Miłość – czym jest? Definicja, cechy i składniki miłości

Strona głównaPsychologiaMiłość - czym jest? Definicja, cechy i składniki miłości

Miłość stanowi jedno z najbardziej powszechnych, a jednocześnie zagadkowych uczuć, z jakimi ma do czynienia człowiek. Choć trudno podać jednolitą definicję tego zjawiska, można wyodrębnić pewne wspólne cechy miłości prawdziwej oraz zastanowić się nad tym, co to jest miłość w różnych kontekstach. W niniejszym artykule przedstawimy zarys koncepcji miłości wraz z odniesieniem do opracowań naukowców i filozofów.

Czym jest miłość? Definicja z różnych perspektyw

Definicja miłości zależy od perspektywy naukowej, którą się ją analizuje. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu aspektowi. Wśród wybranych perspektyw warto przywołać humanizm o miłości, miłość w naukach przyrodniczych oraz inne ujęcia miłości.

Humanizm o miłości

Dla humanistów, miłość ma różne oblicza. Może być rozumiana jako uczucie, więź emocjonalna, czy nawet przywiązanie do własnych wartości czy idei.

W filozofii Platona miłość utożsamiana jest z umiłowaniem piękna i dobra. Natomiast współcześnie, miłość platoniczna często jest rozumiana jako uczucie czysto duchowe.

Nauki przyrodnicze o miłości

W naukach przyrodniczych miłość jest zjawiskiem wyjaśnianym przez reakcje chemiczne. Naukowcy tego działu zajmują się analizą roli hormonów, takich jak oksytocyna czy wazopresyna, które biorą udział w procesie zakochiwania się i wspierają budowanie więzi między osobami.

Inne ujęcia miłości

Definicja miłości również ulegała zmianom na przestrzeni wieków. Od starożytności do czasów współczesnych rozumienie miłości adaptowało zarówno do warunków kulturowych, jak i postępów naukowych. Ostatecznie, każda definicja miłości uwzględnia głębokie uczucie do drugiej osoby, silną więź emocjonalną oraz zainteresowanie drugą osobą.

PerspektywaUjęcie miłości
HumanizmUczucie, więź emocjonalna, postawa
Nauki przyrodniczeZjawisko oparte na reakcjach chemicznych
Inne ujęciaGłębokie uczucie, silna więź, zainteresowanie
Porównanie perspektyw definicji miłości

Na przestrzeni wieków definicja miłości ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się społeczno-kulturowych uwarunkowań. Bez względu na perspektywę przyjęcia, w każdym przypadku miłość osobista obejmuje głębokie uczucie do drugiego człowieka, silną więź emocjonalną oraz zainteresowanie.

Rodzaje miłości – od agape do eros

Miłość występuje w różnych rodzajach, które można klasyfikować według czynników takich jak rodzaj przywiązania, motywy i emocje. Dziewięć najpopularniejszych rodzajów miłości to: agape, storge, philia, eros, pragma, ludus, mania oraz filautia. Każdy z tych rodzajów ma swoje właściwości i cechy charakterystyczne.

 1. Agape – bezwarunkowa, twórcza, boska miłość,
 2. Storge – miłość macierzyńska, ojcowska czy rodzeństwa,
 3. Philia – platoniczna miłość między przyjaciółmi,
 4. Eros – erotyczna, seksualna miłość,
 5. Pragma – trwała, praktyczna miłość,
 6. Ludus – zabawna, zauroczona miłość,
 7. Mania – obsesyjna miłość,
 8. Flautia – miłość własna, samoakceptacja, poczucie własnej wartości.

Mimo iż ich cechy są różne, każdy z tych rodzajów miłości może wystąpić w życiu każdej osoby. Można je także potraktować jako continuum między różnymi aspektami miłości, gdzie to uczucie może ewoluować i zmieniać się według określonych potrzeb i okoliczności. Warto również zauważyć, że niektóre spośród nich mogą przysporzyć wielu doświadczeń emocjonalnych, a nawet problemów, szczególnie gdy uczucia te są nieharmonijne.

Przeczytaj również: Piękne cytaty o miłości – zbiór mądrych sentencji

Składniki miłości

Emocjonalne aspekty miłości są złożone i obejmują mieszankę uczuć, myśli oraz zachowań, które kształtują relacje międzyludzkie. Niezależnie od rodzaju miłości, do podstawowych składników emocjonalnych należą uczucia takie jak:

 • wzajemne zaangażowanie, 
 • szacunek, 
 • zaufanie, 
 • akceptacja, 
 • okazywanie wsparcia, 
 • umiejętność wyrażania uczuć, 
 • dążenie do skutecznej komunikacji,
 • zdolność do rozwiązywania konfliktów.

Według teoria trójkąta miłości Roberta Sternberga

Robert Sternberg, amerykański psycholog, przedstawił model trójkątny miłości, który analizuje miłość poprzez trzy składowe: intymność, pasja i zaangażowanie.

 • Intymność odnosi się do uczuć bliskości, połączenia i więzi.
 • Pasja to skłonność do silnych uczuć i pragnień seksualnych.
 • Zaangażowanie to decyzja o utrzymaniu miłości i zaangażowaniu się w związek na dłuższą metę.

Na podstawie tych trzech składników, Sternberg identyfikuje siedem typów miłości:

 1. Lubienie / Przyjaźń – wysoka intymność, brak pasji i zaangażowania.
 2. Zakochanie – wysoka pasja, brak intymności i zaangażowania.
 3. Pusta miłość – wysokie zaangażowanie, brak intymności i pasji.
 4. Romantyczna miłość – wysoka intymność i pasja, brak zaangażowania.
 5. Miłość towarzyska – wysoka intymność i zaangażowanie, brak pasji.
 6. Głupawa miłość – wysoka pasja i zaangażowanie, brak intymności.
 7. Miłość doskonała – równowaga wszystkich trzech elementów: intymności, pasji i zaangażowania.

Według języków miłości Gary’ego Chapmana

Gary Chapman, autor i doradca małżeński, zdefiniował „pięć języków miłości” jako sposoby, w jakie wyrażamy i doświadczamy miłości. Według Chapmana, rozpoznanie i mówienie w języku miłości naszego partnera jest kluczem do trwałego i satysfakcjonującego związku.

 1. Słowa afirmacji – wyrażanie miłości i uznania poprzez słowa, komplementy, słowa wsparcia.
 2. Czas jakości – skupienie pełnej uwagi na partnerze, wspólne spędzanie czasu.
 3. Prezenty – dawanie upominków jako wyraz miłości.
 4. Usługi – robienie rzeczy dla partnera, pomoc w codziennych obowiązkach.
 5. Dotyk fizyczny – wyrażanie miłości poprzez przytulanie, całowanie, intymność fizyczną.

Każdy z nas ma dominujący język miłości, który najlepiej odpowiada na nasze emocjonalne potrzeby.

Według teorii biochemiczne

Zakłada, że miłość i przyciąganie są wynikiem działania pewnych hormonów i neuroprzekaźników, takich jak dopamina, oksytocyna, wazopresyna i serotonina.

W miłości kluczową rolę odgrywają hormony takie jak oksytocyna, nazywana hormonem miłości, oraz wazopresyna. Te substancje są uwalniane podczas bliskiego kontaktu fizycznego, wzmacniają więź między partnerami i wpływają na poczucie bliskości, przyczyniając się do emocjonalnego związania się z drugą osobą.

Inne neuroprzekaźniki również mają istotny wpływ na odczucia miłości, wśród nich dopaminaserotonina i noradrenalina. Ta grupa neuroprzekaźników odpowiedzialnych za uczucie jest znana jako chemia uczuć.

HormonFunkcja
OksytocynaUwalniana podczas bliskości fizycznej, wpływa na poczucie bezpieczeństwa i przywiązania.
WazopresynaUczestniczy w regulacji poziomu wody w organizmie, wzmacnia więź emocjonalną między partnerami.
DopaminaMotywuje do podejmowania działań w celu uzyskania nagrody, związana z uczuciem euforii i zadowolenia.
SerotoninaReguluje nastrój oraz uczucia, tłumi uczucie bólu i wpływa na poczucie szczęścia.
NoradrenalinaOdpowiada za pobudzenie, wzrost czujności oraz podejmowanie decyzji, uczestniczy w regulacji uwagi i koncentracji.

Zjawisko chemii uczuć pokazuje, że miłość nie jest jedynie abstrakcyjnym uczuciem, lecz jest również związana z reakcjami chemicznymi w naszym organizmie. Rozumienie roli hormonów i neuroprzekaźników może pomóc w zrozumieniu, dlaczego niektóre osoby są dla nas szczególnie atrakcyjne, a inne nie wywołują w nas tak intensywnych uczuć.

Cechy miłości

Długotrwałe relacje wymagają zaangażowania ze strony obu partnerów, co jest świadectwem prawdziwej miłości. Zaangażowanie to nie tylko zobowiązanie do pracy nad związkiem, ale także wspieranie swojego partnera w doświadczeniach, trudnych chwilach i celebrowaniu sukcesów. W miłości ważne jest także dążenie do lepszego zrozumienia partnera oraz umiejętność otwartej komunikacji i negocjowania kompromisów.

 1. Akceptacja — akceptowanie partnera z jego wadami i zaletami, ucząc się go szanować, nie próbując go zmieniać.
 2. Szacunek — demonstracja uznania i podziwu dla wartości drugiej osoby oraz jej przekonań i opinii.
 3. Zaufanie — budowanie zaufania i wspólnej przyszłości opartej na wzajemnym zrozumieniu i szczerości.
 4. Wzajemne wsparcie — być dla siebie podporą, zarówno w trudnych chwilach, jak i podczas osiągania sukcesów.
 5. Otwarta komunikacja — mówienie o swoich uczuciach, problemach, oczekiwaniach i marzeniach, dążenie do wspólnego porozumienia.
 6. Rozwiązywanie konfliktów — dążenie do rozwiązania problemów, a nie unikania ich, rozumienie różnic i pracowanie nad kompromisem.

Miłość a zakochanie – jak odróżnić te stany?

Rozróżnienie między miłością a zakochaniem nie zawsze jest łatwe, jednak istnieją pewne kluczowe różnice, które warto wziąć pod uwagę. Zarówno miłość, jak i zakochanie łączy ze sobą obecność namiętności, czyli intensywnego uczucia pociągu emocjonalnego i/lub fizycznego do drugiej osoby.

Namiętność występuje szczególnie nasilona na początku relacji, gdy rozpoczynamy etap zakochania. W okresie tym euforia, silna atrakcyjność oraz często idealizacja partnera dominują naszym postrzeganiem i uczuciami. Na tym etapie często można spotkać się z tak zwanym uczuciem miłości od pierwszego wejrzenia.

Jednak z czasem uczucie zakochania może przechodzić w miłość – uczucie głębsze i bardziej trwałe, obejmujące empatię, długofalowe zaangażowanie oraz akceptację niedoskonałości. W przypadku miłości namiętność może być nieco mniej intensywna niż na początku, lecz nadal istotna dla utrzymania bliskości i poczucia pełni związku.

Miłość a pożądanie – jakie są różnice?

Pożądanie i miłość to dwa różne aspekty, które mogą wpływać na relacje międzyludzkie. Chociaż oba uczucia mogą współistnieć i są często ściśle powiązane, warto zrozumieć ich różnice oraz zależności. Kluczowe jest przede wszystkim zrozumienie, że pożądanie skupia się głównie na aspekcie seksualnym relacji, podczas gdy miłość obejmuje szerszy zakres uczuć, takich jak bliskość emocjonalna, zaangażowanie i chęć dzielenia życia z drugą osobą.

Miłość, jako uczucie głębokie i trwałe, wymaga zaangażowania i poświęceń obu stron. To zaangażowanie jest utrzymywane przez wiele innych elementów, takich jak:

 • szacunek
 • zaufanie
 • akceptacja
 • współpraca
 • komunikacja

Z drugiej strony, pożądanie często jest pierwszym etapem, który może prowadzić do kolejnych etapów miłości. Może wywoływać silne uczucie fizycznej atrakcyjności, gdy jedna osoba pragnie bliskości ciała drugiej osoby, dając początek relacji. Nie zawsze jednak przekształca się w trwałą relację – zdarza się, że pożądanie pozostaje jedynym aspektem relacji, wychodzącymi na przód instynktów i pragnień seksualnych, nie przechodzącymi w miłość opartą na zaangażowaniu czy emocjach.

MiłośćPożądanie
Bliskość emocjonalnaBliskość fizyczna
ZaangażowanieSkupienie na seksualności
Chęć dzielenia życia z partneremPragnienie relacji opartej głównie na seksie
Szacunek, zaufanie, komunikacjaNacisk na doznania i zaspokajanie pragnień
Może prowadzić do trwałego związkuNie zawsze prowadzi do trwałego związku
Niektóre z różnic między miłością i pożądaniem

Etapy rozwoju miłości w związku

Wraz z przemijającym czasem i doświadczeniem par w związku, miłość ewoluuje przechodząc przez różne etapy rozwoju. Począwszy od zauroczenia, poprzez zakochanie i namiętność, aż po osiągnięcie miłości prawdziwej, związek przechodzi przez etapy, które określają intensywność uczuć i zaangażowania obu partnerów.

Etapy te można zaobserwować zarówno w literaturze psychologicznej, jak i poprzez obserwacje zachowań i uczuć w realnych relacjach. Każdy z tych etapów ma swoje specyficzne cechy i wyzwania.

Zauroczenie cechuje się przyciąganiem fizyczno-emocjonalnym, a zakochanie zanurza partnerów w świecie euforii przy jednoczesnym zaniedbywaniu życia zewnętrznego. Namiętność przybiera różne formy, łącząc uczucia fizyczne ze związkami emocjonalnymi, a miłość prawdziwa wiąże się z długotrwałym zaangażowaniem, uczciwością oraz pracą nad relacją i wsparciem swojego partnera.

EtapyCharakterystykaZaangażowanie
ZauroczeniePrzyciąganie fizyczno-emocjonalneNiewielkie, czasowe
ZakochanieEuforia, zanurzenie w świecie zachwytówZazwyczaj skupione na krótkoterminowych bliskich kontaktach
NamiętnośćPołączenie uczuć fizycznych i emocjonalnychZróżnicowane, zależne od nauczanych wzorów zachowań
Miłość prawdziwaDługotrwałe zaangażowanie, uczciwość, praca nad relacjąWysokie, ukierunkowane na przyszłość i dobrobyt partnerski

Jak miłość wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?

Doświadczanie prawdziwej miłości ma znaczący wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne osób. Badania wykazują, że osoby zakochane, szczęśliwe w swoich związkach mają generalnie lepsze zdrowie, odczuwają większe zadowolenie z życia oraz radzą sobie z codziennymi problemami efektywniej.

Miłość działa na organizm w pozytywny sposób, zwiększając produkcję endorfin, które pomagają poprawić nasze samopoczucie. Endorfiny, często nazywane „hormonami szczęścia”, mają uśmierzające, relaksujące i przeciwdziałające stresowi działanie, co sprzyja ogólnemu dobremu stanowi zdrowia.

 1. Poprawa funkcjonowania układu immunologicznego
 2. Zmniejszenie ryzyka depresji
 3. Wzrost energii i wytrzymałości fizycznej
 4. Poprawa jakości snu
 5. Zmniejszenie bólu
 6. Spadek ryzyka chorób serca
 7. Wzrost zdolności radzenia sobie ze stresem

Oprócz tych korzyści zdrowotnych, miłość może przyczyniać się także do poprawy jakości życia na różnych płaszczyznach, takich jak rozwój osobisty, relacje zawodowe oraz społeczne kontakty.

Praktyczne porady na pielęgnowanie miłości w związku

Pielęgnowanie miłości w związku jest kluczem do osiągnięcia udanego, trwałego i szczęśliwego związku. Właśnie dlatego ważne jest, aby zastosować się do kilku praktycznych rad miłość, które mogą pomóc wzmocnić więź z partnerem oraz skutecznie radzić sobie z wszelkimi wyzwaniami, które mogą pojawić się na drodze do wspólnego szczęścia.

Kilka wskazówek, które mogą pomóc pielęgnować miłość w związku:

 • Budowanie głębszych więzi emocjonalnych – inwestowanie czasu i wysiłku w utrzymanie bliskiej relacji emocjonalnej z partnerem, co zmniejszy odległość między partnerami i umożliwi lepsze rozumienie wzajemnych potrzeb i uczuć.
 • Aktywne słuchanie partnera – uważne słuchanie partnera pomaga generować większą empatię, zrozumienie oraz sprzyja wzajemnemu szacunkowi.
 • Wyrażanie uczuć i potrzeb – komunikacja swoich uczuć i oczekiwań względem partnera jest fundamentalna, szczególnie gdy towarzyszą im wyrazy wdzięczności i miłości.
 • Szanowanie i akceptacja różnic – dążenie do zrozumienia i poszanowania różnic między partnerami, przede wszystkim w kwestii wartości, przekonań i priorytetów.

Ważną rolę odgrywa również spędzanie wspólnie czasu oraz podejmowanie aktywności, które sprawiają obu partnerom przyjemność:

 1. Szykowanie razem kolacji czy deserów,
 2. Wyznaczanie wspólnych celów i planowanie działań,
 3. Udzielenie sobie wsparcia podczas podejmowania wyborów,
 4. Wyjście do kina lub teatru.

W niemal każdym związku dochodzi do sytuacji, w których porozumienie jest trudne. W takich momentach, zastosowanie się do wskazówki dotyczącej umiejętności negocjowania kompromisów prowadzi do zachowania równowagi, szczęścia i spokoju w związku. Kompromisy są niezbędnym elementem wszelkich długotrwałych relacji.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj