Motyw deesis w literaturze i sztuce

Strona głównaHumanistykaMotywy literackieMotyw deesis w literaturze i sztuce

Symbolika i znaczenie motyw deesis wykraczają poza ramy epoki, stanowiąc inspirację dla twórców na przestrzeni wieków. Czym właściwie jest deesis? Jakie jest jego pochodzenie i jak ewoluował na przestrzeni czasu? Poznaj przykłady w literaturze i sztuce.

Czym jest motyw deesis?

Deesis to motyw ikonograficzny przedstawiający Chrystusa zasiadającego na tronie w otoczeniu Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela, którzy pełnią rolę pośredników między ludźmi a Bogiem. Słowo „deesis” pochodzi z języka greckiego i oznacza „błaganie, prośbę, modlitwę”.

Kompozycja deesis ma charakter hierarchiczny – Chrystus zajmuje centralne miejsce jako Pantokrator (Wszechwładca), a Maryja i Jan Chrzciciel stoją po jego bokach, zwróceni ku niemu w geście wstawiennictwa. Motyw ten symbolizuje ideę pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem, a także podkreśla rolę Maryi i Jana Chrzciciela jako najważniejszych orędowników ludzkości.

Geneza motywu

Deesis wywodzi się z tradycji bizantyjskiej i po raz pierwszy pojawia się w sztuce wschodniochrześcijańskiej około VI-VII wieku. Najstarsze zachowane przedstawienia deesis znajdują się na mozaikach i freskach w kościołach Bizancjum, Syrii i Egiptu.

Z czasem motyw ten rozprzestrzenił się na obszar całej Europy, zyskując popularność zarówno w kościele wschodnim, jak i zachodnim. Szczególny rozkwit przeżywał w okresie średniowiecza, kiedy to stał się jednym z najczęściej wykorzystywanych tematów w sztuce sakralnej.

Symbolika motywu deesis

Deesis niesie ze sobą głęboką symbolikę teologiczną i duchową. Przede wszystkim uosabia ideę pośrednictwa i wstawiennictwa. Maryja i Jan Chrzciciel, stojąc przed tronem Chrystusa, reprezentują całą ludzkość i zanoszą przed oblicze Boga modlitwy wiernych.

Motyw ten podkreśla także hierarchiczny porządek świata – Chrystus jako władca i sędzia zajmuje centralne miejsce, a święci pośrednicy są mu podlegli. Jednocześnie deesis wyraża nadzieję na miłosierdzie Boże i możliwość zbawienia dzięki wstawiennictwu Maryi i Jana Chrzciciela.

Deesis w ikonografii

W ikonografii chrześcijańskiej deesis stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych motywów. Najczęściej przedstawiany jest w formie triady: Chrystus zasiada na tronie pośrodku, a po jego bokach stoją Matka Boża i św. Jan Chrzciciel, zwróceni ku niemu z gestem błagalnym.

Chrystus ukazywany jest jako Pantokrator – wszechwładny władca i sędzia, trzymający w dłoni księgę (często otwartą) symbolizującą Pismo Święte. Maryja i Jan Chrzciciel pełnią rolę pośredników, zanoszących przed tron Chrystusa modlitwy wiernych.

Motyw deesis pojawia się w różnych wariantach kompozycyjnych:

  • Klasyczna triada, Chrystus, Matka Boża, św. Jan Chrzciciel.
  • Wielkie deesi,: rozbudowana kompozycja z udziałem aniołów, apostołów i innych świętych.
  • Deesis w scenach Sądu Ostatecznego.
  • Deesis w układzie horyzontalnym lub wertykalnym.

Motyw Deesis w Bogurodzicy

Jednym z najważniejszych przykładów obecności motywu deesis w polskiej literaturze jest Bogurodzica – najstarsza polska pieśń religijna. Utwór ten, datowany na przełom XIII i XIV wieku, zawiera wyraźne odniesienia do idei wstawiennictwa Maryi i św. Jana Chrzciciela.

W pierwszych zwrotkach Bogurodzicy podmiot liryczny zwraca się kolejno do Matki Boskiej, Chrystusa i Jana Chrzciciela, prosząc ich o wsparcie, zbawienie i uwolnienie od wpływów szatana. Hierarchiczny układ postaci i ich rola jako orędowników ludzkości przed Bogiem są wyraźnym nawiązaniem do motywu deesis.

Lament świętokrzyski a motyw Stabat Mater Dolorosa

Innym ważnym przykładem obecności motywu deesis w polskiej literaturze średniowiiecza jest Lament świętokrzyski. Ten anonimowy utwór z XV wieku przedstawia cierpienie Matki Boskiej pod krzyżem Chrystusa, nawiązując do sekwencji Stabat Mater Dolorosa.

Motyw Stabat Mater Dolorosa, ukazujący Maryję współcierpiącą z umierającym synem, jest ściśle związany z ideą deesis. Matka Boska jawi się tu jako pośredniczka między cierpiącą ludzkością a Chrystusem, której ból i współczucie mają moc wstawienniczą. Lament świętokrzyski jest jednym z najpiękniejszych przykładów realizacji tego motywu w polskiej literaturze.

Ewolucja motywu deesis

Na przestrzeni wieków motyw deesis ewoluował i przybierał różne formy w zależności od epoki i kręgu kulturowego. W sztuce zachodniej stopniowo tracił swój hieratyczny charakter na rzecz bardziej naturalistycznego ujęcia postaci.

W okresie renesansu i baroku deesis zaczął pojawiać się w scenach o charakterze narracyjnym, np. w przedstawieniach Sądu Ostatecznego. Postaci Maryi i Jana Chrzciciela zyskiwały indywidualne rysy i dynamikę, a ich gesty stawały się bardziej ekspresyjne.

W ikonografii wschodniej deesis zachował swoją kanoniczną formę, choć i tu możemy zaobserwować pewne modyfikacje, np. wprowadzenie dodatkowych postaci świętych czy zmianę układu kompozycyjnego.

Znaczenie deesis dla kultury europejskiej

Motyw deesis odegrał istotną rolę w kształtowaniu się kultury i duchowości europejskiej. Przez wieki stanowił jeden z filarów ikonografii chrześcijańskiej, będąc nośnikiem ważnych treści teologicznych i moralnych.

Deesis wyrażał tęsknotę człowieka za bliskością Boga i nadzieję na zbawienie dzięki wstawiennictwu świętych. Jednocześnie podkreślał hierarchiczny porządek świata i rolę pośredników między sacrum a profanum.

Dziś, choć żyjemy w zsekularyzowanym świecie, motyw deesis wciąż przemawia do wyobraźni i wrażliwości odbiorców. Stanowi świadectwo bogactwa i różnorodności europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj