Rodzaje miłości według greków i innych teorii

Strona głównaPsychologiaRodzaje miłości według greków i innych teorii

Miłość, w swej różnorodności, jest jedną z najbardziej fundamentalnych i wszechobecnych emocji ludzkiego życia. Niezależnie od kultury czy indywidualnego doświadczenia, miłość przybiera różne formy, każda z nich mając unikalne znaczenie i wpływ na nasze życie. W artykule zgłębiamy znacznie różnych rodzajów miłości oraz ich oddziaływanie na relacje.

Aspekty miłości pomagające zrozumieć jej rodzaje

Miłość, w jej najszerszym znaczeniu, jest kompleksowym zestawem emocji, postaw i przekonań związanych z silnym uczuciem przywiązania, troski i szacunku do innej osoby, grupy ludzi czy nawet idei. Psychologicznie, do głównych składników miłości należy:

 • Intymność, odnosząca się do bliskości, zaufania i współdzielenia z inną osobą.
 • Pasja, wyrażająca się w silnym pociągu i pożądaniu.
 • Zobowiązanie, które odnosi się do decyzji o utrzymaniu miłości i kontynuowania relacji.

Rozumienie tych trzech aspektów pomaga w głębszym poznaniu różnych form miłości, które spotykamy w życiu.

Rodzaje miłości greckiej

Rodzaje miłości są jak różne kolory tęczy emocjonalnej, każdy z nich wnosi coś wyjątkowego i ważnego do naszego życia. Zrozumienie i rozpoznawanie różnych form miłości może pomóc w budowaniu zdrowszych, bardziej spełnionych relacji oraz w lepszym zrozumieniu samego siebie i swoich emocjonalnych potrzeb. Poniżej omawiamy 8 rodzajów miłości według greków

1. Eros

Eros jest typem miłości, który większość ludzi kojarzy z romantycznymi filmami czy powieściami. To forma miłości, która jest głęboko zakorzeniona w pociągu fizycznym i emocjonalnym między osobami.

 • Charakteryzuje się intensywnymi uczuciami namiętności i pożądania.
 • Eros może prowadzić do głębokiej bliskości emocjonalnej, ale równie często jest krótkotrwały, jeśli nie jest wspierany innymi formami miłości.
 • Wyzwanie erosu polega na znalezieniu równowagi między namiętnością a trwałością relacji.

2. Philia

Philia to inaczej miłość platoniczna, często występująca w głębokich przyjaźniach. Jest to miłość wolna od romantycznych czy seksualnych intencji, skupiająca się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i trosce.

 • W philii kluczowe jest emocjonalne wsparcie i silne więzi intelektualne.
 • Ta forma miłości jest ważna dla emocjonalnego dobrostanu, ponieważ dostarcza poczucia bezpieczeństwa i przynależności.
 • Budowanie philii wymaga czasu, szczerości i otwartości w komunikacji.

3. Storge

Storge to forma miłości, która jest głęboko zakorzeniona w rodzinnych i bliskich więziach. Ta forma miłości jest zbudowana na fundamentach zaufania, akceptacji i głębokiego zrozumienia.

 • W storge, miłość rozwija się stopniowo z czasem, często zaczynając od przywiązania rodzinnego.
 • Jest to forma miłości, która akceptuje wady, oferując wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.
 • Znaczenie storge w życiu człowieka jest kluczowe, ponieważ buduje podstawy dla innych rodzajów relacji.

4. Agape

Agape to forma miłości, która charakteryzuje się bezwarunkowym dawaniem i empatią, często wykraczającą poza granice osobistego zysku czy korzyści.

 • To miłość, która nie szuka rewanżu, jest altruistyczna i ofiarna.
 • Rozwijanie agape w relacjach wymaga dojrzałości emocjonalnej i zdolności do empatii.
 • Agape może przyczynić się do budowania głębszych, bardziej znaczących więzi międzyludzkich, poprzez zrozumienie i akceptację drugiej osoby.

5. Ludus

Ludus to rodzaj miłości, który jest lżejszy i bardziej zabawowy. Często kojarzony jest z początkowymi etapami romantycznego zainteresowania, kiedy pociąg i flirt są dominującymi elementami.

 • Ludus skupia się na radości i ekscytacji związanej z odkrywaniem nowej relacji, bez głębszego zaangażowania emocjonalnego.
 • Ważne jest, aby rozpoznać i zbalansować ludus, aby nie prowadził do nieporozumień czy błędnych oczekiwań w relacji.
 • Chociaż może wydawać się powierzchowny, ludus odgrywa ważną rolę w rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji społecznych.

6. Pragma

Pragma to rodzaj miłości, który odnosi się do głębokiego zrozumienia i długotrwałego zaangażowania w związku. To miłość dojrzała, oparta na wzajemnym szacunku, kompromisie i tolerancji.

 • W przeciwieństwie do erosu, pragma nie opiera się na namiętności, ale na wspólnych celach, wartościach i wzajemnym wsparciu.
 • Budowanie trwałych związków z użyciem pragma wymaga pracy nad komunikacją, cierpliwości i zrozumienia zmieniających się potrzeb partnerów.
 • Ta forma miłości jest symbolem dojrzałości emocjonalnej i zrozumienia, że miłość wymaga czasu i wysiłku, aby się rozwijać.

7. Philautia

Philautia to miłość własna, która jest podstawą dla zdrowych i zrównoważonych relacji z innymi. Bez philautii, trudno jest utrzymać zdrowe i pełne relacje z innymi osobami.

 • Samoakceptacja i samoświadomość są kluczowe w rozwoju philautii.
 • Philautia nie jest synonimem narcyzmu; raczej chodzi o zdrowe zrozumienie i dbanie o własne potrzeby i granice.
 • Rozwój osobisty i samoakceptacja prowadzą do większej odporności emocjonalnej i zdolności do budowania zdrowych relacji.

8. Mania

Mania to forma miłości, która może być obsesyjna i intensywna, często prowadząc do niestabilności emocjonalnej i toksycznych relacji.

 • Mania często charakteryzuje się wysokim poziomem zazdrości, potrzeby posiadania i lęku przed odrzuceniem.
 • Ważne jest rozpoznawanie i zarządzanie tymi intensywnymi emocjami, aby uniknąć destrukcyjnych wzorców w relacjach.
 • Praca nad własnymi niepewnościami i budowanie zdrowej samooceny są kluczowe w zarządzaniu skłonnościami do manii.

Wzajemne wpływy i przenikanie się różnych form miłości

Różne rodzaje miłości nie istnieją w izolacji. Są jak nić w tkance naszego życia, przeplatając na nieskończenie wiele sposobów. Miłość to podróż przez różne etapy i formy, w której każda z nich wnosi coś unikalnego i niezbędnego w naszym rozwoju emocjonalnym. Przykładowo:

 • Eros, miłość namiętna i romantyczna, może ewoluować w Philię, głęboką przyjaźń, gdy para przechodzi od początkowego zauroczenia do bardziej dojrzałej, spokojnej więzi.
 • Z kolei Storge, miłość rodzinna, może tworzyć solidną podstawę dla Agape, bezinteresownej miłości do innych, ponieważ nauka miłości i opieki w obrębie rodziny może inspirować do szerzenia miłości poza jej granice.
 • Pragma, dojrzała, trwała miłość, często wyłania się z połączenia Erosa i Ludusa. W ten sposób miłość może ewoluować, dojrzewać i zmieniać swój kształt w zależności od naszych doświadczeń życiowych.

Rodzaje miłości według Ericha Fromma

Erich Fromm, niemiecki psycholog i filozof, w swojej książce „Sztuka miłości” opisuje miłość jako umiejętność, którą należy rozwijać i pielęgnować. Fromm wyróżnia kilka rodzajów miłości:

 • Braterska miłość – miłość pomiędzy równymi, oparta na wzajemnym szacunku i trosce.
 • Matczyna miłość – bezwarunkowa, opiekuńcza miłość rodzica do dziecka.
 • Erotyczna miłość – pasyjna, romantyczna miłość pomiędzy partnerami.
 • Miłość do siebie – zdrowe, pozytywne relacje z samym sobą, niezbędne dla zdolności kochania innych.
 • Miłość do Boga – duchowa miłość, często uznawana za najwyższą formę miłości.

Fromm podkreśla, że prawdziwa miłość wymaga wysiłku, zrozumienia i dojrzałości. Nie jest ona tylko uczuciem, ale aktywnym działaniem, wyborem i zaangażowaniem na rzecz drugiej osoby.

Rodzaje według trójkąta Roberta Sternberga

Teoria trójkąta miłości, zaproponowana przez psychologa Roberta Sternberga, opisuje miłość jako składającą się z trzech podstawowych komponentów:

 • Intymność – obejmuje bliskość, przywiązanie i zaufanie.
 • Pasja – odnosi się do przyciągania seksualnego i romantycznego.
 • Zobowiązanie – decyzja o utrzymaniu miłości i zaangażowanie w związek.

Sternberg twierdzi, że różne rodzaje miłości mogą być zrozumiane jako kombinacje tych trzech elementów. Na przykład:

 • Miłość romantyczna (intymność + pasja)
 • Miłość towarzyska (intymność + zobowiązanie)
 • Pusty związek (same zobowiązanie, brak intymności i pasji)
 • Pełna miłość (intymność + pasja + zobowiązanie)

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj