstrakcyjne, choć nadal można było w nich dostrzec wpływ kubizmu.
 • Harmonia formy i koloru: Le Fauconnier był mistrzem w łączeniu kubistycznych form z abstrakcyjnymi kolorami, tworząc prace o wyjątkowej harmonii i głębi.

10. Louis Marcoussis

Louis Marcoussis, początkowo związany z malarstwem, z czasem skupił się na grafice, wprowadzając do niej elementy kubizmu.

 • Grafika kubistyczna: Marcoussis był jednym z nielicznych artystów, którzy przenieśli kubizm do świata grafiki. Jego prace charakteryzują się precyzją i dbałością o detale.
 • Rytmy linii: W swoich grafikach Marcoussis kładł nacisk na linie, które tworzyły rytmiczne i dynamiczne kompozycje.
 • Ewolucja stylu: Choć początkowo Marcoussis był związany z kubizmem, z czasem jego prace stały się bardziej abstrakcyjne, choć nadal można było w nich dostrzec wpływ kubistycznych form i struktur.

Najbardziej znane obrazy kubistyczne

Kubizm dał światu wiele niezapomnianych i wpływowych dzieł. Poniżej kilka obrazów, które bez wątpienia przyczyniły się do kształtowania i ewolucji tego ruchu.

„Panny z Avignon” – Pablo Picasso

„Panny z Avignon” to obraz, który często uważany jest za punkt zwrotny w historii sztuki. Namalowany w 1907 roku przez Pablo Picasso, stał się manifestem nowego podejścia do przedstawiania rzeczywistości.

 • Zamiast tradycyjnej perspektywy, Picasso zastosował zdeformowane, geometryczne formy.
 • Postacie na obrazie są przedstawione w sposób wyraźnie zgeometryzowany, z twarzami przypominającymi maski afrykańskie.
 • Kompozycja obrazu jest śmiałą próbą zerwania z tradycyjnymi kanonami sztuki.

Dzięki temu dziełu Picasso otworzył drzwi do nowego świata artystycznych eksperymentów, które miały zdefiniować sztukę XX wieku.

„Martwa natura z krzesłem plecionym” – Pablo Picasso

W 1912 roku Picasso stworzył kolejne arcydzieło kubizmu – „Martwa natura z krzesłem plecionym”.

 • Obraz ten jest doskonałym przykładem tzw. syntetycznego kubizmu, w którym artysta łączy różne materiały na jednym płótnie.
 • Na obrazie widzimy fragmenty gazet, które Picasso wkleił na płótno, tworząc tym samym jedno z pierwszych dzieł sztuki kolażowej.
 • Kompozycja jest złożona, ale jednocześnie harmonijna, co pokazuje, jak Picasso bawił się formą i przestrzenią.

To dzieło stało się inspiracją dla wielu innych artystów i otworzyło drogę do dalszych eksperymentów w dziedzinie sztuki.

„Dom w Estaque” – Georges Braque

W 1908 roku Braque namalował „Dom w Estaque”, który stał się jednym z pierwszych obrazów kubistycznych przedstawiających krajobraz.

 • Braque przedstawia krajobraz w sposób zdekonstruowany, składający się z prostych, geometrycznych form.
 • Kolorystyka obrazu jest stonowana, co pozwala skupić się na strukturze i formie przedstawionych obiektów.
 • Choć obraz jest abstrakcyjny, można w nim dostrzec charakterystyczne elementy krajobrazu, takie jak domy, drzewa czy góry.

„Dom w Estaque” pokazuje, jak kubizm mógł być stosowany nie tylko do portretów czy martwych natur, ale także do przedstawiania całych scenerii.

„Kobieta z mandoliną” – Juan Gris

Namalowany w 1915 roku przez Juan Gris, „Kobieta z mandoliną” to wyraziste przedstawienie koloru i struktury w syntetycznym kubizmie.

 • Gris, w przeciwieństwie do Picassa i Braque’a, skupia się na jasnych, żywych kolorach, które dodają energii i życia do kompozycji.
 • Obraz składa się z wielu warstw i kształtów, które tworzą harmonijną całość, ukazując kobietę grającą na mandolinie.
 • Syntetyczny kubizm Grisa jest bardziej „czysty” i zorganizowany, co czyni go unikalnym w świecie kubistycznej sztuki.

„Mandora” – Georges Braque

„Mandora” to jedno z ważniejszych dzieł Georges’a Braque’a, które powstało w 1909 roku.

 • Obraz przedstawia mandorę, tradycyjny instrument muzyczny, w typowym dla Braque’a stylu kubistycznym.
 • Braque dekonstruuje instrument na serię geometrycznych kształtów, tworząc złożoną i harmonijną kompozycję.
 • Użycie stonowanej palety kolorów podkreśla strukturę i formę przedstawionego przedmiotu, jednocześnie dodając głębi i ekspresji do obrazu.

„Portret Daniela-Henry’ego Kahnweilera” – Pablo Picasso

Namalowany w 1910 roku „Portret Daniela-Henry’ego Kahnweilera” to jedno z najbardziej znanych dzieł Pablo Picasso.

 • Obraz przedstawia dealera sztuki i ważnego promotora kubizmu, Daniela-Henry’ego Kahnweilera, w charakterystycznym dla Picassa stylu kubistycznym.
 • Picasso rozbija postać Kahnweilera na serię nakładających się na siebie fragmentów i kształtów, tworząc złożoną i wielowymiarową kompozycję.
 • Mimo abstrakcyjnej formy, portret jest pełen ekspresji i osobowości, co pokazuje mistrzostwo Picassa w przedstawianiu ludzkiej postaci.

„Martwa natura z obrusem w kwadraty” – Juan Gris

W 1917 roku Juan Gris stworzył „Martwą naturę z obrusem w kwadraty”.

 • Obraz przedstawia stół nakryty obrusem w kwadraty, na którym znajdują się różne przedmioty, takie jak butelki, owoce i naczynia.
 • Gris, w typowy dla siebie sposób, łączy kolor i formę, tworząc złożoną kompozycję, która jest jednocześnie harmonijna i dynamiczna.
 • Użycie kwadratowego wzoru na obrusie podkreśla geometryczną naturę kubizmu, jednocześnie dodając rytmu i struktury do obrazu.

Wpływ kubizmu na inne kierunki sztuki

Kubizm miał ogromny wpływ na rozwój sztuki XX wieku. Zainspirował wiele innych ruchów, takich jak futuryzm, konstruktywizm i de Stijl. Dzięki swojemu nowatorskiemu podejściu do przedstawiania rzeczywistości, kubizm pomógł sztuce przetrwać nowoczesny, zindustrializowany świat XX wieku.

Kubizm nie tylko zrewolucjonizował sposób, w jaki artyści przedstawiali świat, ale również otworzył drzwi do całkowicie nowych możliwości w sztuce.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj