Metody i techniki aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego

Strona głównaKształcenieMetody i techniki aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego

W procesie nauczania języka angielskiego ważne jest stosowanie różnorodnych metod i technik, które pomagają utrzymać motywację uczniów oraz rozwiajają umiejętności komunikacyjne. Proces nauki zmienia się wraz z rozwojem pedagogiki i technologii, a śledzenie i pomiar efektów tych zmian pozwala na skuteczniejsze kształcenie. W opracowaniu przedstawiamy metody oraz techniki aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego.

Metody w nauczaniu języka angielskiego

Istnieje wiele metod nauczania języka angielskiego jako języka obcego, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak poziom nauczania, potrzeby uczniów, dostępność materiałów i umiejętności nauczyciela. W praktyce nauczyciele często łączą różne metody, aby dostosować się do potrzeb swoich uczniów i osiągnąć najlepsze rezultaty.

1. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Zwana również metoda klasyczną, koncentruje się na nauczaniu gramatyki i tłumaczeniu tekstów. Uczniowie uczą się zasad gramatycznych, słownictwa i konstrukcji, które następnie łączą i tłumaczą na język ojczysty.

Zalety:

Wady:

 • niska efektywność w nauczaniu umiejętności mówienia i słuchania,
 • brak interakcji i komunikacji w języku angielskim.

2. Metoda audiowizualna

Nauczanie języka angielskiego przy użyciu materiałów dźwiękowych i wizualnych, takich jak filmy, nagrania, prezentacje czy obrazy. Uczniowie uczą się przez obserwację, słuchanie i naśladowanie.

Zalety:

 • uczniowie lepiej przyswajają informacje poprzez różne zmysły,
 • rozwija umiejętności słuchania i mówienia.

Wady:

 • nie zawsze dostępne są odpowiednie materiały,
 • może nie być skuteczne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.

3. Metoda komunikatywna

Zakłada, że nauka języka powinna być oparta na autentycznej komunikacji. Uczniowie uczą się przez rozmowy, dyskusje, gry i ćwiczenia oparte na rzeczywistych sytuacjach.

Zalety:

 • rozwija umiejętności mówienia i słuchania,
 • uczy używania języka w odpowiednim kontekście.

Wady:

 • może być trudna do zastosowania dla początkujących,
 • nie zawsze daje wystarczającą wiedzę gramatyczną.

4. Metoda bezpośrednia

Polega na nauczaniu języka angielskiego wyłącznie w języku angielskim, bez tłumaczeń. Uczniowie uczą się przez konwersacje, opowiadania, pytania i odpowiedzi.

Zalety:

 • uczniowie szybciej przyswajają język,
 • wzmocnienie umiejętności mówienia i słuchania.

Wady:

 • brak wsparcia w języku ojczystym może być frustrujące dla uczniów,
 • może być trudna dla osób z niskim poziomem języka angielskiego.

5. Metoda naturalna

Zakłada, że nauka języka obcego powinna odbywać się w sposób podobny do tego, jak uczymy się języka ojczystego, czyli poprzez ekspozycję, słuchanie i naśladowanie. W metodzie tej, uczeń uczy się języka w naturalnych warunkach, przez codzienną komunikację.

Zalety:

 • uczniowie uczą się języka w sposób bardziej intuicyjny,
 • rozwija umiejętności mówienia i słuchania.

Wady:

 • wymaga długiego czasu ekspozycji na język,
 • może nie być efektywna w klasie.

6. Metoda Total Physical Response (TPR)

Opiera się na reagowaniu na polecenia nauczyciela poprzez wykonywanie różnych czynności fizycznych. Uczeń uczy się języka poprzez ruch i angażowanie całego ciała.

Zalety:

 • zwiększa motywację i zaangażowanie uczniów,
 • uczy języka w kontekście ruchu i działań.

Wady:

 • niektóre osoby mogą się krępować,
 • ograniczona do nauki konkretnego słownictwa i struktur.

7. Metoda Sugestopedia

Metoda Sugestopedia polega na wykorzystaniu muzyki, relaksacji i atmosfery do stworzenia warunków sprzyjających nauce języka. Uczniowie uczą się w stanie głębokiej koncentracji i relaksu, co ma przyspieszyć proces przyswajania materiału.

Zalety:

 • redukuje stres związany z nauką języka,
 • może poprawić retencję materiału.

Wady:

 • nie każdy reaguje na sugestię w ten sam sposób,
 • trudna do zastosowania w typowej klasie.

8. Metoda przez doświadczenie

Opiera się na uczeniu poprzez praktyczne doświadczenia, takie jak projekty, eksperymenty czy sytuacje życiowe. Uczniowie uczą się języka poprzez bezpośrednie zaangażowanie w różne zadania i sytuacje.

Zalety:

 • większa motywacja do nauki języka,
 • rozwija umiejętności rozwiązywania problemów.

Wady:

 • może być trudna do zorganizowania i oceny,
 • nie zawsze dostępne są odpowiednie zasoby.

9. Metoda immersji językowej

Polega na zanurzeniu ucznia w środowisku, w którym język angielski jest używany na co dzień. Uczniowie uczą się języka poprzez ciągłą ekspozycję i muszą się nim posługiwać w różnych sytuacjach.

Zalety:

 • uczniowie uczą się języka w autentycznym kontekście,
 • szybkie przyswajanie języka dzięki ciągłemu kontaktowi.

Wady:

 • może być kosztowna i trudna do zorganizowania,
 • może być stresująca dla uczniów.

10. Metoda TPRS

Metoda TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) polega na uczeniu języka poprzez czytanie i opowiadanie historii. Uczniowie uczą się nowego słownictwa i struktur gramatycznych, podczas gdy nauczyciel opowiada historie i zadaje pytania, angażując ich w interakcje.

Zalety:

 • rozwija umiejętności czytania, słuchania i mówienia,
 • motywuje uczniów poprzez angażujące opowieści.

Wady:

 • może być trudna do opanowania przez nauczycieli,
 • wymaga odpowiednich materiałów i przygotowania.

11. Metoda CLIL

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) polega na nauczaniu przedmiotów szkolnych, takich jak historia czy matematyka, w języku angielskim. Uczniowie uczą się języka w kontekście konkretnych tematów i zagadnień.

Zalety:

 • uczy języka w kontekście przedmiotów szkolnych,
 • rozwija umiejętności mówienia i słuchania.

Wady:

 • może być trudna dla nauczycieli przedmiotów,
 • wymaga koordynacji i współpracy między nauczycielami.

12. Metoda The Silent Way

Metoda The Silent Way polega na nauczaniu języka poprzez minimalne wskazówki ze strony nauczyciela. Uczniowie uczą się samodzielnie, poprzez eksperymentowanie i odkrywanie reguł językowych.

Zalety:

 • rozwija samodzielność uczniów,
 • stymuluje kreatywność i inicjatywę.

Wady:

 • może być frustrująca dla uczniów,
 • nie zawsze efektywna w nauczaniu gramatyki.

13. Metoda Callan

Metoda szybkiego nauczania języka oparta na powtarzaniu i odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela. Uczniowie uczą się języka poprzez ciągłą praktykę i angażowanie w interakcje.

Zalety:

 • szybkie przyswajanie języka,
 • wzmocnienie umiejętności mówienia i słuchania.

Wady:

 • może być monotonna,
 • niewielka ekspozycja na autentyczny język i kontekst.

14. Metoda języka obcego jako drugiego języka (ESL)

Metoda ESL (English as a Second Language) to podejście do nauczania języka angielskiego jako języka obcego, w którym uczniowie uczą się języka w kontekście kultury i społeczności, gdzie język angielski jest używany. Nauczyciele korzystają z różnych technik i materiałów, aby uczniowie mogli osiągnąć biegłość w języku angielskim.

Zalety:

 • uczy języka w kontekście kulturowym,
 • przygotowuje uczniów do życia w społecznościach anglojęzycznych.

Wady:

 • może być trudna do zastosowania w klasie, jeśli nauczyciel nie zna kultury,
 • wymaga dostosowania się do potrzeb i oczekiwań uczniów z różnych kultur.

15. Metoda task-based learning (TBL)

Polega na nauczaniu języka poprzez wykonywanie konkretnych zadań, które uczniowie muszą rozwiązać, używając języka angielskiego. Zadania te są oparte na rzeczywistych sytuacjach, co sprawia, że nauka staje się dla uczniów bardziej angażująca.

Zalety:

 • motywuje uczniów poprzez praktyczne i angażujące zadania,
 • uczy języka w kontekście realnych sytuacji.

Wady:

 • może być trudna do zorganizowania i oceny,
 • wymaga dostosowania materiałów do potrzeb uczniów.

Techniki aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego

Stosowanie technik aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Techniki teatralne, gry i zabawy językowe, projekty, metoda stacji oraz wykorzystanie technik multimedialnych to tylko niektóre z wielu metod, które pozwalają uczniom na efektywną, angażującą i przyjemną naukę języka angielskiego. Dzięki takiemu podejściu uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę językową, ale również umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w grupie i samodzielności, które są niezbędne w dzisiejszym świecie.

1. Techniki teatralne

Techniki teatralne, takie jak role-play, pantomima czy improwizacja, wprowadzają elementy twórczości i zabawy do zajęć językowych. Uczniowie przyjmują określone role, kreując postacie oraz sytuacje, w których mają okazję posłużyć się językiem angielskim w sposób naturalny i autentyczny.

Przykład: Nauczyciel może poprosić uczniów, aby przygotowali krótkie scenki związane z sytuacjami życia codziennego, np. zamawianie posiłku w restauracji, rozmowę o pogodzie czy zakupy w sklepie. Następnie uczniowie prezentują swoje scenki przed całą grupą.

2. Gry i zabawy językowe

Gry i zabawy językowe, takie jak kalambury, memory czy gry planszowe, pozwalają uczniom na naukę języka angielskiego w sposób przyjemny i angażujący. Gry uczą współpracy, budują umiejętności komunikacyjne oraz zwiększają zaangażowanie uczniów w proces nauczania.

Przykład: Nauczyciel może przygotować planszę z pytaniami dotyczącymi gramatyki, słownictwa czy wiedzy kulturowej. Uczniowie rzucają kostką i odpowiadają na pytania, przechodząc przez kolejne pola planszy.

3. Projekty

Praca projektowa to długoterminowe zadanie, w którym uczniowie mają okazję zastosować różnorodne umiejętności językowe w kontekście realnych sytuacji. Projekty mogą być indywidualne lub grupowe, a ich tematyka może być związana z interesującymi uczniów zagadnieniami.

Przykład: Nauczyciel może zaproponować uczniom przygotowanie projektu dotyczącego kultury krajów anglojęzycznych. Uczniowie zbierają informacje, opracowują prezentacje i prezentują swoje projekty przed grupą.

4. Metoda stacji

Metoda stacji polega na zorganizowaniu przestrzeni lekcyjnej w formie różnych stacji, na których uczniowie samodzielnie wykonują określone zadania. Każda stacja koncentruje się na innych umiejętnościach lub aspektach języka. Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru kolejności odwiedzenia poszczególnych stacji oraz tempo pracy. Metoda ta pozwala na indywidualizację nauczania oraz stymuluje samodzielność uczniów.

Przykład: Nauczyciel może przygotować stacje dotyczące słuchania ze zrozumieniem, czytania, pisania, gramatyki czy ćwiczeń konwersacyjnych. Uczniowie przechodzą między stacjami, pracując w małych grupach lub indywidualnie, wykonując zadania na każdej ze stacji.

5. Wykorzystanie komputera i Internetu

W dobie cyfryzacji coraz większe znaczenie w nauczaniu języka angielskiego odgrywają komputery, Internet oraz różne technologie multimedialne. Dostęp do różnorodnych źródeł, takich jak filmy, nagrania dźwiękowe, gry czy interaktywne ćwiczenia, umożliwia uczniom efektywną i atrakcyjną naukę języka.

Przykład: Nauczyciel może wykorzystać platformy e-learningowe, na których umieszcza zadania, materiały oraz ćwiczenia dla uczniów. Ponadto uczniowie mają możliwość komunikacji z nauczycielem oraz innymi uczestnikami kursu za pośrednictwem czatów, forów dyskusyjnych czy wideokonferencji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj